Yritysuutiset

Teknologiayhtiö Raute ylsi ennätykselliseen tilauskantaan

Rauten kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti on vahva kaikilla mittareilla.

Viilun, vanerin sekä viilupuun ja -palkkien valmistuslaitteistoja valmistava Raute kasvatti kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtoaan lähes 38 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli hieman alle 28 miljoonaa euroa.

Teknologiapalveluiden osuus koko liikevaihdosta oli poikkeuksellisen korkea, 15 miljoonaa euroa, modernisointihankkeiden käynnistyttyä. Teknologiapalveluiden osuus liikevaihdosta nousi 39 prosenttiin viime vuoden 35 prosentista.

Tilaukset kasvoivat roimasti.

Kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten kokonaismäärä oli 58 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli vain 11 miljoonaa euroa. Saaduista tilauksista merkittävimmät olivat noin 18 miljoonan euron tilaus koivuvaneritehtaan tuotantoprosessin koneista ja laitteista Venäjälle sekä noin 16 miljoonan euron tilaus koivuvaneritehtaan laajennuksen koneista ja laitteista myös Venäjälle.

Raute ottaa kiinni sitä, minkä menetti koronakuopassa

Globaalin koronapandemian aiheuttaman markkinahäiriön viivästyttämät tilaukset alkavat nyt toteutua. Teknologiapalveluiden osuus uusista tilauksista oli 21 miljoonaa euroa. Erityisesti suurehkot modernisointitilaukset kasvoivat vertailukaudesta.

Yhtiön mukaan kolmannella kvartaalilla maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät säilyivät hyvinä, joskin raaka-aineiden ja kuljetusten kustannusten nousun aiheuttamat inflaatiohuolet lisäsivät epävarmuutta jakson loppupuolella.

Rokotusten eteneminen ja koronapandemian helpottaminen monilla markkina-alueilla loi positiivisia odotuksia epävarmuuden jatkumisesta huolimatta, ja kysyntä säilyi vahvana. Asiakkaiden tuotteiden hintojen voimakas nousu tasoittui ja kääntyi laskuun. Hinnat säilyivät silti historiallisesti hyvällä tasolla.

Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus on vahvistunut, ja yhtiö arvioi uusien tilausten määrän erittäin hyväksi. Myös ilman raportoituja uuden kapasiteetin hankkeita, jotka luonteeltaan ovat kertaluontoisia, tarkasteltuna oli uusien tilausten määrä hyvä.

Erityisen vahvaa kysyntä oli Venäjällä. Kysyntä ja hankkeiden suunnittelu on kiihtynyt entisestään.

Toimitusjohtaja Tapani Kiiski kertoo, että Rauten markkinatilanne oli hyvä etenkin perinteisillä, teollistuneilla ja kehittyneillä, markkinoilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja erityisesti Venäjällä pandemian jatkumisesta huolimatta. Kehittyvillä markkinoilla pandemia puolestaan rajoittaa edelleen asiakkaiden hankkeiden etenemistä.

Kiisken mukaan Rauten tilauskanta on ennätyksellisen korkealla tasolla 150 miljoonassa eurossa, joten lähitulevaisuuden näkymämme ovat hyvät.

Tuloskunto voisi olla parempikin

Rauten liiketulos oli 1,9 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella liiketulosta syntyi 1,3 miljoonaa euroa. Tuloskehitys ylitti kahden analyytikon keskimääräisen 1,3 miljoonan euron liiketulosennusteen.

Toimitusjohtaja ei kuitenkaan ole tyytyväinen Rauten tuloskehitykseen.

”Panostuksemme tuotekehitykseen, digitalisaatioon ja markkinointiin jatkuvat edelleen ja näkyvät yhä tuloskehityksessämme. Tulostamme heikensivät myös muutamat yllättävät kustannuserät, mm. Nastolan tehtaamme tärkeän työstökoneen isohko korjauskulu. Emme ole tyytyväisiä saavuttamaamme tulostasoon.”

Kiisken mukaan monien raaka-aineiden, komponenttien ja rahtien hinnat ovat nousseet voimakkaastikin, toimitusajat pidentyneet ja jopa saatavuudessa on ollut haasteita pandemian ja siitä toipumiseen tähtäävien elvytystoimien aiheuttamien poikkeuksellisten markkinamuutosten takia.

Hintapaineet näkyvät vasta tulevaisuudessa, Kiiski arvioi.

”Hintojen nousun arvioidaan vaikuttavan tulevaisuudessa projektien kannattavuuteen jo tehtyjen kauppojen osalta. Q3:n tulokseen tällä on vasta vähäinen vaikutus. Operatiivinen organisaatiomme työskentelee näiden haasteiden parissa aktiivisesti yhdessä kumppaniemme kanssa. Uusien tilausten osalta uskon meidän saavan pääosan kustannusnoususta siirrettyä hintoihin.”

Raute ei tehnyt päivityksiä vuoden 2021 näkymiinsä.

Vahvan tilauskannan, aktiivisen kysynnän sekä koronaviruspandemian vaikutusten edelleen helpottamisen ansiosta yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2021 edellisen vuoden tasosta. Liiketuloksen Raute arvioi paranevan edellisestä vuodesta.

Rauten tammi-syyskuun avainluvut

  • Konsernin liikevaihto 98,1 Me (76,1 Me) nousi 29 % vertailukaudesta. Uusien tilausten määrä oli hyvällä tasolla 154 Me (49 Me).
  • Liiketulos -1,6 Me (-2,7 Me) nousi 41 % vertailukaudesta. Tulos ennen veroja oli -1,2 Me (-2,3 Me).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (-0,54 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna -0,31 euroa (-0,54 e).
  • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,9 Me ja liiketulos 1,9 Me. Uusien tilausten määrä kolmannella vuosineljänneksellä oli 58 Me. Tilauskanta katsauskauden lopussa oli ennätyksellisen korkea 150 Me (62 Me).
  • Rauten vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös