Käänneyhtiöt

Aspocomp tekee reipasta käännöstä – tilauskanta uuteen ennätykseen

Korona-aikana patoutunut Aspocompin asiakkaiden kysyntä alkaa nyt purkautua.

Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Yhtiön asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset.

Aspocomp oli vielä alkuvuodesta kovissa vaikeuksissa. Tammikuussa yhtiö antoi tulosvaroituksen ja varoitti liiketuloksen painuvan pakkaselle. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö oli antanut kesällä 2020.

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä yhtiö totesi, että koronapandemia ja heikentynyt suhdanne vaikuttavat laajasti elektroniikkateollisuuden toimitusketjuihin ja yhtiön asiakkaiden tilauksiin.

Kuluva vuosi onkin sitten sujunut jo huomattavasti paremmin.

Kysyntä vahvistui merkittävästi vuoden toisen neljänneksen aikana ja tilauskanta nousi reilusta neljästä miljoonasta eurosta lähes 11 miljoonaan euroon.

Torstaina yhtiö julkisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa ja kova elpyminen jatkuu. Liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 9,0 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli vain 5,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli siis peräti 54 prosenttia.

Kolmannella vuosineljänneksellä kaikki viisi asiakassegmenttiä olivat selvässä kasvussa ja vahvinta kasvu oli teollisuuselektroniikka-, autoteollisuus- ja puolijohdeteollisuussegmenteissä.

Liiketulos nousi viime vuoden 0,1 miljoonasta eurosta 1,0 miljoonaan euroon.

Yhtiön tilauskanta nousi jälleen uuteen ennätykseen, 15,8 miljoonaan euroon.

Aspocompin toimitusjohtaja Mikko Montonen kertoo, että tilauskannan asiakastoimituksista noin yhdeksän miljoonaa euroa ajoittuu kuluvan vuoden viimeiselle neljännekselle ja loput noin seitsemän miljoonaa euroa vuodelle 2022.

”Tilauskanta on vuoden aikana kasvanut merkittävästi erityisesti puolijohde- ja autoteollisuuden asiakaskassegmenteissä. Piirilevyjen tuotantotarvikkeiden toimitusajat ovat edelleen hyvin pitkiä, mikä osaltaan aikaistaa asiakkaiden tekemiä tilauksia ja siten kasvattaa ja pidentää tilauskantaa”, Montonen toteaa.

Montosen mukaan teollisuuselektroniikka-asiakassegmentin myynti yli kaksinkertaistui 2,2 miljoonaan euroon. Kasvun ajurina on koronapandemian aiheuttama patouma investointihyödykkeisiin.

Autoteollisuusasiakassegmentin liikevaihto nousi 2,1 miljoonaan euroon ja kasvua kertyi lähes 80 prosenttia. Montosen mukaan kasvu perustuu etenkin raskaan kuljetuskaluston hankintaketjuun.

Puolijohdeteollisuusasiakassegmentin liikevaihto kasvoi kolmanneksen 2,1 miljoonaan euroon. Kasvua siivitti toimitusjohtajan mukaan komponenttivajeesta alkaneet investoinnit laitevalmistajien tuotantokapasiteettiin.

Turvallisuus-, puolustus- ja ilmailuasiakassegmentin myynti kasvoi 36 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon. Kasvua tuki muun muassa New Space-markkinan positiivinen kysynnän kehittyminen, Montonen toteaa.

Montosen mukaan liiketuloksen kasvu kolmannella neljänneksellä johtui pääosin korkeammasta käyttöasteesta sekä tuotemiksin painottumisesta teknologisesti vaativimpiin piirilevyihin. Tammi-syyskuussa nopeiden toimitusten osuus kokonaistoimituksista jäi koronapandemiaa edeltävästä tasosta, mikä rajoitti kannattavuuden positiivista kehitystä.

Pidentynyt vahva tilauskanta parantaa näkyvyyttä ja Aspocomp odottaa kysynnän arvioidaan jatkuvan myönteisenä, vaikka markkinoilla on edelleen saatavuusongelmia tuotantomateriaaleissa ja puolijohdekomponenteissa.

Yhtiö säilyttää 10.3.2021 tiedottamansa koko vuoden ohjeistuksen ennallaan. Aspocomp arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen paranevan vuodesta 2020. Vuoden 2020 liikevaihto oli 25,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös