Yrittäjyys

Mitä tarkoittaa yrityssaneeraus?

Stockmann välttyi konkurssilta yrityssaneerauksen avulla. Mitä yrityssaneeraus tarkoittaa ja miten se eroaa konkurssista?

Kauppakonserni Stockmann joutui taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 2020, kun koronakriisi alkoi syödä Stockmannin kassavaroja.

”Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet”, kertoi Lauri Ratia, Stockmannin hallituksen puheenjohtaja.

Digitaalisen asioinnin kasvu ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa riittänyt korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua. Huhtikuussa 2020 huhtikuussa Stockmann kertoi päättäneensä jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn.

Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi yhtiön yrityssaneerausmenettelyn saneerauksesta annetun lain mukaisen perusselvityksen. Selvitys käsitti Stockmannin taloudellisen tilanteen sekä taloudelliseen asemaan ja sen odotettavissa olevaan kehitykseen vaikuttavat seikat.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen seikkaan: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Yhtiö alkoi vuoden 2021 aikana tervehdyttää toimintaansa. Konsernin liikevaihto nousi vuonna 2021 899 miljoonaan euroon edellisvuoden 791 miljoonasta eurosta, jossa oli nousua 11,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketulos oli 82 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liiketulos oli rankasti tappiolla 270 miljoonaa euroa.

Viime vuonna liikevaihto nousi jo 982 miljoonaan euroon ja liikevoitto 155 miljoonaan euroon.

Yrityssaneeraus on siis näytti onnistuneen tavoitteessaan kääntää Stockmannin tulos plussalle.

Yrityssaneerauksella pyritään pelastamaan yhtiö

Mutta mitä yrityssaneeraus itse asiassa tarkoittaa?

Yrityssaneeraus ja konkurssi ovat molemmat menettelyjä, jotka liittyvät taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneisiin yrityksiin, mutta niiden tarkoitus ja toteutus eroavat toisistaan.

Konkurssi on menettely, jossa yrityksen varat myydään ja jaetaan velkojien kesken. Konkurssi aloitetaan yleensä silloin, kun yritys ei kykene maksamaan velkojaan ja sen toiminta on lopetettava.

Konkurssissa yleensä kaikki yrityksen varat myydään velkojien maksamiseksi, ja jos varoista ei riitä kaikkien velkojen maksuun, velkojat joutuvat tyytymään vain osaan saatavistaan tai mahdollisesti menettävät ne kokonaan. Konkurssissa yritys lopetetaan, eikä sen toimintaa yleensä jatketa.

Yrityssaneeraus poikkeaa konkurssista siinä mielessä, että siinä pyritään pelastamaan yrityksen toiminta.

Yrityssaneeraus auttaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita yrityksiä selviytymään veloistaan ja ylläpitämään toimintaansa. Yrityssaneeraus voidaan toteuttaa joko vapaaehtoisesti tai velkojien aloitteesta.

Vapaaehtoinen yrityssaneeraus tarkoittaa, että yritys itse hakee saneerausmenettelyä, kun se havaitsee taloudellisten vaikeuksien uhkaavan sen toimintaa. Velkojien aloitteesta käynnistetty yrityssaneeraus puolestaan tapahtuu, kun yrityksen velkojat havaitsevat, että yritys ei kykene maksamaan velkojaan ja vaativat yrityksen saneerausta.

Yrityssaneerausmenettelyssä määritellään, kuinka yrityksen taloutta voidaan tervehdyttää ja velkojen maksu voidaan järjestellä uudelleen. Tähän voi kuulua esimerkiksi velkojen alaskirjaus, maksuaikojen pidentäminen tai uusien lainojen hankkiminen.

Yrityssaneerausmenettelyssä tavoitteena on pelastaa yritys taloudellisilta vaikeuksilta ja säilyttää sen toiminta, samalla kun velkojat saavat vähintään osan veloistaan takaisin.

Mitkä ovat yrityssaneerauksen onnistumisen avaimet?

Asianajotoimisto Fenno kertoo verkkosivuillaan, että oikein käytettynä yrityssaneeraus on erittäin hyvä prosessi, vaikkakin suhteellisen raskas niin ajankäytöllisesti kuin taloudellisesti.

Fennon mukaan onnistuneissa yrityssaneerauksissa yhtiöllä on ollut heti saneerauksen alettua selkeä suunnitelma siitä, miten yhtiön kassavirta saadaan käännettyä positiiviseksi. Yhteisenä elementtinä on ollut myös se, että menettelyn alkaessa yhtiön kassassa on ollut edes hieman varoja, joilla pystyy tekemään merkittävimmät ostot sekä huolehtimaan työntekijöiden palkoista sekä julkisoikeudellisista maksuista.

Yleensä menettelyn ensimmäinen kolmen kuukauden aikana näkee, että tuleeko saneeraus onnistumaan vai ei, asianajotoimisto kertoo.

Merkittävimmät yrityssaneerauksen toimenpiteet tulee pyrkiä saattamaan läpi kuuden kuukauden aikana saneeraushakemuksen jättämisestä. Onnistumisen mahdollisuutta on lisäksi aina selvästi lisännyt se, että pääasiakkaat ovat halunneet tukea yhtiötä.

Myös pääsidosryhmien, kuten rahoittajien ja tavarantoimittajien tuki on yrityssaneerauksessa tarpeen.

Yrityssaneerauksen työ pääty siihen, kun saneerausmenettely alkaa, vaan todellisuudessa työ vasta käynnistyy siitä. Fennon mukaan kaikissa yhtiöissä on hyvä varautua siihen, että hallinnon määrä ja muun muassa kirjanpitoon liittyvät kustannukset lisääntyvät hetkellisesti jopa 30–50 prosenttia.

Saneerauksessa tarvitaan juridiikan lisäksi vahvaa taloudellista osaamista sekä kykyä tunnistaa eri toimialojen erityispiirteet. Ennen kuin saneeraukseen pyrkii on hyvä varmistaa jo mahdollisimman varhain, onko prosessin läpiviemiselle todellisuudessa realiteetit olemassa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös