Markkinakommentit

Tällainen on Goldman Sachsin makronäkemys vuodelle 2024 

Amerikkalaispankki arvioi talouskasvun jatkuvan odotettua vahvempana.

Maailmantalouden kehitys on ylittänyt tänä vuonna niin Goldman Sachsin (GS) kuin markkinoiden konsensusennusteen. GS arvioi sen tuoreimmassa ennusteessa, että bruttokansantuote kasvaa globaalisti 2,7 prosenttia vuonna 2023. 

Ennuste on prosenttiyksikön korkeampi kuin Bloombergin keräämä konsensusennuste oli vuosi sitten. Yhdysvaltojen merkittävästi odotettua vahvempi talouskasvu on ollut suuressa roolissa globaalin talouskasvun kannalta. Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen ennuste on noussut peräti kaksi prosenttiyksikköä vuoden aikana. 

GS odottaa, että globaali bruttokansantuotteen kasvu ylittää ekonomistien konsensusennusteen myös ensi vuonna. Pankin ennuste on 2,6 prosenttia. Se arvioi, että Yhdysvaltain BKT kasvaa 2,1 prosenttia, mikä on selvästi enemmän kuin muiden länsimaisten verrokkien. Euroalueen ennuste on 0,9 prosenttia ja Iso-Britannian on 0,5 prosenttia.

Siispä Goldman Sachs ei odota taantumaa Yhdysvaltoihin. Sen arvion mukaan taantuman todennäköisyys on vain 15 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Lukema on matala suhteessa konsensukseen. Ekonomistien mediaani arvioi noin 50 prosentin todennäköisyyden taantuman alkamiselle seuraavan 12 kuukauden aikana. 

GS perustelee konsensusta korkeampia talouskasvuennusteita. Yksi syy on käytettävissä olevien tulojen reaalinen kasvu Yhdysvalloissa. Se on inflaation hidastumisen ja vahvan työmarkkinan ansiota.

Kuluvana vuonna reaalisten tulojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Ensi vuonna hieman vähemmän, 2,75 prosenttia. Se on riittävä suhteessa 2,1 prosentin bruttokansantuote-ennusteeseen. Euroalueen ja Iso-Britannian reaalitulojen kasvun odotetaan vahvistuvan ensi vuonna noin kahteen prosenttiin. 

GS mainitsee myös keskuspankin rahapolitiikan, jonka suurimmat taloutta jarruttavat vaikutukset ovat takana. Se arvioi, että rahapolitiikan kiristäminen näkyy bruttokansantuotteen kasvussa tyypillisesti noin kahden vuosineljänneksen viiveellä. Jos koronnostot ovat jo päättyneet, niin kiristyneen rahapolitiikan negatiiviset vaikutukset ovat ensi vuonna kuluvaa vuotta pienempiä.

Lisäksi teollisuuden aktiviteetin odotetaan elpyvän ensi vuonna. Heikko aktiviteetti on tänä vuonna johtunut useista syistä, kuten Euroopan energiakriisistä, Kiinan heikentyneestä taloustilanteesta ja varastojen purkamissyklistä.

GS arvioi, että finanssipoliittiset muutokset heikentävät maailman bruttokansantuotteen kasvua 0,2 prosenttiyksikköä ensi vuonna. Yhdysvaltain finanssipolitiikka ei kuitenkaan merkittävästi muutu, koska ensi vuonna järjestetään presidentinvaalit. Muutokset ovat suurempia muun muassa Isossa-Britanniassa ja Etelä-Euroopassa.

Goldman Sachs arvioi inflaation hidastuvan ensi vuoden aikana

Inflaatiokehitys on ollut yksi tärkeimmistä markkinoiden ajureista viimeisen noin kahden vuoden aikana. Pohjainflaatio on hidastunut käytännössä kaikissa länsimaissa kuluvan vuoden aikana. Yhdysvalloissa se oli syyskuussa 4,1 prosenttia vuodessa. Euroalueen syyskuun pohjainflaatio oli 4,5 prosenttia vuodessa ja lokakuun alustava lukema oli 4,2 prosenttia vuodessa. 

GS arvioi, että inflaation hidastuminen lähelle keskuspankkien tavoitetasoa ei ole erityisen vaikeata. Tuottajahintainflaatio on hidastunut viime kuukausina. Tavarainflaatio seuraa sitä tyypillisesti viiveellä.

Kuluttajahintaindeksissä suhteellisen korkealla painolla olevien asumiskustannusten odotetaan jatkavan tasaantumista tulevina kuukausina. Lisäksi työmarkkinoiden kysyntä ja tarjonta on paremmin tasapainossa. Se hidastaa palkkainflaatiota ja sitä kautta vaikuttaa erityisesti pohjainflaatioon.

GS arvioi, että G10-maiden (pl. Japani) ja lisäksi muista valtioista ohjauskorkoa nostaneiden Tsekin, Unkarin, Meksikon, Puolan ja Romanian pohjainflaatio hidastuu nykyisestä noin kolmesta prosentista 2,0-2,5 prosenttiin vuoden 2024 aikana.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on paikoin korkea – tuottonäkymät silti hyvät

Vahvat lyhyen aikavälin talouskasvunäkymät ja hidastuva inflaatio eivät vielä välttämättä tarkoita, että osakemarkkinoiden tulevat tuotot olisivat houkuttelevia. 

Yhdysvaltain osakemarkkinan arvostustaso on korkea. Tulostuotto on 5,4 prosenttia seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla laskettuna. Viimeisen 20 vuoden mediaani on noin 6,3 prosenttia. Tulostuotto on 6,3 prosenttia, jos mukaan ei lasketa korkeasti arvostettuja suuria teknologiayhtiöitä. 20 vuoden mediaani on 6,5 prosenttia. 

GS arvioi, että markkina-arvoltaan suurimpien, niin sanottujen mega capien, arvostustaso ei ole kupla, jos odotettu liiketoiminnan kasvu toteutuu. Muiden amerikkalaisyhtiöiden osakkeiden arvostustaso ei ole yhtä korkea suhteessa historiaan.

Euroopan osakemarkkina on huomattavasti Yhdysvaltoja matalammin arvostettu. Euroopan tulostuotto seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 8,5 prosenttia, kun mediaani on 7,7 prosenttia. Iso-Britannian tulostuotto on peräti 10,0 prosenttia. 20 vuoden mediaani on 8,2 prosenttia.

Keskeisimpien riskisten omaisuusluokkien reaalituotot (ex-ante) ovat tällä hetkellä lähellä 2005-2007 vuosien keskimääräistä tasoa. Esimerkiksi S&P 500 -indeksin suhdannekorjattu tulostuotto on 3,7 prosenttia. Se oli keskimäärin 4,2 prosenttia vuosina 2005-2007.

Korkomarkkinoiden reaalituotot ovat vielä lähempänä 2005-2007 vuosien keskiarvoa. Esimerkiksi 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on 2,3 prosenttia, kun se oli keskimäärin 2,1 prosenttia 2005-2007.

Valtionlainojen tuotto-odotus on kohonnut ohjauskoron nostojen ansiosta. GS:n arvion mukaan haaste on kuitenkin se, että markkina hinnoittelee ohjauskoron laskujen alkamista ensi kesänä. GS ei itse odota perusskenaariossaan koronlaskuja. Jos GS olisi oikeassa, niin pitkät korot saattaisivat nousta vielä lisää nykytasolta.

GS arvioi, että sekä osake- että korkomarkkinoilla on odotettavissa tuottoja viidestä prosentista ylöspäin aina mataliin kaksinumeroisiin prosentteihin saakka. Pankki ennustaa maailman osakemarkkinoiden kallistuvan paikallisissa valuutoissa noin 12 prosenttia vuonna 2024. Yrityslainojen tuottoennuste on globaalisti noin seitsemän prosenttia ja 10 vuoden valtionlainan on noin 4,5 prosenttia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös