Yritysuutiset

Keskon ja Suomen lähikaupan yhdistyminen joutui kilpailuviranomaisen hampaisiin

Kil­pai­lu- ja kuluttaja­vi­ras­to aikoo tutkia, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la.

Ruokakesko ja Suomen Lähikauppa toimivat molemmat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan myynti- ja hankintamarkkinoilla Suomessa. Yrityskaupan myötä Suomen päivittäistavarakaupan markkinat keskittyvät entisestään, kun yksi valtakunnallinen ketju poistuu kokonaan markkinoilta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan.

Keskittyminen vaikuttaa KKV:n mukaan sekä valtakunnallisesti ketjujen väliseen kilpailuasetelmaan että paikallisesti Suomen Lähikaupan myymälöiden asiointialueilla.

Ruokakeskolle syntyy yrityskaupan myötä monopoliasema eräille Suomen Lähikaupan myymälöiden asiointialueille.

Jat­ko­kä­sit­te­lys­sä KKV tutkii, es­tää­kö yri­tys­kaup­pa olen­nai­ses­ti te­ho­kas­ta kil­pai­lua Suo­men mark­ki­noil­la tai nii­den oleel­li­sel­la osal­la eri­tyi­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä sil­lä luo­daan mää­rää­vä mark­ki­na-ase­ma tai vah­vis­te­taan si­tä.

KKV voi jat­ko­kä­sit­te­lys­sä hy­väk­syä kau­pan sel­lai­se­naan, mää­rä­tä eh­to­ja sen hy­väk­sy­mi­sel­le tai esit­tää, et­tä mark­ki­na­oi­keus kiel­tää kau­pan. Jat­ko­kä­sit­te­ly voi kil­pai­lu­lain mu­kaan kes­tää enin­tään kol­me kuu­kaut­ta.

Kesko kertoi viime vuoden marraskuussa suunnitelmistaan, jossa Keskon tytäryhtiö Ruokakesko ostaa tappiollisen Suomen Lähikaupan pääomasijoittaja Tritonilta.  Kaupan velaton kauppahinta on noin 60 miljoonaa euroa.

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös