Raaka-aineet

Osakekurssit ja öljyn hinta kulkevat samaan tahtiin

Korrelaatio osakekurssien ja öljyn hinnan välillä on noussut viime vuosien aikana hurjasti.

Gavekal Capital -verkkolehden mukaan korrelaatio on nyt korkeammalla kuin kertaakaan sitten vuoden 1980.

Öljyn hinnan ja osakekurssien välinen korrelaatio on positiivinen, eli öljyn hinnan nousut tapahtuvat jossain määrin samaan aikaan kuin osakekurssienkin nousut. Vastaavasti öljyn hinnan lasku ja osakekurssien lasku menevät käsi kädessä.

65 päivän liukuvilla keskiarvoilla laskettu korrelaatio nousi korkeimmilleen viime vuoden marraskuussa, jolloin korrelaatio oli peräti 52 prosenttia. Sen jälkeen korrelaatio on laskenut 41 prosenttiin. 200 päivän liukuvalla keskiarvolla laskettuna korrelaatio on tällä hetkellä myös 41 prosenttia.

Tämän hetken 200 päivän liukuvan keskiarvon korrelaatio on korkeampi kuin koskaan sinä aikana kun aikasarjoja korrelaatiosta löytyy.

Korrelaatio ei ole suinkaan aina ollut positiivinen. Esimerkiksi 80-luvun lopulla korrelaatio oli negatiivinen.

osakekurssit-öljy-hinta-korrelaatio-022016

Kuva: Gavekal Capital

Toimialojen välillä on luonnollisesti suuria eroja siinä miten osakekurssit korreloivat öljyn hinnan muutoksen kanssa.

Syklisten eli suhdanneriippuvaisten toimialojen osakekurssien korrelaatio öljyn hinnan kanssa on voimakas.  Gavekal Capital laskee että näillä toimialoilla korrelaatio on 84 prosenttia. Syklisiä toimialoja ovat esimerkiksi energia, rahoitussektori, teollisuus ja IT).

Vastasyklisten eli suhdanteista riippumattomien toimialojen osakekurssien korrelaatio öljyn hinnan kanssa on puolestaan vahvasti negatiivinen. Korrelaatio on -84 prosenttia. Näitä toimialoja ovat esimerkiksi elintarvikkeet ja terveydenhoito.

Vastasyklisten toimialojen osakkeet näyttävät siis antavan turvaa öljyn hinnan romahdusta vastaan. Tosin on muistettava että osakekurssien ja öljyn hinnan korrelaatio ei ole kiveen hakattu, vaan vaihtelee eri aikoina.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös