Sijoitusideat

Bookwell Digital mullistaa kirjatuotannon

Bookwell Digital on luonut täysin uuden kirjojen valmistustavan, joka hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja digitaalisia työkaluja. Nyt yritys hakee joukkorahoituksen kautta voimaa kasvuun. 

Bookwell digital mullistaa kirja busineksen

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Bookwell Digital on luonut täysin uuden kirjojen valmistustavan, joka hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja digitaalisia työkaluja.

Kirjojen valmistus, joka on yksi maailman vanhimpia teollisia toimialoja, on viime vuosina ollut murroksessa. Monissa perinteisissä kirjamaissa kirjojen valmistus on käytännössä loppunut ja tuotanto on siirtynyt halvempiin maihin. Esimerkiksi Pohjoismaissa kirjoihin erikoistuneita kirjapainoja on jäljellä enää vain muutama.

Perinteinen kirjojen valmistus on vaatinut monta työvaihetta, paljon käsityötä ja pitkät valmistusajat. Painosmäärästä riippumatta kirjan painamisen aloituskustannukset ovat olleet suuret, minkä vuoksi kustantajat ovat joutuneet ottamaan isoja painoksia, mikä taas on johtanut kirjojen kertymiseen varastoon.

Bookwell Digitalin ratkaisu on täysin uudenlainen, automatisoitu ja integroitu kirjanvalmistuslinja. Kirja valmistuu paperirullasta valmiiksi kirjaksi yhdessä prosessissa – kenenkään käsin koskematta.

Uusi ratkaisu mullistaa koko toimialan ja tuo merkittäviä hyötyjä kustantajille

Kirjan painamisen aloituskustannukset ovat perinteisesti suuret, mutta Bookwell Digitalin teknologia mahdollistaa, että kirjoja voidaan valmistaa haluttu määrä hinnan asiakkaalle muuttumatta. Kyseessä on täysin uusi tapa toimia, jossa valmistus on nopeaa, tehokasta ja resursseja viisaasti käyttävää.

Täysin automatisoitu kirjalinja avaa uusia mahdollisuuksia myös kirjapainon asiakkaalle. Asiakkaalla on suora pääsy valmistusjärjestelmää ohjaavaan tilausjärjestelmään, josta hän voi hallinnoida koko prosessin itse – miten haluaa ja milloin haluaa.

Uusi tapa ajatella kirjan elinkaarta antaa kustantajille ja sitä kautta lukijoille uusia mahdollisuuksia. Ei enää ylisuuria painoksia – eikä pelkoa pienten painosten loppumisesta. Ei enää kalliita varastointikustannuksia. Ei enää loppuunmyytyjä tuotteita. Ei enää pitkiä painoaikoja.

Kyseessä on maailman ensimmäinen täysin automatisoitu tuotantolinja, jossa kaikki työvaiheet on integroitu yhteen järjestelmään. Bookwell Digitalin tavoite on ottaa tästä teknologisesta edelläkävijyydestä maksimaalinen hyöty luomalla uudet standardit koko toimialalle.

Esimerkiksi kirjanvalmistusteknologiaan yhdistetty online-palvelu mahdollistaa uudenlaisten liiketoimintamallien rakentamisen ja avaa uusia bisnesmahdollisuuksia niin kirjapainoille kuin kustantamoillekin.

Markkinat

Perinteisen kirjan aika ei – ehkä joidenkin yllätykseksi – olekaan ohi. Painettujen kirjojen kokonaisvolyymit ovat taas alkaneet kasvaa kirjabisneksen eturintaman maissa, kuten Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, ja myös Ruotsissa. Samalla sähkökirjojen myynti on kääntynyt laskuun. Ajatusten käyttöliittymänä painettu kirja on ykkönen.

Suomessa koko kirjamarkkinan koko arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa. Huomioitavaa on, että suurin osa kaikista kirjoista painetaan toistaiseksi Suomen ulkopuolella. Bookwell Digital tuo uudella teknologiallaan vahvassa laskussa olevaa tuotantoa takaisin Suomeen. Kotimaassa yhtiön myynnin arvioidaan kasvavan noin 5 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä.

Bookwell Digitalilla on hallussaan hyvät kanavat myös Skandinavian markkinoihin ja sen suurimipiin kustantajiin. Kilpailukyky uudella teknologialla mahdollistaa vahvan markkina-aseman haltuunoton kaikissa Pohjoismaissa. Yhteensä tavoitellaan 20–25 miljoonan euron markkinaa Skandinaviassa vuoteen 2020 mennessä.

Kilpailu

Perinteinen tuotannonohjauksen malli, jossa tuotetaan kirja vaihe kerrallaan, ei pysty haastamaan uuden konseptin tehokkuutta. Bookwell Digitalin uudenlainen tuotantokonsepti, joka mahdollistaa tehokkaan tuotannon ilman suuria vaihtokustannuksia töiden välillä on ylivoimainen vastaus markkinatilanteeseen.

Tilannetta voi valottaa konkreettisella esimerkillä. Bookwell Digitalin tuotantoyksikkö sijaitsee Juvalla ja sen tuotantotiimissä työskentelee kausivaihteluista riippuen n. 20-25 henkilöä. Uuden tuotantoteknologian ja huolella optimoitujen prosessien johdosta kompakti tuotantotiimi kykenee yltämään tuotantovolyymissä sellaiselle tasolle, joka vaatisi perinteisillä tuotantomenetelmillä jopa 150 henkilön tuotantoyksikköä.

Kilpaijoista on hyvä huomioida myös investointitilanne, sillä  investointien suhteen kilpailijat ovat jo tehneet liikkeensä. Erityisesti tämä pätee Baltiaan, jossa EU-tukipolitiikan muuttuessa investoinnit ovat hiljenneet.

Joukkorahoitusta hakevan yrityksen potentiaali sijoituskohteena

KPMG on tehnyt Bookwell Digitalin tuottolaskelmat. Taulukossa esitetyt luvut ovat keskitien lukuja ja arvioitu parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan.

Bookwell Digital kasvenäkymät

Yksi tapa arvioida Bookwell Digitalin houkuttelevuutta sijoituskohteena on verrata nyt auki olevan rahoituskierroksen arvonmääritystä, joka on 6,3 miljoonaa euroa, siihen, että toiminnan saavuttaessa täyden vauhdin antavat vuositulokset yritykselle arvon hintaluokassa 25-35 miljoonaa euroa.

Bookwell Digitalin perustaja ja omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön yhteensä noin 2 miljoonaa euroa, joten heillä on voimakas taloudellinen insentiivi panostaa yrityksen kehittämiseen.

Ensimmäisillä rahoituskierroksilla yhtiö on kerännyt yhteensä noin 6 miljoonan euron rahoituspaketin ulkopuolisilta rahoittajilta. Yrityksen liiketoimintaan ja kasvupotentiaaliin ovat uskoneet tarkkojen selvitysten pohjalta Nordea Pankki, Fennia, Finnvera, ELY-keskus ja Tekes.

Nyt jaettava omistusosuus on 13,46 – 28,29 prosenttia. Ennen sijoittamista, kannattaa tutustua tarkemmin Bookwell Digitalin  arvonmääritykseen, riskeihin ja antiehtoihin, jotka on saatavana Invesdorin alustalta.

1 kommentti

1 kommentti

  1. M Saarni

    22.2.2018 at 20:38

    Viimeinen pihaus ja pelastusrenkaan heittoyritys oli ilmeisesti tämä Inderesin persuksilleen mennyt rahankeruukampanja. Bookwell Digital on nyt 20.2.2018 jättänyt yrityssaneeraushakemuksen ilmeisen maksukyvyttömänä. Taidanpa piruuttaan pyytää käräjäoikeudesta casen paperit ja verrata niissä ilmoitettua totuutta annin yhteydessä annettuihin tietoihin.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös