Talouden trendit

Naiset ovat selvästi miehiä tyytymättömämpiä työoloihinsa

Konsulttitoimisto HR4:n selvityksen mukaan naiset ovat miehiä selvästi tyytymättömämpiä työpaikkaansa ja esimiehiinsä.

Tutkimuksen mukaan naiset ovat yllättävän paljon kriittisempiä työpaikkansa esimiehiin kuin miehet. Naiset suhtautuvat esimiehiinsä ja heiltä saamaansa tukeen ja palautteeseen selvästi miehiä kriittisemmin. Jopa neljännes naisista (24 %) kokee, että he eivät saa esimieheltään tukea työssä onnistumiseen. Miehistä samaa mieltä on noin joka viides (19 %).

Tämä käy ilmi Accountor-konserniin kuuluvan konsulttiyritys HR4:n laajasta työntekijäkyselystä. Kyselyn kohderyhmän muodostivat runsaat 2000 työelämässä mukana olevaa 18-69-vuotiasta suomalaista.

“Mitä tyytymättömämpi työntekijä on esimiestyöhön, sitä enemmän hänellä on sairauspoissaoloja. Tämä on asia, joka kannattaisi ottaa todella vakavasti jokaisella työpaikalla”, sanoo HR4:n tutkimusliiketoiminnan johtaja Teemu Putto.

Jopa kolmannes (32 %) kyselyyn vastanneista naisista kokee, että heitä ei arvosteta työpaikalla. Miehistäkin 27 prosenttia on tätä mieltä. Mitä suurempi yritys on, sitä enemmän kokemus arvostuksesta laskee. Yleisintä arvostuksen puute on teollisuusyrityksissä.

“Työntekijät haluaisivat, että yrityksissä keskityttäisiin nimenomaan työntekijöiden arvostuksen kehittämiseen. Johtajilta saaduissa vastauksissa korostuvat kuitenkin huomattavasti enemmän liiketoiminnan kehittämiseen kohdistuvat asiat”, toteaa HR4:n markkinointipäällikkö Sanna Eulenberger.

Arvostuksen puutteen lisäksi naisia hiertävät työpaikalla miehiä selvästi enemmän tasa-arvoasiat. Joka kolmas nainen (33 %) kokee, että työpaikalla ei kaikkia kohdella tasa-arvoisesti. Miehistä tätä mieltä on 23 prosenttia.

“Julkisella puolella kokemus epätasa-arvosta on selvästi yksityistä puolta suurempaa. Ikää ja sukupuolta merkittävämmäksi epätasa-arvon lähteeksi koetaan työsuhteen tyyppiin ja kestoon liittyvät tekijät eli esimerkiksi se, onko vakituinen vai määräaikainen työntekijä”, Putto kertoo.

Kyselyssä selvitettiin myös senhetkistä tunneilmapiiriä työpaikalla. Eniten työntekijöillä oli stressaantumisen ja turhautumisen tunteita – tässäkin naisilla selvästi miehiä enemmän. Stressin tunne korostui etenkin julkisella puolella.

Omat kehitysmahdollisuudet työpaikalla nähtiin nekin varsin synkästi. 39 prosenttia naisista ei ollut tyytyväinen kehitysmahdollisuuksiinsa, miehistä samaa mieltä oli 30 prosenttia. Joka neljäs (24 %) kyselyyn vastanneista ilmoittikin, että työpaikan vaihtaminen on heille hyvinkin mahdollista tällä hetkellä.

Kommentoi

No Comment.

SalkunRakentaja on vaurauden rakentajan suosittu verkkolehti. Sivusto sisältää sijoittamiseen, yrittäjyyteen ja arjen raha-asioihin liittyviä artikkeleita, uutisia ja analyysejä.

SalkunRakentaja-sivusto sisältää myös kumppaneidensa tuottamaa sisältöä, josta sivusto voi saada julkaisupalkkioita.

Tutustu sisältömarkinoinnin ja sisällöntuotannon ratkaisuihimme Salkkumedia Oy:n kotisivuilta.

   

Yhteystiedot

Julkaisija Salkkumedia Oy
Y-tunnus 2793119-8
Puhelin 040 0132119
Sähköposti info(at)salkunrakentaja.fi
Päätoimittaja Jorma Erkkilä
 
Webhotelli: Hostingpalvelu.fi
Anna palautetta
Sisällöntuottajaksi
 

Lisätietoja

Henkilöstö
Mediakortti
Yhteistyökumppanit
Digipaketti
Palvelut lukijoille
Tilaa uutiskirje

 

Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi:

Outbound linkkien seuranta

Akateemiset

Akateemiset2

Copyright © 2021 Salkkumedia Oy

Ylös