Markkinakommentit

FIM: Osakkeet Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla ylipainossa

Vahvat talous- ja tuloskasvunäkymät dominoivat markkinoita ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Markkinoilla on kasvavaa pelkoa korkojen noususta ja siitä seuraavasta osakemarkkinoiden kasvun hyytymisestä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen sekä lyhyet että pitkät korot ovat nousseet viime aikoina reippaasti.

FIM:n sijoitusjohtaja Eelis Hein ei korkojen nousua pidä tässä vaiheessa uhkana.

”Skenaariolle, jossa koronnousupaineet merkittävästi häiritsisivät hyvää osakemarkkinasentimenttiä, annamme tässä vaiheessa vielä vähäisen todennäköisyyden. Odotamme sijoitusvirtojen ohjautumista korkomarkkinoilta osakkeisiin”, Hein toteaa FIM:n markkinakatsauksessa.

Korkojen noustessa korkosijoitusten tuotot jäävät kuitenkin vaatimattomiksi ja joiltain osin negatiivisiksi.

Sen sijaan maailmantalouden vahva noususuhdanne antaa tukea edelleen osakemarkkinoille. ”Uskomme, että vallitsevat vahvat talous- ja tuloskasvunäkymät dominoivat markkinoita ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana”, Hein toteaa.

FIM pitää allokaatiosuosituksissaan osakkeissa lievässä ylipainossa. Korkosijoitukset ovat lievässä alipainossa ja ne painottuvat riskisimpiin kohteisiin.

Kuitenkin osakemarkkinoillakin jenkkiosakkeet ovat alipainossa.

Heinin mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitys on ollut jo pitkään vahvaa, ja yleisindeksit ovat rikkoneet yhä vain uusia ennätyksiä. Edelleenkin FIM uskoo amerikkalaisiin osakkeisiin kohdistuvan sijoitusvirtoja, mutta globaalisti katsoen niiden suhteellinen houkuttelevuus ei ole kärkipäätä.

”Markkinan arvostukset ovat historiallisesti korkealla, eivätkä riskipreemiot eli tulosprosentti suhteessa valtionlainakorkoon palkitse sijoittajaa yhtä hyvin kuin monilla muilla globaaleilla osakemarkkinoilla. Alipainotamme siksi sijoituksia Yhdysvaltoihin ja ylipainotamme sekä Euroopan että kehittyvien maiden osakkeita.”

Euroopassa poliittiset riskit eivät enää ole Heinin mukaan hidaste sijoituspäätösten kohdentumiselle Eurooppaan. Alueen talouskasvu ja yritysten tuloskasvu on vahvaa, ja osakkeiden arvostustasot eivät suhteellisessa tarkastelussa ole päässeet karkaamaan.

Kehittyvien markkinoiden osakkeet sen sijaan tuottivat jo viime vuonna globaaleja osakemarkkinoita paremmin. FIM näkee tämän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2018.

”Kehittyvien talouksien kasvuero suhteessa kehittyneisiin maihin on yhä levenemässä, kun raaka-aineiden hintakehityksestä riippuvien talouksien vauhti kiihtyy. Kehittyvien maiden osakemarkkinoilla on lisäksi löydettävissä paljon sijoituskohteita, joiden tuloskehitys suhteessa arvostuksiin on houkutteleva”, Hein toteaa.

Korkomarkkinoilla high-yield -yrityslainat ovat edelleen lievässä ylipainossa niiden alhaisen, noin kolmen prosentin tuotosta huolimatta. Toinen lievässä ylipainossa oleva korkoluokka on kehittyvien maiden velkakirjat, joita hyödyttävät globaalin talouden ja kaupan vilkastuva aktiviteetti sekä parantunut raaka-aineiden hintakuva.

”Kokonaisuudessaan kehittyvien korkomarkkinoiden tuotto-odotus riskit huomioiden on korkomarkkinoiden parhaimmistoa”, Hein toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös