Markkinakommentit

Kestävätkö osakemarkkinat korkotason nousua?

SP 500 osakemarkkinat PE-kerroin arvostuskerroin osakkeet

S&P 500 -osakeindeksin P/E-kertoimen kehitys. Lähde: www.multpl.com/

Teollisuusmaiden osakkeiden arvostus on jo niin korkealla, että sitä voidaan perustella vain matalalla korkotasolla, arvioi Frontin päästrategi.

Varsinkin Yhdysvalloissa osakekurssit ovat alkuvuoden heilunnasta huolimatta kirineet jo selvästi keskimääräistä korkeammalle arvostustasolle. Esimerkiksi S&P 500 -indeksin 12 kuukauden toteutuneilla osakekohtaisilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on jo yli 25x (ks. kuva yllä). Pitkän aikavälin keskiarvo on vain 15,7x.

Arvostuskertoimet ovat jo niin korkealla, ettei pettymyksiin ole tilaa.

”Kaiken kaikkiaan teollisuusmaiden pörssien arvostus on korkea ja sitä voidaan perustella ainoastaan, jos korkotaso säilyy poikkeuksellisen matalalla tasollaan ja yritysten tuloskasvu jatkuu vahvana lähivuosina”, arvioi päästrategi Ari Aaltonen Frontin markkinakatsauksessa.

USA valtiolaina 2 vuoden velkakirjan korko

Yhdysvalloissa oletus poikkeuksellisen matalista koroista ei liene enää perusteltu, Aaltonen toteaa. Euroopan osalta puolestaan voidaan kyseenalaistaa odotus vahvasta tuloksien kasvusta, sillä euron vahvistuminen syö yritysten kasvunäkymiä.

”Yksinomaan euron merkittävä revalvoituminen vuonna 2017 tullee hidastamaan euroalueen talouskasvua ja siitä on saatu jo ensimmäisiä viitteitä alkuvuoden suhdannekyselyistä ja taloustilastoista.”

Oman lisänsä euroalueen epävarmuuteen tuo Aaltosen mukaan Italian vaikea tilanne.

Saapasmaan talouskasvu on edelleen heikkoa, työttömyys korkealla, pankkijärjestelmän ongelmat merkittävältä osin ratkaisematta ja poliittinen tilanne vaalien jälkeen sekava, Aaltonen listaa.

”Kaiken kaikkiaan EU ja varsinkin euromaat ovat menossa kohti kasvavia erimielisyyksiä EU:n kehittämisen suunnasta, yhteisvastuusta, alueen sisäisistä tulonsiirroista ym.”

Aaltosen mukaan tässä tilanteessa on vaikea nähdä, että EKP alkaisi kiristää rahapolitiikkaansa ruokkien euron lisävahvistumista, kun talouden ja politiikan ongelmat alkavat jälleen kasautua euroalueella.

Vaikka jenkkimarkkinoiden riesana on korkojen nousu, on maan makrotalouden näkymät kuitenkin yhä hyvät.

”Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat tuottaneet alkuvuonna selvästi paremmin kuin Euroopan, vaikka dollarin heikentyminen otettaisiin huomioon. Tämä ei ole yllättävää, sillä talousindikaattorit ja -luottamuskyselyt ovat alkuvuonna pysyneet vahvoina ja yritysten tuloskausi osoittautui Yhdysvalloissa selvästi odotuksia vahvemmaksi sekä tulosten että liikevaihtojen suhteen.”

Lisäksi Yhdysvaltojen poliittinen tilanne on päästrategin mukaan vakaantunut levottoman 2017 jälkeen, kun republikaanit kykenivät tekemään merkittäviä uudistuksia viime vuoden lopulla, kuten esimerkiksi verouudistuksen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös