Talouden trendit

Tutkimus: Robotiikka yleistymässä työpaikoilla

Robotiikka on yleistymässä. Siihen suhtaudutaan yhä myönteisemmin ja sitä hyödynnetään organisaatioissa useammin, kertoo tutkimus.

”Robotiikkaa hyödyntävistä organisaatioista 95 prosenttia kertoo teknologian parantaneen tuottavuutta”, kertoo Deloitten teettämä tutkimus. Tutkimus toteutettiin kesällä 2018 ja siihen vastasi 530 asiakasta eri toimialoilta ympäri maailmaa. Yritysten johto tukee entistä vahvemmin robotiikan käyttöönottoa ja lähes 70 prosenttia vastaajista ovat käynnistäneet organisaatioissaan robotiikkaan liittyviä hankkeita.

Deloitten robotiikkapalveluiden vetäjän Mika Kärkkäisen mukaan olemme vaiheessa, jolloin ”robotiikkaratkaisujen käyttöönotto voi nopeutua vauhdilla”. Kaksi kolmasosaa tutkimukseen vastanneista hyödyntää robotiikkaa, kun vasta viime vuonna robotiikkaa oli ottanut käyttöönsä alle puolet vastaajista.

Robotiikka lisää tuottavuutta

Erilaiset digitaaliset avustajat ovat yleistyneet työpaikoilla ja Deloitten partneri Markus Kaihoniemi tuo esiin, että ”robotiikan tuomat hyödyt tunnistetaan organisaatioissa aiempaa laajemmin”. Uudet teknologiat parantavat tuottavuutta ja vähentävät ihmisten hoitamia rutiinitehtäviä. Kaihoniemi kuvailee: ”Olemme esimerkiksi olleet kehittämässä digitaalista taloushallinnon avustajaa yhdessä asiakkaamme kanssa. Kyseiseltä digicontrollerilta voi puheohjatusti kysyä koottua ja analysoitua tietoa. Tällaisia virtuaalisia työkavereita tulee varmasti työpaikoille tulevina vuosina lisää.”

”Mitä useammalla osa-alueella käytetään robotiikkaa, sitä paremmin voidaan todentaa sen lisäävän tuottavuutta, vähentävän riskejä, lisäävän organisaatioiden tuloja sekä parantavan asiakas- ja työntekijäkokemusta”, Kaihoniemi tuo esiin.

Skaalaus ja eettisyys mietityttää

Yksittäisten robotiikkaratkaisujen monipuolisempi hyödyntäminen koetaan haasteellisena. Esiin nousee myös uusia eettisiä kysymyksiä. Robottien turvallisuus ja yksityisyyden suoja ovat Kärkkäisen mukaan teemoja, jotka mietityttävät ihmisiä. Onkin tärkeää, että tekoälyn käyttöönottoon luodaan yrityksissä yhdessä vastuulliset periaatteet.

Myös robotiikan skaalaus koetaan haastavana. Harvat organisaatiot ovat Kärkkäisen mukaan kyenneet skaalaamaan robottiratkaisuja organisaatioissa ja kamppailevat pilotoinnin jälkeen – mitä seuraavaksi kannattaisi tehdä?

Tutkimukseen vastanneiden yritysten mukaan pääasiasialliset esteet robotiikkaratkaisujen laajemmalle hyödyntämiselle ovat prosessien sirpaleisuus ja roboteille tarkoitettujen työtehtävien laaja kirjo (32 %). Tätä hankaloittavat myös näkemyksen puute robotiikan mahdollisuuksista (17 %) ja puutteelliset IT-valmiudet (17 %).

Työntekijöiden suhtautuminen robotiikkaan on keskeisessä roolissa; näkevätkö he robotiikkaratkaisujen tuomat hyödyt ja mahdollisuudet? Organisaatiolla tuleekin olla selvä näkemys robotiikan mahdollisuuksista ja kirkas strategia ja toimintasuunnitelman sen käyttöönottoon, Kärkkäinen vetää yhteen.

Lue myös: Vuoden 2018 liiketoiminnan trendit.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös