SalkunRakentaja

Sijoitusuutiset

Inderes lopettaa TOP3-osakelistan – ”olemme saaneet kritiikkiä”

Inderes Sauli Vilén video
Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén.

Inderes kertoo lopettavansa lyhyen tähtäimen TOP3-ideoiden osakelistan. Listaa on analyysitalon mukaan kritisoitu sen aiheuttamista kurssiliikkeistä.

Inderesin mukaan TOP3-lista on historiansa aikana tuottanut hyvin ja tarjonnut sijoittajille useita hyviä ideoita, mutta samalla sen menestyksen ympärille on kerääntynyt myös negatiivisia, Inderesin mission kanssa ristiriidassa olevia vaikutuksia.

”Olemme pohtineet paljon sisäisesti sekä käyttäjiltä tulleen palautteen pohjalta sitä, edistääkö lyhyen tähtäimen (horisontti 3 kk) osakeideoihin nojautuva TOP3-lista pohjimmiltaan yrityksemme missiota, joka tähtää kansankapitalismin ja pitkäjänteisen omistajuuden edistämiseen sekä pääomamarkkinan toimivuuden parantamiseen. Olemme saaneet aiheesta aiheellista kritiikkiä, koska listan horisontti nähdään liian lyhytjänteisenä, jos haluamme aidosti kannustaa sijoittajia pitkäjänteisyyteen”, Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén ja seniorianalyytikko/strategi Juha Kinnunen toteavat Inderesin aamukatsauksessa.

Inderesille on tullut kritiikkiä TOP3-nostojen ja -poistojen aiheuttamista kurssiliikkeistä. Vilén ja Kinnunen myöntävät, että lyhyen aikavälin sijoitusideoiden aiheuttama mahdollinen ylimääräinen volatiliteetti ei ole markkinapaikan etu.

”Joissakin yhtiöissä kurssiliikkeet ovat olleet voimakkaita, minkä takia olemme olleet yhä varovaisempia sen suhteen, mitä yhtiöitä voimme nostaa TOP3-listalle. Heikon likviditeetin omaavat yhtiöt olemme käytännössä joutuneet jättämään kokonaan pois, koska näissä reaktiot voisivat aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä. Samalla tämä kuitenkin rajoittaa merkittävästi mahdollisuuksiamme tehdä valintoja puhtaasti tuottopotentiaalin perusteella, mistä TOP3-listassa on kuitenkin lopulta kysymys.”

Vilénin ja Kinnusen mukaan TOP3-listalle täydellisesti sopivia erikoistilanteita, kuten selkeät hinnoitteluvirheet ja huomiotta jääneet merkittävät ajurit, tulee vastaan kuitenkin harvoin. Usein erikoistilanteita on vain muutamia vuodessa, mutta listalla on analyytikoiden mukaan ”pakko” pitää kolmea yhtiötä koko vuoden läpi.

”Yhtiöiden löytämisestä listalle on tullut siten hieman pakottamista, sillä analyytikoidemme fokus on pitkän aikavälin fundamenttitutkimuksessa lyhyen tähtäimen kurssinousun metsästyksen sijaan. Varsinkin tilanteissa, joissa arvostukset ovat olleet yleisesti haastavia ja riskit korkealla, on listalle ollut hankala löytää sopivia poimintoja.”

TOP3-listan valinnat ovat kuitenkin tarjonneet pitkällä aikavälillä ylituottoa. Vuosina 2011 – 2018 lista on tuottanut kaikkina vuosina OMXHCAP-indeksiä parempaa tuottoa, ja listan vuotuinen tuotto ennen veroja noin 27 prosenttia.

Vilén ja Kinnunen myöntävät, että vuosi 2018 oli kuitenkin haastava.

”Kokonaisuutena vuosi 2018 oli TOP3-listalle haastava. Poimimme listalle vuoden 2018 (Baswaren alkuvuonna 2019 tehty poiminta laskettu mukaan) aikana yhteensä 16 yhtiöitä ja näistä 10 tuotti positiivista tuottoa. Keskimääräinen tuotto poiminnalle oli noin 2 % ja noin 2 % yli vertailuindeksin.”

1 kommentti

1 kommentti

  1. Bernstein

    24.2.2019 at 14:57

    Hätäpoistuminen oli turhaa panikointia, koska sijoittajat kyllä tuntevat ”Inderes-efektin”. Jotta asia tulisi maallikoillekin tutuksi, joku kauppislainen vaan kiireesti tekemään gradua aiheesta, miten paljon ko efektin tiimoilta tuli tienattua, nimittäin Inderesiä _kontraamalla_….

    (Joku toinen taas voisi käsitellä aihetta, miten ku…..taan Kelan tulonvalvontapoliisia)

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös