SalkunRakentaja

Yritysuutiset

Nordean osinkotuotto nousee lähes 9 prosenttiin

Nordea jakaa lähes koko viime vuoden tuloksensa osinkoina omistajille. Yhtiö ei ole tyytyväinen tuloskehitykseensä.

Pankin tulosnotkahdus oli odotettu. Nordean liiketulos laski loka-joulukuussa 689 miljoonaan euroon, kun se vuotta aikaisemmin oli 796 miljoonaa euroa. Analyytikoiden konsensusennuste viimeisen kvartaalin liiketulokseksi oli 655 miljoonaa euroa. Eli tulos oli hieman odotuksia parempi.

Osakekohtainen tulos vajosi 0,12 euroon 0,15 eurosta, mikä vastasi analyytikoiden konsensusodotusta.

Lähiajan näkymistään Nordea toteaa, että liiketoimintaa pyritään kasvattamaan kaikkialla Nordeassa, ja kullakin liiketoiminta-alueella on käynnistetty useita hankkeita, joilla luodaan arvoa asiakkaille ja kasvatetaan tuottoja.

”Esimerkkeinä voidaan mainita investoinnit Private Banking -toimintaan Norjassa ja Ruotsissa, Gjensidige Bankin osto, varallisuudenhoidon ja suurasiakkaiden uudet palveluverkostot sekä asuntolainavolyymien uuteen nousuun tähtäävät selkeät suunnitelmat, joiden tulokset alkavat jo näkyä”, pankki toteaa.

Rakenteellinen kustannustehokkuutta yhtiö aikoo lisätä ennen kaikkea automaation ja robotiikan lisäämisellä, Puolan ja Viron toimintojen kasvattamisella sekä suurtietokoneiden toiminnan ulkoistamisella IBM:lle. Nordea aikoo myös yksinkertaistaa toimintaansa siten, että se tekee tuotteista ja palveluista entistä yhtenäisempiä ja hyödyntää mittakaavaetuja yhdistämällä konsernin yhteisiä yksikköjä, kuten kansainvälisiä toimintoja ja palveluja.

Nordea odottaa vuonna 2021 odotamme kulujen jäävän noin kolme prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuonna 2018 pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän noin 5–10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.

”Konsernin muutos eteni vuonna 2018 merkittävin askelin: Nordea on nyt entistä vahvempi, yksinkertaisempi ja toimintavarmempi pankki, joka toimii pankkiunionissa. Olemme vahvistaneet riskienhallinta- ja compliance-toimintojamme mittavilla investoinneilla. Kustannustehokkuus on parantunut suunnitelmien mukaisesti, ja luottojen laatu on edelleen vakaa ja tase vahva. Olemme valmiit viemään pankin onnistuneesti suhdanteen läpi”, kommentoi pankin konsernijohtaja Casper von Koskull.

Koskullin mukaan vuoden 2018 tulos ei silti vastaa Nordean tavoitteita.

”Tuottokehitykseen kohdistui haasteita, jotka johtuivat marginaalipaineista henkilöasiakkaille annetuissa luotoissa, volyymien vaisusta kasvusta sekä säästämisen tuotteisiin ja markkinatakaustoimintaan liittyvistä tuottopaineista. Marginaalit vakaantuivat vuoden lopulla, mutta viimeisen neljänneksen haastava markkinatilanne vaikutti osaltaan negatiivisesti varallisuudenhoidosta saataviin tuottoihin ja nettotulokseen käypään arvoon arvostettavista eristä”, konsernijohtaja analysoi.

Nordean hallitus esittää maksettavaksi osinkoa 0,69 euroa osaketta kohti, mikä on leijonan osa pankin 0,76 euron koko vuoden laimennettua osakekohtaista tuloksesta. Osinko on suurin piirtein viime vuoden tasolla, kun vuosi sitten Nordean osinko oli 0,68. Analyytikoiden odotuksissa oli 0,7 euron osinko.

Alla olevalla Inderesin videolla salkunhoitaja Mika Heikkilä ja analyytikko Sauli Vilén keskustelevat, onko Nordea hyvä sijoitus vai ei. Mitä uhkia ja mahdollisuuksia Nordealla on? Video on julkaistu 31.8.2019.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös