Yritysuutiset

Alma Media ratsastaa yhä selvemmin digitalisaation aallonharjalla

Alma Median toimitusjohtaja Kai Tarjanne.

Mediatalon oikaistu liikevoitto parani kaikissa sen liiketoimintasegmenteissä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Digitaalisen liiketoiminnan osuus ylitti 50 prosenttia.

Alma Median liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 7,8 prosenttia viime vuodesta 85 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto kuitenkin kipusi viime vuoden 12,2 miljoonasta eurosta 14,4 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tuloskin nousi viime vuoden 0,11 eurosta 0,12 euroon.

Liikevoitto ylitti analyytikoiden odotukset, sillä Factsetin keräämän konsensusennusteen mukainen oikaistun liikevoiton konsensusennuste oli 13,6 miljoonaa euroa.

Alma Median mukaan mediakentän rakennemuutos jatkuu. Mainonta ja sisältömyynti verkossa kasvaa ja painetun median kysyntä laskee.

Painetun median kannattavuutta heikentää yhtiön mukaan jakelukustannusten ja volyymisidonnaisten kustannusten nousu. Datan, analytiikan, koneoppimisen ja automaation merkitys lisääntyy vaatien kasvavia panostuksia teknologiainvestointeihin.

Digitaalisessa mainonnassa haku- ja sosiaalisen median mainonnan, mobiili- ja videomainonnan sekä sisältömarkkinoinnin odotetaan kasvavan nopeimmin. 

Yhtiön mukaan Suomen ja Alma Medialle tärkeiden itäisten Keski-Euroopan maiden, kuten Tšekin ja Slovakian talouksien odotetaan kasvavan, mutta kasvu hidastuu vuonna 2019. Epävarmuus Saksan talouskehityksestä on lisääntynyt ja sen heijastusvaikutuksesta johtuen Tšekissä ja Slovakiassa on nähtävissä muutamilla toimialoilla rekrytointimainonnan kysynnän hidastumista.

Digitaaliset sisällöt nousivat printtimediaa tärkeämmäksi

Alma Median suunta on siis selvä: kohti digitaalisia sisältöjä. Tässä tavoitteessa se saavuttikin ensimmäisellä vuosineljänneksellä tärkeän välitavoitteen.

”Digiliikevaihdon osuus liikevaihdostamme ylitti katsauskaudella 50 prosentin rajan”, yhtiön toimitusjohtaja Kai Tarjanne hehkuttaa.

Tarjanteen mukaan digimyynnin kasvu, viime vuonna tehdyt kustannussäästötoimenpiteet sekä luopuminen tappiollisista tai heikosti kannattavista liiketoiminnoista nostivat konsernin oikaistun liikevoittomarginaalin 16,9 prosenttiin liikevaihdosta. Liikevaihto laski pääosin myytyjen liiketoimintojen johdosta, mutta myös painetun median markkinan painamana.

Alma Talentin Suomen medialiiketoiminnan kehitys oli katsauskaudella hyvä, toimitusjohtaja toteaa. Alman digitaalinen sisältömyynti kasvoi 21 prosenttia ja Kauppalehdessä se ylitti painetun median sisältötuottojen laskun.

Myös b2b-asiakkaille suunnattu mainosmyynti kehittyi Suomessa hyvin. Tarjanteen mukaan Ruotsissa mainonnan lasku sekä myydyt ja lopetetut toiminnot laskivat liikevaihtoa, mutta tehtyjen tehostamistoimien myötä yksikön kannattavuus parani tammi–maaliskuussa.

Alma Consumerin liikevaihdon laskusta merkittävin osa johtuu Tarjanteen mukaan vertailukaudella toteutetusta pohjoisen lehtien divestoinnista, minkä vaikutus raportointiin poistuu toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

Orgaanisesti liikevaihtoa laskivat tammi–maaliskuussa printtimainonnan ja Iltalehden irtonumeromyynnin lasku sekä ulkoisen painovolyymin väheneminen. Kuten Alma Talentissa, myös Alma Consumerissa digisisältömyynnin kaksinumeroinen kasvu jatkui. Kannattavuutta paransivat myös saavutetut kustannussäästöt viime vuonna toteutetuista, segmentin integraatioon liittyneistä uudelleenjärjestelyistä sekä ulkoisten sisältöostojen vähentyminen.

Alma Marketsin rekrytointiliiketoiminnassa näkyi Tarjanteen mukaan yleinen talouskasvun hidastuminen.

”Rekrytointiliiketoiminta kasvoi, mutta hitaammin erityisesti Tšekissä ja Suomessa. Suomessa asumisen ja autoilun markkinapaikkaliiketoiminnassa hyvä vire jatkui tammi–maaliskuussa. Segmentin kuluja kasvattivat nykyisten verkkopalvelujen, kuten Etuoven jatkokehittäminen sekä panostukset uusiin tuotteisiin ja markkinoihin.”

Lukijat ovat valmiita maksamaan digisisällöistä

Vaikka vuotta 2019 koskevia kasvuennusteita on yleisesti laskettu ja epävarmuus on lisääntynyt, Alma Medialla on Tarjanteen mukaan hyvät lähtökohdat tuleville vuosineljänneksille.

”Alma Median itäisen Keski-Euroopan maiden BKT-kasvuksi ennustetaan edelleen 2,5–4 prosenttia ja alenevaa työttömyyttä. Hyvä digitaalisen sisältömyynnin kehitys kertoo lukijoiden lisääntyvästä halukkuudesta maksaa digisisällöistä sekä oikein valituista toimenpiteistä digitilauspohjaisen toimintamallin vahvistamiseksi.”

Kotimaisen mainosmarkkinan nihkeys sekä kilpailutilanteen kiristyminen kotimaisten mediatalojen ja kansainvälisten alustatoimijoiden välillä jatkuu. Tarjanne kertoo, että Alma Media uskoo pystyvänsä kuitenkin kompensoimaan printin laskua digimainonnan kasvulla keskimääräistä paremmin.

”Skaalautuva ja tehokas digitaalinen liiketoimintamalli mahdollistaa kannattavuuden parantamisen ja vahva taseemme mahdollistaa investoinnit liiketoiminnan kasvuun.”

Alma Media pitää lähiajan näkymät muuttumattomana.

Alma Media arvioi vuoden 2019 liikevaihdon olevan edellisvuoden tasolla ja oikaistun liikevoiton kasvavan vuodesta 2018. Vuoden 2018 liikevaihto oli 354,6 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 57,3 miljoonaa euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös