Asunnot ja kiinteistöt

Oikeuden ratkaisu on kylmä suihku toimeentulotukea hakeville omistusasujille – tukea ei rahoitusvastikkeen maksamiseen

KHO:n päätös saattaa tuoda ison laskun niille työttömille, joiden omistusasunnon taloyhtiöön on tulossa isompi remontti.

Kela on tehnyt uuden linjauksen toimeentulotuen myöntämisessä. Päätös perustuu korkeimman hallinto-oikeuden tuoreeseen ratkaisuun.

Jatkossa perustoimeentulotuen rahoitusvastikkeen maksamiseen Kela ei myönnä tukea. Käytännössä päätös koskee siis omistusasunnossa asuvia henkilöitä, jotka hakevat toimeentulotukea omistusasuntonsa rahoitusvastikkeiden maksuun.

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä oli tapaus, jossa henkilö oli omistanut asunto-osakeyhtiössä huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet yhtiön omistuksessa olevan rakennuksen valmistumisesta lähtien. Kyseinen henkilö oli käyttänyt huoneistoa asuntonaan.

Asunto-osakeyhtiö oli perinyt osakkeenomistajilta kuukausittain rahoitusvastiketta kiinteistön uudisrakentamisesta yhtiölle aiheutuneiden velkojen lyhentämiseksi ja veloista johtuvien rahoitusmenojen kattamiseksi.

Kunnan viranhaltija oli hylännyt kyseisen henkilön perustoimeentulotukea heinäkuulle 2016 koskevan hakemuksen siltä osin kuin siinä oli vaadittu rahoitusvastikkeen taloyhtiölainan lyhentämiseen käytettävän laskennallisen osuuden lukemista muuksi perusmenoksi. Lautakunnan jaosto ja hallinto-oikeus olivat hylänneet henkilön muutoksenhakemukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, tuliko kyseisen maksamat rahoitusvastikkeet ottaa huomioon toimeentulotuesta annetun lain tarkoittamina asumismenoina siltä osin kuin kysymys oli rahoitusvastikkeen siitä laskennallisesta osuudesta, jolla oli katettu taloyhtiölainan lyhennyksiä. Mainitun säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä asumismenoina pidetään asumistukilain tarkoitettuja asumismenoja.

Rahoitusvastikkeella katetaan asunto-osakeyhtiön pitkävaikutteisia menoja, kuten kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta ja rakentamisesta aiheutuvia menoja. Asunto-osakeyhtiö käyttää osakkeenomistajien suorittamat rahoitusvastikkeet mainituista pitkävaikutteisista menoista johtuvien lainojen pääomien takaisinmaksuun sekä näistä lainoista johtuvien rahoitusmenojen maksamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan rahoitusvastike on kuitenkin yksi jakamaton suorite. Taloudellisesti tarkastellen osakkeenomistajan suorittamassa rahoitusvastikkeessa on tässä asiayhteydessä kysymys osakkeiden hankintamenon vähittäisestä maksamisesta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perustoimeentulotuki ja yleinen asumistuki ovat toisistaan erillisiä taloudellisen tuen muotoja, jotka poikkeavat toisistaan tuen myöntämisperusteiden ja tuen tarkoituksen osalta. Toimeentulotuessa asumismenot otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina ja kohtuullisen määräisinä, kun taas asumistuessa rahoitusvastikkeet otetaan huomioon laskennallisesti enimmäishoito- ja enimmäisrahoitusmenojen asettamissa rajoissa.

Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo. Sen sijaan asumistuen tarkoituksena on alentaa ruokakunnan asumismenoja.

Tässä tapauksessa henkilön kuukausittain maksettavassa, uudisrakentamisen rahoittamiseen liittyvässä rahoitusvastikkeessa oli taloudellisesti tarkastellen kysymys osakkeiden hankintamenon suorittamisesta, korkein hallinto-oikeus linjaa.

Perustoimeentulotukea myönnettäessä tällainen rahoitusvastike voidaan hallinto-oikeuden mielestä rinnastaa henkilökohtaiseen asuntolainaan ja sen lyhennyksiin.

Toimeentulotuesta annetun lain tarkoituksen mukaista ei ole se, että rahoitusvastike otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon asumismenona.

KHO:n ratkaisu on kylmä suihku niille toimeentulo-ongelmista kärsiville, joiden taloyhtiöön on tulossa jokin suurempi remontti.

Taloussanomien mukaan KHO:n päätöksen perusteella Kela on tehnyt uuden linjauksen, joka mukaan perustoimeentulotukea ei vastedes ole mahdollista saada rahoitusvastikkeen maksamiseen. Kelan linjaus tulee voimaan heinäkuun alussa.

Taloussanomat kertoo erään lukijan ottaneen yhteyttä toimitukseen. Lukija kertoo joutuneensa työttömäksi puolisonsa kanssa. Taloyhtiössä on alkamassa putkiremontti tammikuussa, mikä tarkoittaa satojen eurojen rahoitusvastiketta kuukaudessa.

Kelan uusi linjaus tulee olemaan lukijalle taloudellinen katastrofi.

4 kommenttia

4 kommenttia

 1. Jyrki Vaskela

  19.6.2019 at 11:54

  Niin,omistaminen on osavaltio suomessa rikos. Parempi maksaa vuokra kokonaan yhteiskunnan piikkiin.

  • Esko Viitanen

   26.8.2019 at 08:27

   Tääsä oli kysymyksessä toimeentulotukihakemus taloyhtiöön kohdistuvaan lainaan ei asujan ottama laina. Miksi veronmaksajien pitäisi maksaa taloyhtiön lainoja. Ps Asumistukea voi hakea myös omistusasuja.

 2. Miksu

  26.8.2019 at 09:45

  Minulle aina opetettiin että niin pitää elää mihin on varaa.

  Ei olisi tullut mieleenkään, että kun olen opiskellut ulkomailla ja Suomessa itselleni korkeakoulututkinnon jotta voin niska limassa tienata keskiluokkaisen tulon itselleni, josta pihistellen asuntolainalyhennysten jälkeen vielä säästöön… Että samalla veroistani lyhennetään muiden asunto- tai remonttilainoja.

  Tämä ei ole tasavertaista kohtelua. Minullekin tulee kymmeniä tuhansia putkiremonttivelkaa ensi vuonna. Saisinko myös tukea sen maksamiseen?

 3. Uytre

  27.8.2019 at 23:25

  Miksi on kuitenkin ok lyhentää asuntosijoitttajan vastaavia lainoja ja maksaa vielä keskimääräinen 5 prosentin tuotto päälle

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös