Yritysuutiset

UPM ylsi odotuksiin – tuloskasvua jo 25 vuosineljännestä peräkkäin

Metsäyhtiö jatkaa odotetusti tuloskasvun tiellä.

Metsäyhtiö UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti–kesäkuussa 345 miljoonaan euroon vertailukauden 334 miljoonasta eurosta. Tuloskasvu oli odotettu, sillä analyytikoiden konsensusodotus liikevoitolle oli 349 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta yhden prosentin 2,6 miljardiin euroon.

Myyntihintojen ja muuttuvien kustannusten kehitys vaihteli UPM:n liiketoiminnoittain. Konsernitasolla myyntihintojen muutoksilla oli positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon, ja se ylitti korkeampien muuttuvien kustannusten ja valuuttakurssimuutosten negatiivisen vaikutuksen.

UPM:n huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 2 605 miljoonaa euroa (Q2 2018: 2 589 miljoonaa)
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 % ja oli 345 miljoonaa euroa (334 miljoonaa)
  • Kustannuskehitys alkoi tasaantua, kunnossapitotoiminnan vähäisyys laski kiinteitä kustannuksia
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 436 miljoonaan euroon (328 miljoonaa)
  • Nettovelka laski 366 miljoonaan euroon (401 miljoonaa)

Toimitusjohtaja Jussi Pesosen mukaan toinen vuosineljännes oli jo 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle.

”Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa. UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen”, Pesonen hehkuttaa.

Pesosen mukaan UPM Biorefiningin toisen neljänneksen tulos vahvistui sellun hinnan laskusta huolimatta. Sellun asiakaskysyntä oli hänen mukaansa edelleen hyvää tasoa, ja toimitukset kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Biofuels nautti vahvasta kysynnästä ja teki erittäin hyvän tuloksen. Kunnossapitotoimia neljännekseen osui selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

UPM Communication Papersin tulos oli Pesosen mukaan vankka. Hinnat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta varastojen alasajo jarrutti tulosta toisella neljänneksellä. Paperikysynnän kehitys Euroopassa oli Pesosen mukaan jonkin verran viime vuotista heikompaa.

UPM piti lähiajan näkymänsä lähes ennallaan.

UPM odottaa maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy yhtiön mukaan kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut, Kiinan talouskasvu, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä useiden valtioiden poliittiset epävarmuustekijät.

Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia maailman talouskasvuun ja UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuoden 2019 aikana.

Kysynnän kasvun UPM odottaa jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019, vaikkakin maltillisena. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö odottaa sellun hintojen globaalisti olevan alemmat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Papereiden hintojen UPM odottaa laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi. Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.

Analyysitalo Inderesin mukaan UPM:n tulosraportti ei tarjonnut yllätyksiä. Näkymien heikkeneminen on Inderesin mukaan odotettua.

UPM:n tulosraportti oli mannaa osakemarkkinoille ja yhtiön osakekurssi oli tänään noin klo 10.55 reippaassa nousussa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös