Kasvuosakkeet

Analyytikko: Harvian osake on kohtuullisen hintainen kovasta kurssinoususta huolimatta

Saunoja ja spa-tarvikkeita valmistava Harvia on edelleen kovassa kasvussa ja tuloskunnossa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 17,1 miljoonaan euroon edellisvuoden 14,0 miljoonasta. Kasvu oli odotettuakin kovempaa, sillä yhtiötä seuraavat kaksi analyytikkoa olivat keskimäärin odottaneet 15,9 miljoonan euron liikevaihtoa.

Tuloskunnon parantuminen ylitti niukasti odotukset. Oikaistu liikevoitto nousi 2,9 miljoonaan euroon viime vuoden 2,3 miljoonasta eurosta, kun analyytikot odottivat 2,8 miljoonan euron liikevoittoa.

Sijoittajat palkitsivat Harvian positiivisen tulosraportin yli seitsemän prosentin kurssinousulla.

Harvian toimitusjohtaja Tapio Pajuharju kertoi tulosraportin yhteydessä, että yhtiön kasvu oli katsauskaudella vahvaa kaikissa tuoteryhmissä ja lähes kaikilla avainmarkkinoilla.

”Matka kiuasyhtiöstä kokonaisvaltaseksi sauna- ja spa-alan toimijaksi etenee suunnitellusti. Katsauskaudella liikevaihdon kasvu oli erityisen vahvaa Suomessa, muissa Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä muissa Euroopan maissa”, Pajuharju toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan saunojen tuoteryhmä jatkaa edelleen vakaata ja vahvaa kasvuaan, ja Harvia saavutti katsauskaudella saunoissa yli 85 prosentin liikevaihdon kasvun. Kiuastuoteryhmän menestys sekä ammatti- että kuluttajakanavissa näkyi katsauskaudella suotuisana 8,7 prosentin kasvuna. Höyrygeneraattoreissa kolmas vuosineljännes oli Pajuharjun mukaan erityisen vahva ja myynti kasvoi 38,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Pajuharjun mukaan Yhdysvaltojen liiketoimintojen integraatio on edennyt suunnitelmien mukaan ja toiminnan kannattavuutta on onnistuttu kehittämään jopa hieman suunniteltua nopeammin. Tuottavuuden jatkuva kehittäminen on edennyt myös muissa yksiköissä hyvin.

Tavoitteena edelleen viiden prosentin liikevaihdon kasvu vuosittain

Harvia jatkaa keskittymistä keskiostoksen kasvattamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen sekä tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen, toimitusjohtaja toteaa. Yhtiö tutkii orgaanisen kasvun ohella aktiivisesti mahdollisuuksia kasvaa sauna- ja spa-markkinalla yritysostojen kautta.

Harvia ei edelleenkään julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut itselleen kasvuun, kannattavuuteen ja velkaantumisasteeseen liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteita. Yhtiön tavoitteena on keskimäärin yli viiden prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu, 20 prosentin oikaistu liikevoittoprosentti sekä nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen välillä 1,5x−2,5x.

Yhtiön tavoitteena on maksaa säännöllisesti kasvavaa osinkoa kaksi kertaa vuodessa yhteensä vähintään 60 prosenttia nettotuloksesta.

Analyysitalo Inderesin analyytikko Petri Kajaani kertoo Inderesin yhtiöraportissa, että Harvia on tänä vuonna puhunut tiedotustilaisuuksissa poikkeuksellisen suoraan ostokohteiden aktiivisesta etsimisestä täydentämään orgaanista kasvua. Kajaanin mielestä tämä vahvistaa käsitystä Harvian tavoitteesta toimia pitkällä aikavälillä sauna- ja spa-markkinan konsolidoijan roolissa.

”Ennusteemme eivät ota huomioon potentiaalisia yritysostoja, mutta yhtiön antamat näytöt jo tehdyistä yritysostoista ja niiden integroinnista ovat erittäin vakuuttavia ja pidämme tätä hyvänä jokerikorttina Harvialle tulevaisuuden omistaja-arvon luomisessa”, Kajaani toteaa.

Ilman yritysostojakin Inderes näkee Harvialla hyvät mahdollisuudet kasvattaa liikevaihtoa uusien maantieteellisten alueiden, jakelukanavien ja innovatiivisten tuotelanseerausten kautta.

”Viime vuosina tehdyissä yritysostoissa (Sentiotec ja AHS) on vielä runsaasti kannattavuuden parantamismahdollisuuksia ja yhtiön mukaan tuotantolaitosten tehokkuudessa ollaan vielä kaukana täydellisyydestä.”

Osakkeen arvostuskertoimet kohtuulliset

Harvian osake on vahvistunut vuodessa jo lähes 57 prosenttia ja vajaassa kolmessa viikossa osake on kivunnut jo yli 22 prosenttia.

Harvian osakkeen arvostus on silti edelleen kohtuullinen voimakkaasta kurssinoususta huolimatta, Kajaani arvioi.

”Ennusteidemme mukaiset 2019 ja 2020 P/E-luvut ovat 17x ja 15x. Vastaavien vuosien EV/EBIT-kertoimet ovat 14x ja 13x. Arvostus on yhtiön vahvaan markkina-asemaan, hyviin kasvunäkymiin ja toimialan parhaaseen kannattavuuteen nähden edelleen kohtuullinen (ja linjassa verrokkeihin), vaikka alkuvuoden kurssinousu on perustunut pitkälti arvostuskertoimien nousuun.”

Inderesin ennusteiden mukaiset osinkotuotot ovat tälle vuodelle 4,7 prosenttia ja 5,1 prosenttia ensi vuodelle. Nämä ovat nykyisessä markkinatilanteessa houkuttelevat ottaen huomioon Harvian pitkän aikavälin hyvät tulos- ja osingonkasvunäkymät, Kajaani toteaa.

Inderes nosti Harvian lähivuosien osakekohtaisia tulosennusteita noin 5-9 prosenttia, minkä takia Inderes nosti osakkeen tavoitehinnan 9,0 euroon aiemmasta 7,5 eurosta.

Harvian keskeiset tunnusluvut

Heinä–syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 17,1 milj. euroa (14,0). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 21,2 % ja oli 17,0 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 2,9 milj. euroa (2,3) eli 17,2 % (16,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 2,9 miljoonaan euroon (16,9 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,2 milj. euroa (2,6).

Tammi–syyskuu 2019

  • Liikevaihto kasvoi 16,7 % ja oli 53,4 milj. euroa (45,7). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu liikevaihto kasvoi 16,2 % ja oli 53,1 milj. euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 9,7 milj. euroa (8,0) eli 18,2 % (17,5) liikevaihdosta. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu oikaistu liikevoitto kasvoi 9,4 miljoonaan euroon (17,6 % liikevaihdosta).
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,1 milj. euroa (5,0).
  • Nettovelka oli 30,2 milj. euroa (29,7). Velkaantumisaste oli 2,0 (2,3).
  • Omavaraisuusaste oli 57,4 % (57,5).
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös