Oma talous

Muistatko vielä tupakaverisi? Joku heistä saattaa vauhdittaa sinua työelämässä

Tuoreen tutkimuksen mukaan varusmiespalveluksen aikaiset tupakaverit näkyvät myöhemmin kouluttautumisessa ja työelämässä.

Kuluva päivä on ollut pitkään ympyröitynä monen varusmiehen kalenterissa. Tänään 8000 varusmiestä varuskunnissa ympäri Suomen vaihtaa kurkkusalaatit siviileihin ja marssii reserviin.

Harva varusmies tulee kuitenkaan ajatelleeksi sitä, miten paljon varusmiespalveluksen aikaiset tupakaverit saattavat vaikuttaa myöhempään tulevaisuuteen kouluttautumisen ja työelämän merkeissä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuore tutkimus keskittyi selvittämään tupakavereiden vaikutuksia varusmiespalveluksen jälkeiseen opiskeluun ja työskentelyyn.  Tutkimuksen aineistona käytettiin Puolustusvoimien rekisteritietoja 18-22-vuotiaista varusmiehistä, jotka aloittivat varusmiespalveluksensa vuosien 1996 ja 2006 välillä. Tutkimuksen aineistoon on myös yhdistetty Tilastokeskukselta saatuja mikroaineistoja.

Tupakaveri hyvätuloisesta perheestä kannustaa varusmiestä kouluttautumaan

Erikoistutkija Elias Einiön mukaan varusmiesajan tupakavereilla on vaikutusta myöhempään menestykseen niin työmarkkinoilla kuin myös koulutuksessa.

Tutkimuksen mukaan varakkaasta perheestä tuleva tupakaveri lisää köyhemmistä perheistä tulevien varusmiesten todennäköisyyttä hakeutua myöhemmin yliopisto-opintoihin ja opiskella pidempään.

Tupakavereiden merkitys ei ole kuitenkaan yhtä suuri varakkaiden perheiden lapsilla. Heidän kohdallaan vaikutusta koulutukseen ei havaittu, sillä hyvätuloisesta perheestä tulevat lapset kouluttautuvat todennäköisemmin pitkälle varusmiespalveluksen tupakavereista ja heidän taustoistaan riippumatta.

Einiö arvelee, että vähävaraisista perheistä tulevat varusmiehet muuttavat uskomuksiaan koulutuksen hyödyistä vietettyään aikaa varakkaammista ja usein koulutetummista perheistä tulevien tupakavereiden seurassa.  Tämä voi johtua siitä, että he saavat tietoa koulutuksen tulohyödyistä tai että he muuttavat käsityksiään koulutukseen kytkeytyvän sosiaalisen statuksen osalta.

Tupakaveri saattaa kasvattaa tulevaisuudessa ansiotulojasi

Hyvätuloisesta perheestä tuleva tupakaveri kasvattaa tutkimuksen mukaan ansiotasoa pitkällä aikavälillä. Vaikutukset ovat kaikista suurimpia sellaisilla varusmiehillä, jotka tulevat itsekin hyvin toimeentulevista perheistä.

Tutkimuksessa kerrotaan, miten 10 000 euron korotus tupakaverin vanhempien vuosiansioissa lisää varusmiehen tuloja 2,6 prosentilla. Kaikkiaan 65 vuoden eläkeikään mennessä varusmies ehtii tienata vuosien varrella 21 000 euroa enemmän ansiotuloja.

Einiön mukaan korkean tulotaustan tupakavereilla on myönteinen vaikutus työmarkkinoilla menestymiseen monta vuotta varusmiespalveluksen jälkeenkin, mutta tämä näyttää koskevan vain hyvätuloisista perheistä tulevia varusmiehiä.

Tutkimuksessa havaittiin myös se, että saman tuvan jakaneet päätyvät suurella todennäköisyydellä työskentelemään myöhemmin saman yhtiön palveluksessa. Toisin sanoen jo varusmiespalveluksen aikana aloitettu verkostoituminen auttaa myöhemmin varusmiehiä työpaikkojen löytämisessä. Verkostojen kautta saatu tieto ansiotasosta ja yleisistä palkkausmenettelyistä saattavat myös hyödyttää varusmiehiä tulevaisuuden palkkaneuvotteluissa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös