Oma talous

Nuorille opetetaan taloustaitoja verkossa koronakriisin keskellä

Nuoriso kaipaa entistä enemmän varmuutta talouden tasapainotteluun.

Nuorten taloustaidot ovat nousseet otsikoihin lähivuosina. Talous ja nuoret TATin viime vuonna teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että nuorten talousosaaminen on huonolla tasolla.

— Viime vuosina lisääntyneet maksuhäiriömerkinnät ovat herättäneet ihmiset keskustelemaan taloustaidoista entistä enemmän, TATin johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kuvailee.

Ilmiö talousosaamattomuuden ympärillä on elänyt Ruotsalaisen mukaan jo pidempään.

— Erityisen huolestuttavaa on nuorten pikavippikierre ja kykenemättömyys hallita velkaantumista, kertoo Taloustiedon opettajat ry:n puheenjohtaja ja FT kaupallisten aineiden lehtori Auli Ojala Hämeen Sanomille.

Suomessa noin 400 000 henkilöllä on maksuhäiriömerkintä, joka kielii suomalaisten huonoista taloustaidoista. Hyvä taloudellinen lukutaito lisää mahdollisuuksia pärjätä elämässä, ja tämä tulisi ottaa huomioon erityisesti nuorien kohdalla.

— Nuoret ovat kiinnostuneita taloudesta ja haluavat parantaa talousosaamistaan. Meidän aikuisten niin kouluissa kuin kodeissa pitäisi puhua rahasta nuorten kanssa paljon konkreettisemmin ja käytännönläheisemmin, jotta he voisivat paremmin ymmärtää, mistä on kyse, Tenhunen-Ruotsalainen painottaa.

Kaikki nuoret eivät saa samanlaista talouskasvatusta kotona, josta herääkin kysymys, kenen vastuulle nuorten taloustaitojen edistäminen sysätään?

Taloustaidosta pakollinen kouluaine?

Taloustaitojen vahvistamiselle nuorten parissa on selvästi tarvetta. OP:n tammikuussa 2020 teettämän kyselyn mukaan merkittävä osa 18—24-vuotiaista nuorista on huolissaan omista talousosaamisesta.

Pörssisäätiön kyselyssä jopa 80 prosenttia vastanneista toivoivat taloustiedon olevan pakollinen kouluaine. Taloustietoa käsitellään kouluissa tällä hetkellä yhteiskuntaopin tunneilla, mutta aiheeseen ei pureuduta syvällisemmin.

Viime vuonna aloitetussa kansalaisaloitteessa ehdotetaan taloustietoa uudeksi kouluaineeksi, jonka on allekirjoittanut 6350 suomalaista. Aloitteen vireillepanija Elias Rautakorpi kertoo Hämeen Sanomille, että sen tarkoitus on tuoda esille taloustaitojen tarpeellisuutta ja tärkeyttä.

— Tällä hetkellä taloustaito on vain siivu joissain oppiaineissa, ja se ei ihan riitä, Rautakorpi tuo esiin.

Ojalan mukaan tärkeimmät taidot, joita tulisi opettaa lapsille ja nuorille ovat rahan käyttö ja velkaantumisen hallitseminen. Hänen mukaansa yksinkertaisesti se, että miten laskuja maksetaan ja paljon ruoka maksaa kaupassa kiinnostaa nuoria.

Nuorille opetetaan talousosaamista verkossa

Koronaviruspandemia asettaa opettajat ja oppilaat uuden haasteen äärelle, kun koulut suljettiin ja opetus siirtyi verkkoon. Taantuma ja erityistilanne huolettaa myös nuoria.

OP päätti siirtää osuuspankkien kouluvierailut verkkoon ja opettavat Helsingin yhteisölähettiläiden sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa yhteistyössä nuorille taloustaitoja verkossa. OP opetti lähes 2 000 yhdeksäsluokkalaisille ja sadalle luokalle oman talouden hallintaa etänä, kertoo tiedote.

— Haluamme osaltamme tukea opettajien taloustaito-opetusta, ja samalla auttaa nuoria hallitsemaan omaa talouttaan konkreettisella tavalla. Vaikka nuoret seuraavat taloustilannettaan, taloustaitojen vaihteleva osaaminen näyttäytyy esimerkiksi kasvavina ylivelkaantumisongelmina, kertoo OP Ryhmän viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa.

Taloustaitojen opettamisessa on tärkeä huomioida nuorten kieli ja esittää tieto heille soveltuvassa muodossa.

— Verkko on nuorille luonteva kanava toimia, etsiä tietoa ja opetella uusia taitoja. Taloustaitojen opetuksen siirtäminen verkkoon mahdollistaa sen, että tavoitamme suuren joukon nuoria joustavasti.

Kiinnostus etäopetusta kohtaan oli valtava, ja tapahtumat olivat täynnä jo muutamassa päivässä. OPxRahapuhetta -taloustaito-opetus avautuu tällä viikolla kaikille kouluille, ja tunneille odotetaan tuhansia osallistujia.

— Kiinnostus on ylittänyt odotuksemme ja kertoo varmasti siitä, että epäopetukselle olisi kysyntää myös poikkeustilanteen jälkeen, jolloin voisimme hyvin jatkaa taloustaitojen opetusta myös verkossa fyysisten kohtaamisten lisäksi, kertoo Kousa.

Lue myös: ”Nuoret haluavat kontrollin itselleen ja ottaa omaa talouttaan haltuun”.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös