Makrotalous

Suomen Pankin pääjohtaja: Kehittyvät taloudet kärsivät koronapandemian talousseurauksista – pääomapako kiihtynyt

Pääomapako nousevista talouksista on ollut vuoden alkupuolella historiallisen voimakasta.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkisti tällä viikolla paljon huomioita saaneen korjatun talousennusteensa, jonka mukaan maailmantalous supistuu tänä vuonna selvästi, ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan päättymisvuoden 1945. IMF:n mukaan 189 maailman maasta 170:ssä bruttokansantuote henkeä kohden supistuu tänä vuonna.

Maailmantalous supistuu IMF:n mukaan peräti kolme prosenttia vuonna 2020. Edes finanssikriisin pohjilla ei maailmantalous painunut nollakasvun alapuolelle. Toisaalta IMF uskoo ensi vuonna maailmantalouden toipuvan koronakriisistä voimalla, joka on järjestön historian nopeinta.

Järjestön maailman talouden näkymiä koskeva raportti on ensimmäinen sitten pandemian puhkeamisen. Siksi järjestö korjasi edellistä, tammikuussa julkaistua maailmantalouden ennustettaan alaspäin peräti kuusi prosenttiyksikköä.

Synkkien talousennusteiden toteutuminen riippuu IMF:n mukaan pandemian kestosta, sen vaikutuksesta taloudelliseen toimintaan sekä rahoitus- sekä raaka-ainemarkkinoiden sietokyvystä.

Koronapandemia jyllää tällä hetkellä voimakkaasti kehittyneissä talouksissa, kuten Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Kuitenkin nousevat ja kehittyvät taloudet ovat haavoittuvaisempia pandemian seurausvaikutuksille, arvioi Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn blogissaan.

Rehnin mukaan kehittyvät taloudet ovat haavoittuvaisia erityisesti ulkoisen rahoituksen ongelmille ja raaka-aineiden hintojen laskulle.

”Pääomien pako nousevista talouksista on ollut vuoden alkupuolella historiallisen voimakasta. Kansainvälisen rahoitusinstituutin (Institute of International Finance) mukaan pääomapako on ollut jopa 100 miljardin dollarin kokoluokkaa vain muutaman kuukauden aikana”, pääjohtaja toteaa.

Lisäksi talouspolitiikan liikkumavara taloutta tukeviin toimiin on Rehnin mukaan monissa näissä maissa rajallisempi, ja etenkin köyhemmillä mailla kyky vastata talous- ja terveyskriisiin on hyvin heikko.

”Maailmanlaajuiseen kriisiin vastaaminen edellyttäisi vahvaa kansainvälistä yhteistyötä ja monenkeskisten instituutioiden tukeen nojaamista. Erityisesti köyhimpien maiden ahdinko on jo näkynyt IMF:n vastaanottamissa hätärahoituspyynnöissä – niitä on tullut jo 102 jäsenmaalta, keskittyen pitkälti köyhimpiin maihin.”

Kehittyvät taloudet tarvitsevat Rehnin mielestä lisää pääomatukea.

”Köyhimpien maiden suuri rahoitustarve on aiheuttanut merkittävää painetta näille maille suunnattujen rahastojen riittävyydelle. IMF:n johtokunta on tällä viikolla hyväksynyt uuden lyhyen aikavälin likviditeetti-instrumentin helpottamaan nousevien talouksien ahdinkoa.  IMF muodostaa globaalin rahoitusturvaverkon ytimen. Sillä on noin 1000 miljardin dollarin luotonantokapasiteetillaan keskeinen rooli vakauden tukemisessa sekä erityisesti nousevien ja kehittyvien talouksien auttamisessa kriisin aikana ja talouksien jälleenrakennuksen käynnistyessä.”

IMF:n sekä valuuttarahaston jäsenmaiden työ koronakriisin vaurioiden korjaamiseksi on vasta alussa, Rehn muistuttaa.

”Maailmantalous saadaan parhaiten jaloilleen, kun kriisitoimet koordinoidaan niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hallitusten ja viranomaisten tähänastiset toimet koronapandemiassa osoittavat, että kansainvälinen yhteisö suhtautuu tilanteeseen vakavasti. Yhteistyön avulla pääsemme ulos ”suuresta seisahduksesta”.  Edessä on kuitenkin vuosien urakka”, pääjohtaja toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös