Markkinakommentit

Tunnetun rahoituksen professorin mukaan osakemarkkinoiden pohjat on nähty

Jeremy Siegelin mukaan Yhdysvaltain keskuspankin Fedin ja Yhdysvaltain liittovaltion tukipaketit tekevät osakemarkkinoiden laskusta lähes mahdotonta.

Whartonin rahoituksen professori Jeremy Siegel kommentoi osakemarkkinoiden nykytilannetta CNBC:n Squwk Box ohjelmassa perjantaina 8.5.2020. Hän arvioi lähetyksessä, että osakemarkkinat kallistuvat vuonna 2021, kun rokote koronaan on kehitetty. Hänen mukaansa vuosi 2021 tulee olemaan vahva vuosi osakemarkkinoilla myös Fedin tarjoaman vahvan likviditeetin ansiosta.

Siegel on jo aiemmin tänä vuonna tuonut esiin optimistisen näkemyksensä osakemarkkinoiden kehityksen suhteen. Hän kertoi maaliskuussa, että osakemarkkinoiden kurssilaskun myötä sijoittajilla on yksi parhaimmista ostopaikoista elämänsä aikana, tai vähintäänkin vuosikymmenen paras ostopaikka.

Whartonin professorin mukaan öljyn hinnan lasku ei ole merkittävä tekijä osakemarkkinoiden näkökulmasta. Siegelin mukaan öljyn hinta tulee pysymään pitkään matalalla tasolla.

Siegel on tullut tunnetuksi teoksesta ”Stocks for the Long Run”. Siinä hän käsittelee kattavasti muun muassa omaisuusluokkien pitkän aikavälin tuottokehitystä ja riskiä, sekä vuosien 2008-2009 finanssikriisiä. Kirjan keskeisin viesti on, että osakkeiden tuoton volatiliteetti vaihtelee lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin volatiliteetti on matalampi. Näin ollen osakemarkkinoiden tuotto on pitkällä aikavälillä paremmin ennustettavissa.

Lisäksi kirjan opetus on, että pitkällä aikavälillä osakemarkkinoiden tuottoa selittää erityisesti yhtiön fundamentit, mutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä sijoittajasentimentillä on iso rooli. Siegelin mukaan osinkojen merkitys on lisäksi ollut valtava osakemarkkinoiden pitkän aikavälin tuoton selittäjänä.

Siegel on tullut tunnetuksi muun muassa CNBC:n ja Bloombergin kommentaattorina. Hän kommentoi myös vuonna 2017 CFA Institutelle osakemarkkinoiden pitkän aikavälin kehitystä. Professori kertoi, että Yhdysvaltain bruttokansantuotteen ja osakemarkkinoiden välinen suhde on epätarkka. Taantuma Yhdysvalloissa tarkoittaa yleensä sitä, että osakekurssit laskevat. Sitä vastoin osakekurssien lasku ei välttämättä tarkoita, että Yhdysvaltoihin tulisi taantuma. Bruttokansantuotteen ohella osakemarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa Siegelin mukaan muiden sijoitustuotteiden kysyntä, erityisesti joukkolainojen suosio.

Siegel kommentoi aiemmin tänä vuonna omaisuusluokkien välistä hajauttamista. Hän kannustaa sijoittajia etsimään vaihtoehtoja perinteiselle allokaatiolle, joka on 60 prosenttia osakkeita ja 40 prosenttia korkotuotteita. Whartonin professorin mukaan nykyinen matala korkoympäristö on tullut jäädäkseen, jonka vuoksi muun muassa valtionlainat eivät enää tuota riittävästi.

Siegel toimii Whartonin professorin tehtävän lisäksi myös ETFiä ja ETP-tuotteita sekä varainhoitoa tarjoavan WisdomTree yhtiön neuvonantajana. Yhtiön tavoite on ratkaista perinteisen allokaation tuomat haasteet tarjoamalla kulutasoltaan edullisia korkean kassavirran sijoitustuotteita -ja strategioita. Yhtiön suosima allokaatio on 75 prosenttia osakkeita ja 25 prosenttia joukkolainoja. Kyseinen allokaatio on professorin mukaan paras eläkesäästäjälle, sillä se tuo riittävästi sekä kassavirtaa että arvonnousua. Näin ollen eläkeläinen kykenee niiden turvin ylläpitämään elintasoaan.

Whartonin professorin mukaan keskuspankkien elvyttävät toimet ovat perinteisen allokaatiojaon houkuttelevuuden laskun taustalla. Lisäksi demografiset tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että joukkolainojen kysyntä on kasvanut.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös