Sijoittaminen

Miten osakemarkkinat toimivat?

Sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita sekä muita arvopapereita osakemarkkinoiden kautta. 

Osakemarkkinat on paikka, jossa sijoittajat kohtaavat ostaakseen ja myydäkseen arvopapereita. Kaupankäynnin kohteena olevat arvopaperit ovat useimmiten osakkeita, eli omistusosuuksia niin sanotuista julkisista yhtiöistä.  

Määritelmä: mitä ovat osakemarkkinat?

Käytännössä osakemarkkinoilla viitataan yleensä yhteen tai useampaan osakeindeksiin. Uutisten kertoessa Japanin osakemarkkinoiden laskusta, perustuu uutinen Nikkei 225 -indeksin arvonmuutokseen. 

Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden kehitystä puolestaan kuvata, S&P 500-indeksin, Dow Jones- indeksin ja Nasdaq-indeksin arvonmuutoksien avulla. 

Osakeindeksit sisältävät vain osan kaikista kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista. Siltikin indeksien kehityksen nähdään kuvaavan koko osakemarkkinan arvonmuutosta. 

Osakemarkkinoiden toimintaperiaate 

Osakemarkkinoiden toimintaperiaate on melko yksinkertainen. Osakemarkkinat toimivat huutokaupan tapaan. 

Ostaja kertoo mihin hintaa haluaa osaketta ostaa ja myyjä mihin hintaan haluaa osakkeen myydä. Pörssi seuraa kunkin noteeratun osakekannan tarjontaa ja kysyntää ja hintojen kohdatessa osakkeet vaihtavat omistajaa. 

Etenkin vähän vaihdettujen osakkeiden kohdalla voi käydä niin, että osto- ja myyntihinta eivät kohtaa ja tällöin kauppaa ei synny. Eroa korkeimman ostotarjoustason ja matalimman myyntitarjoustason välillä kutsutaan spreadiksi. 

Miten osakkeen hinta muodostuu?

Sijoittaja ostaa osakkeen mukana palan liiketoimintaa. Yrityksen liiketoiminnan ollessa kannattavaa, tekee yritys positiivista tulosta ja maksaa osan tästä tuloksestaan osakkeenomistajille osinkojen muodossa. Sijoittaja ostaa osakkeita saadakseen tuottoa. 

Osakkeen myyntiin voi olla monta syytä. Yksi myy osakkeitaan rahoittaakseen remonttia. Toinen pitää vaihtoehtoisen yrityksen liiketoimintaa parempana ja myy yhden yrityksen osakkeita ostaakseen toisen yrityksen osakkeita. Kolmas pitää makrotalouden näkymiä heikkoina ja myy osakkeita kurssilaskun pelossa. 

Osakemarkkinoilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Mikäli kysyntää, eli ostohalua, on enemmän kuin tarjontaa, on seurauksena osakkeen hinnan nousu. Jos taas suurin osa haluaa myydä, mutta juuri kukaan ei halua ostaa, on seurauksena osakkeiden hintojen lasku. 

Käsite tehokkaista osakemarkkinoista 

Kysynnän ja tarjonnan kohdatessa kohtaavat kaikki ne tekijät, jotka vaikuttavat sijoittajien haluun ostaa tai myydä yksittäistä osaketta tiettyyn hintaan: yrityksen tulevaisuudennäkymät, ahneus, pelko, yritysten välinen kilpailutilanne, vaihtoehtoiset sijoitukset, osinkopolitiikka, maailmantalouden tilanne, poliittinen riski ja niin edelleen. 

Osakemarkkinoihin liittyykin käsite tehokkaista markkinoista. Yksittäinen sijoittaja ei todennäköisesti tule huomioineeksi kaikkia osakkeen hintaan vaikuttavia tekijöitä, mutta kokonaisuutena kaikki yrityksen arvoon vaikuttavat tekijät vaikuttavat osakkeen hintaan.  

Tehokkaisiin markkinoihin uskovat indeksisijoittajat eivät usko osakepoimintaan. Mahtavaa tulosta tekevä yritys on helppo tunnistaa, mutta osakkeen korkea ostohinta syö paremmasta tuloksesta koituvat tuotot. Alhainen hintakaan ei tuo ostonpaikkaa, koska alhaiseen hintaan on olemassa hyvä syy, on sitten yksittäinen sijoittaja tästä syystä tietoinen tai ei. 

Kaikki sijoittajat eivät kuitenkaan usko tehokkaisiin markkinoihin tai uskovat vain osittain tehokkaisiin markkinoihin. 

Osakemarkkinoiden yhteiskunnallinen merkitys

Osana rahoitusmarkkinoita osakemarkkinoiden tehtävänä on varojen ja resurssien tehokas kohdentaminen, informaation välittäminen, likviditeetin parantaminen, sekä riskien hajauttaminen. 

Käytännössä osakemarkkinat antavat yrityksille mahdollisuuden rahoittaa toimintaansa laskemalla liikkeelle ja myymällä omia osakkeitaan sijoittajille listautumisannin muodossa.  

Tämä osakemarkkinoiden kytkös yritysten arkitoiminnan rahoitukseen unohtuu helposti, sillä suurin osa osakemarkkinoiden kaupankäynnistä tapahtuu jälkimarkkinoilla jo olemassa olevilla osakkeilla. 

Toimivat jälkimarkkinat, niihin liittyvä mahdollisuus myydä osakkeet helposti ja nopeasti markkinahintaan, sekä viranomaissäätelyn tuoma sijoittajan suoja ovat kuitenkin se syy ja peruste mikä saa sijoittajat riskeeraamaan säästöjään ja  merkitsemään osakkeita listautumisantien yhteydessä. 

Pörssiin listatut yritykset myös palaavat aika ajoin hakemaan osakemarkkinoilta tai osakeomistajiltaan lisää pääomia. Listautumisen jälkeiset osakeannit voivat olla yrityksille elinehto, etenkin jos velkaa on jo otettu niin paljon kuin mitä markkinoilta saa.

Lue myös tämä: Sijoittamisen ABC – perusperiaatteet ja kokeneiden sijoittajien vinkit

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös