Markkinat

Osakemarkkinoiden sektoreiden välinen tuottoero oli valtava kevään aikana

Sijoittaja punnitsee tarkasti sektoreiden välisiä painoja sijoitussalkussa.

Koronakriisin aiheuttama osakekurssiromahdus ja sitä seurannut kurssinousu saivat sijoittajat tekemään nopeita muutoksia eri sektoreiden välillä.

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden suurimpia kärsijöitä pahimman laskumarkkinan aikana (19.2.-23.3.2020) olivat S&P 500 -indeksin 11:stä sektorista teollisuus, finanssi ja energia.

Teollisuussektorin yhtiöt laskivat 41,83 prosenttia, finanssialan yhtiöt 43,04 prosenttia ja energiasektorin yritykset peräti 56,04 prosenttia. Energiasektorin suurta laskua selitti koronakriisin lisäksi öljyn hinnan romahdus maaliskuussa. Vertailun vuoksi S&P 500 -indeksin pistelukema laski kyseisellä aikajaksolla 34 prosenttia.  

Pienimmät tappiot tuoton osalta laskumarkkinan aikana tekivät päivittäistavarat, joihin lukeutuvien yhtiöiden osakekurssi laski markkina-arvoilla painotettuna 24,33 prosenttia. Myös defensiiviset terveydenhoito ja telekommunikaatio olivat parhaan kolmen sektorin joukossa.

Osakemarkkinoiden suunnan käännyttyä 23. maaliskuuta, sijoittajat alkoivat asemoitumaan uudelleen sektoreiden välillä. Osakemarkkinoiden välinen rotaatio näkyy selvästi osakemarkkinoiden suunnan kääntymisen jälkeisessä (23.3.-29.5.2020) tuottotarkastelussa.

Kyseisellä aikavälillä S&P 500 -indeksin energiasektori oli paras 61,07 prosentin tuotolla. Toiseksi korkein tuotto oli raaka-aineyhtiöillä (+44,16 %) ja kolmanneksi (+40,41 %) kestokulutushyödykealan toimijoilla, kuten autoalan ja viihde-elektroniikan yhtiöillä. Vähiten sektoreista kallistuivat kovimman laskumarkkinan pienimmät häviäjät eli matalan beetan päivittäistavarayhtiöt ja telekommunikaatio.

Finanssisektorin heikko kehitys suhteessa muihin jatkui myös kurssinousun aikana, sillä sektori lukeutui jälleen tuottokehityksen osalta huonoimman kolmen sektorin joukkoon. Heikkoa kehitystä selitti entisestään madaltunut korkotaso, joka vaikuttaa pankkien korkokatteisiin. Lisäksi heikentyvät sijoitustuotteiden palkkiot ja mahdolliset koronakriisistä aiheutuvat luottotappiot heijastuvat alan toimijoiden osakekursseihin.

Vuosien 2008-2009 finanssikriisin jälkeen parhaat sektorit tuoton osalta ovat olleet kasvuyhtiöitä sisältävä teknologia, vahvasti teknologiaa verkkokaupan puolella hyödyntävä kestokulutushyödykkeet, sekä syklien muutoksia kestävä terveydenhoito. Kasvuyhtiöiden voittokulkua on selittänyt teknologian murroksen lisäksi matala korkotaso, joka on tukenut nopeasti kasvavien yritysten halukkuutta investoida.

Häviäjinä ovat sitä vastoin olleet sektorit, jotka tyypillisesti hyötyvät sekä korkeammasta inflaatiosta että korkotasosta. Niihin lukeutuvat muun muassa finanssisektorin toimijat ja energiayhtiöt.

Nykyinen markkinatilanne tukee viimeisen yli 10 vuoden tuottokehityksen jatkumista. Historiallisen matala korkotaso sekä koronakriisin aiheuttama kulutustottumusten muutos auttavat eniten modernia teknologiaa hyödyntäviä kasvuyhtiöitä.

Toisaalta arvostustasoerojen suuri eriytyminen sektoreiden välillä, saattaa johtaa jossakin vaiheessa rotaatioon kohti alihinnoiteltuja sektoreita. Tutkimuksissa on huomattu, että arvostustasot ovat pitkällä aikavälillä keskiarvon suuntaan hakeutuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että hintavien sektoreiden arvostustaso todennäköisesti laskee tulevaisuudessa. Muutos voi tapahtua osakekurssilaskun tai tuloskasvun kautta.

Kalliisti arvostetut sektorit kohtaavat todennäköisesti kiristyvää kilpailua, jonka vuoksi niiden tuloskasvu lähestyy hitaammin kasvavien sektoreiden tuloskasvunopeutta. Sitä vastoin matalan tuloskasvun sektoreilta poistuu pitkällä aikavälillä toimijoita, jonka ansiosta niiden tuloskasvunopeus ja arvostustaso kohoaa.

Edellisen kerran rotaatio kasvuyhtiöistä arvoyhtiöihin nähtiin teknokuplan jälkeen. Kasvuyhtiöt olivat arvoyhtiöitä tuottavampi sijoitustyyli muutaman vuoden aikana ennen teknokuplan puhkeamista, mutta teknokuplan jälkeen vuosina 2002-2007 olivat arvoyhtiöt voittajia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös