Asunnot ja kiinteistöt

Isännöintiliitto: Taloyhtiöt tarvitsevat uuden kannusteen energiatehokkuuden parantamiseen

Taloyhtiöiden energiatehokkuutta voisi olla mahdollista parantaa peruskorjausten valtiontakauksen avulla, esittää Isännöintiliitto.

Taloyhtiöiltä vaaditaan paljon toimenpiteitä, jotta hallituksen tavoite hiilineutraalista Suomesta voidaan saavuttaa vuoteen 2035 mennessä. Suuret korjaushankkeet ovat Isännöintiliiton mielestä iso mahdollisuus parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.  

Jotta valtiontakaus oikeasti helpottaisi taloyhtiöitä korjausten aloittamisessa, täytyy Isännöintiliiton mielestä takauslainajärjestelmää kehittää monin tavoin. 

Isännöintiliiton mukaan nyt kannattaisi selvittää, voisiko perusparannuslainojen takauslainajärjestelmään liittää taloyhtiöiden energiatehokkuutta parantavan kannustimen. Tämä kannustin voisi liittyä esimerkiksi takausmaksun suuruuteen. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakausta koskevan lain väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksen keskeisin asia on takausmaksun määrän alentaminen 2:sta 0,5 prosenttiin. 

”Jos energiatehokkuus paranee ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi korjausten ansiosta, voisi takausmaksu olla esimerkiksi puolet, eli 0,25%. Valtiontakauksen kytkeminen jollain tavalla energia-avustukseen olisi järkevää, sillä taloyhtiöiden energiatehokkuutta pitää joka tapauksessa paranta”, kertoo Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtaja Tuomas Viljamaa

Viljamaan mukaan energiatehokkuusnäkökulma pitäisi olla kaikissa avustusmuodoissa mukana.

Isännöintiliitto on monien muiden kiinteistöalan toimijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että vuoden 2015 alusta voimaan tullut takauslainajärjestelmä ei toimi. Takausmaksun alentaminen väliaikaisella lakimuutoksella on hyvä alku, mutta muutos ei saa jäädä väliaikaiseksi ja koko takauslainajärjestelmä pitää liiton mielestä uudistaa.  

”Takausmaksun alentamisen lisäksi järjestelmää voisi kehittää niin, että laina-aikaa pidennetään, myöntövaltuutta nostetaan, käypä arvo rajataan tiettyyn hintahaarukkaan sekä takauslainan määrää nostetaan.”

Lähivuosina lukuisissa taloyhtiöissä pitää tehdä sekä putki- että julkisivuremontteja, ja remonttien huippuvuodet ovat vasta edessä. 

Isännöintiliiton mielestä takauslainajärjestelmää täytyy kehittää, jotta taloyhtiöiden välttämättömät peruskorjaukset saadaan tehtyä. Nykyisellään takauslaina on ehdoiltaan liian haastava, byrokraattinen tai kallis. 

Uudistuksella voidaan ratkaista kuitenkin vain pieni osa taloyhtiöiden lainansaantiin liittyvistä ongelmista. Useissa taloyhtiöissä on paljon korjausvelkaa eikä korjauksiin ole varauduttu ennakkoon riittävästi.

”Ongelma kiteytyy monesti siihen, että suunnitelmallisen kiinteistönpidon tärkeys ei ole kaikille osakkaille itsestään selvää ja remonttien takaisinmaksuaikoja voi olla hankalaa hahmottaa. Hyvä isännöinti pystyy tyypillisesti avaamaan näitä asioita. Tärkeää on hyvä yhteistyö isännöinnin ja hallituksen välillä”, Viljamaa sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös