Sijoitusuutiset

Pörssin painorajoitetun yleisindeksin laskentatapa muuttuu – mitä se tarkoittaa?

Nasdaq ilmoitti lokakuun lopussa muuttavansa painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin laskentavan muutoksesta, joka tuli voimaan tiistaina 1.12.2020.

Tähän asti OMX Helsinki Cap -indeksin, joka tunnetaan myös nimellä painorajoitettu osakeindeksi tai portfolioindeksi, yhden yhtiön enimmäispaino on ollut 10 prosenttia indeksin kokonaismarkkina-arvosta. Joulukuun 1. päivästä lähtien painorajoitusta muutetaan niin, että yhden yhtiön enimmäispaino on seitsemän prosenttia indeksin kokonaismarkkina-arvosta.

Painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin laskentatapaa muutetaan, jotta indeksiä voidaan käyttää paremmin verrokkina eurooppalaisia sijoitusrahastoja (UCITS) koskevien sääntöjen mukaisesti. Muutoksella myös yhdenmukaistetaan OMX Helsinki Cap -indeksin sääntöjä OMX Stockholm Cap ja OMX Copenhagen Cap -indeksisääntöjen kanssa.

Indeksin tasapainostus tehdään UCITS-sääntöjen mukaisesti neljännesvuosittain joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Jokaisen neljännesvuosittaisen tasapainotuksen yhteydessä yhtiön painon ollessa yli seitsemän prosenttia, se painorajoitetaan indeksissä seitsemään prosenttiin. Lisäksi kaikkien niiden yhtiöiden, joiden indeksipaino on 4,5 prosentista 7 prosenttiin, yhteenlaskettu indeksipaino saa olla enintään 36 prosenttia.

Neljännesvuosittaisten tarkastelujaksojen välissä yksittäisen yhtiön indeksipaino saa nousta korkeintaan 10 prosenttiin ja yhteenlasketussa indeksipainossa maksimissaan 40 prosenttiin niille osakkeille, joiden paino on yli viisi prosenttia. Jos rajat saavutetaan neljännesvuosittaisten tarkasteluaikojen välissä, neljännesvuoden sisäiset painorajoitukset astuvat voimaan.    

“Painorajoitetun OMX Helsinki Cap -indeksin laskentatapaa muutetaan asiakaspalautteen perusteella,” sanoo Henrik Husman, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja ja Nasdaqin osaketuotteista vastaava johtaja Euroopassa.

Husmanin mukaan monien salkunhoitajien on helpompi pitää portfolioindeksiä verrokkina sijoitusstrategiassaan, kun indeksin enimmäispainorajaa lasketaan seitsemään prosenttiin ja tasapainotustapaa muutetaan.

”Kun Helsingin pörssi on hyvin suuryhtiöpainotteinen ja kun suuryhtiöt ovat paria viime vuotta lukuun ottamatta kauan kehittyneet pienyhtiöitä paremmin ymmärrän hyvin, että aktiivisten rahastojen taholta on tullut tämän suuntaisia pyyntöjä”, toteaa Seligson & Co. -yhtiön salkunhoitaja Anders Oldenburg blogissaan.

Painorajoitetun indeksin uusi laskentatapa tarkoittaa sitä, että suurimpien suomalaisten yhtiöiden paino vertailuindeksissämme tulee jatkossa olemaan vähän aiempaa pienempi.

”Se koskee 7% säännön takia Nordean, Nesteen, Koneen, Nokian ja Sammon painoa, sekä 4,5% säännön takia Fortumin, UPM-Kymmenen, Stora Enson ja Keskon painoa. Kaikkien muiden yhtiöiden paino nousee reilulla kolmanneksella nykyisestä. Mutta sillä tuskin on kovin suurta vaikutusta siihen, miten vertailuindeksimme kehittyy”, Oldenburg toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös