Sijoitusideat

Näitä energiayhtiöitä Wall Streetin analyytikot suosittelevat nyt ostamaan salkkuun

Energia-ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana yhden historian suurimmista muutoksistaan.

Ekonomistien konsensus odottaa globaalin talouden voimakasta elpymistä kuluvan vuoden aikana, kun COVID-19 pandemian arvioidaan talttuvan rokotteen avulla.

Osakemarkkinoiden sektoreista erityisesti kuluttajien kysynnän kasvusta hyötyvät sykliset sektorit ovat nousseet sijoittajien suosikkikohteiksi.

Voittajiin saattaa lukeutua myös energia-ala, jonka odotetaan saavan myötätuulta taakseen talouden elpymisestä sekä matalasuhdanteen aikana alan yhtiöissä tehdyistä sopeutustoimista.

Öljyyn liittyvä keskustelu keskittyi vielä 1900-luvun puolella mustan kullan kysynnän kasvuun. Öljyn riittävyydestä spekuloitiin, jotkut pelkäsivät öljyreservien ehtyvän ja sen johtavan 1970-luvun kaltaiseen inflaatioon.

Keskustelut öljyn riittävyydestä laimenivat 2010-luvun aikana, kun liuskeöljy ja uusiutuvat energiamuodot tulivat öljyn rinnalle varteenotettavaksi vaihtoehdoksi.  

Teknologisen kehityksen ansiosta liuskeöljy-yhtiöt onnistuivat menneellä vuosikymmenellä alentamaan tuotantokustannuksia kilpailukykyiselle tasolle. Samanaikaisesti myös uusiutuvien energiamuotojen kustannukset laskivat innovaatioiden ja skaalaetujen ansiosta.

Vaihtoehtoisista energiamuodoista huolimatta, öljyn kysyntä kasvaa edelleen seuraavien vuosien tai jopa vuosikymmenten aikana.

Perinteisissä energiayhtiöissä yhdistyvät korkea osinkotuotto ja matala arvostustaso

Amerikkalaisen sijoittajasivuston Tipranksin mukaan houkuttelevimmat energia-alan sijoituskohteet korkean osinkotuoton (osinkotuotto yli 5 prosenttia) kategoriassa ovat raakaöljyn ja maakaasualan osaaja Energy Transfer, maakaasun infraratkaisuihin erikoistunut TC Pipelines ja polttoaineen ja raakaöljyn kuljetukseen ja varastointiin panostava Holly Energy Partners.

Yhtiöt löytyvät New Yorkin pörssistä ja ovat vahvasti mukana erityisesti energia-alan infraliiketoiminnassa ja varsinkin energiatuotteiden kuljetus- ja siirtoliiketoiminnoissa.  

Yhtiöiden vahva läsnäolo fossiilisissa polttoaineissa kuten raakaöljyssä ja maakaasussa ovat ympäristötietoisille sijoittajille kompastuskivi, mutta toisaalta juuri yhtiöiden epäseksikkyys mahdollistaa niiden matalan arvostustason.

Energy Transferin ja erityisesti TC Pipelinesin vahva keskittyminen maakaasuun saattaa osoittautua strategisesti loistavaksi valinnaksi, sillä maakaasulla on keskeinen rooli energiatransformaatiossa.

Toisaalta Energy Transfer on asteittain kasvattamassa myös uusiutuvien energiamuotojen osuutta liiketoiminnassaan. Yhtiön uusista sähköön liittyvistä energiahankinnoista noin 20 prosenttia pohjautuu uusiutuvaan energiaan. Lisäksi Energy Transferilla on hankkeita muun muassa biokaasun ja aurinkovoiman saralla.

Yhtiöiden arvostustaso on edullinen erityisesti suhteessa markkinoiden kuplahinnoitteluun. Analyytikoiden tulosennusteilla Energy Transferin P/E-kerroin on tasolla 5,36. TC Pipelinesin P/E-kerroin on vastaavasti 8,60 ja Holly Energyn 7,94. Kertoimet ovat maltillisia myös verrattuna keskimääräiseen toimialan lukemaan, joka on 8,47.

Kassavirtapohjaisesti osakkeet ovat niin ikään edullisia, sillä osakekurssi suhteessa vapaaseen kassavirtaan on Energy Transferilla tasolla 11,4, TC Pipelinesilla 10,0 ja Holly Energy Partnersin 6,5.

Edullinen yhtiöiden arvostustaso ja koko toimialan matalat kertoimet kertovat sijoittajien pessimistisyydestä perinteisen energia-alan kasvunäkymien suhteen. Sijoittajan tulisi punnita, ovatko odotukset energiatransformaation osalta kohti uusiutuvia energiamuotoja aikataulun osalta liiankin optimistisia, mikä on voinut johtaa perinteisten energiayhtiöiden aliarvostukseen.

Osinkotuoton näkökulmasta kaikki kolme yhtiötä näyttäytyvät kultakaivoksina, sillä Energy Transferin ja TC Pipelinesin osinkotuotto on 8,4 prosenttia ja Holly Energy Partnersin peräti 9,3 prosenttia. Sijoittajan kannattaa kuitenkin analysoida yhtiöiden mahdolliset osinkoansat. Energy Transfer ja Holly Energy Partners leikkasivat hiljattain osinkojaan ja jatkossa osinkojen leikkaukset ovat edelleen mahdollisia, jos COVID-19 pandemia tai muut tekijät lisäävät epävarmuutta.

Analyytikoiden konsensussuositus kaikkien yhtiöiden osakkeille on ”vahva osta”. Energy Transferin osakekurssissa analyytikot näkevät keskimäärin noin 32 prosentin (7,11 dollarista 9,38 dollariin) nousuvaran. Vastaavasti TC Pipelinesin osakkeelle nousuvara on noin 28 prosenttia (30,75 dollarista 39,33 dollariin) ja Holly Energy Partnersille noin 24 prosenttia (15,03 dollarista 18,67 dollariin), (tilanne 15.1.2021).

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös