Sijoittaminen

Näin ostat SPAC-osakkeita, osa 2/2

Tässä sarjan toisessa osassa käsitellään SPAC-osakkeen ostamista kohdeyrityksen löytymisen jälkeen.

SPAC-osakkeilla ei ole listautuessaan liiketoimintaa. Ne ovat tapa kerätä pörssistä sijoittajien rahaa, joka sitten käytetään kohdeyrityksen viemiseksi pörssiin. Mielenkiintoiseksi rakenteen tekee se, että markkinoilta kerätään rahaa jo ennen kuin pörssiin vietävä kohdeyritys on tiedossa. 

Tämä artikkeli käsittelee alkuperäisen listautumisen jälkeistä tilannetta, jossa SPAC-osakkeet liikkeelle laskenut sponsori on löytänyt sopivan kohdeyrityksen. Toisin sanoen tässä keskitytään siihen ajankohtaan, missä sijoittajilla on jo tieto mihin yritykseen sijoitusta ollaan lopulta tekemässä.  

SPAC-osakkeen ostaminen heti kohdeyrityksen löytymisen jälkeen

On sijoittajia, joille syy sijoittaa SPAC-osakkeisiin löytyy luottamuksesta sponsoriin. He käyvät läpi SPAC-osakkeiden insentiivirakennetta, sekä sponsorin muodostaman tiimin taustaa ja aikaisempia näyttöjä. 

He uskovat, että juuri tällä ryhmällä on parhaat, ja sijoittajaa itseään paremmat, edellytykset tunnistaa markkinoiden paras diili. 

Toisille sijoittajille vielä kohdeyritystään etsivään SPAC-osakkeeseen sijoittaminen voi olla mahdoton ajatus, joka lähinnä vertautuu sian säkissä ostamiseen. 

Tälle jälkimmäiselle ryhmällä sijoittajia SPAC-osakkeet voivat silti olla mielenkiintoinen inspiraation lähde, sillä he keskittyvät niihin SPAC-osakkeisiin, jotka ovat löytäneet potentiaalisen kohdeyrityksen

Warrantit ovat keskeinen osa SPAC-osakkeiden rakennetta

Ennen kuin osakkeen ostaa, kannattaa muistaa SPAC-osakkeiden erikoispiirre eli warrantit. SPAC-warrantti antaa tyypillisesti oikeuden merkitä SPAC-osake 11,5 dollarin hintaan. 

Warranttien kautta markkinoille syntyy osittaisen arbitraasin tilanteita. Pörssissä osake voi maksaa 50 dollaria, mutta osakkeeseen oikeuttava warrantti 25 dollaria. Warrantin kautta ostettuna osake kustantaisi 25 + 11,5 = 36,5 dollaria. 

Pidempää pitoaikaa hamuava sijoittaja voi siis saada osakkeen halvemmalla warrantin kautta, mutta yhtälössä on hyvä huomioida, ettei SPAC-warrantteja saa jokaisen välittäjän kautta ostettua. Välittäjältä kannattaa lisäksi tarkastaa periikö välittäjä kuluja warrantin osakkeeksi muuttamisesta. 

Lopuksi on hyvä huomioida tyypillinen ehto, jonka mukaan SPAC-yrityksellä on oikeus vaatia warranttien muuttamista osakkeiksi, mikäli itse osakkeella käydään kauppaa yli tietyn hintatason. Mikäli osto-oikeuttaan ei tässä vaiheessa hyödynnä, erääntyy warrantti arvottomana. SPAC-warrantin ostavan sijoittajan kannattaa siis varautua osakkeen lunastukseen tarpeeksi suurella käteiskassalla.

Perimmäinen syy warranttien muodostaman osittaisen arbitraasin mahdollisuuteen löytyy siitä, että warrantin antama osto-oikeus astuu tyypillisesti voimaan kolmekymmentä päivää sulautumisen jälkeen. Warrantin antaman osto-oikeuden astuttua voimaan ei arbitraasia ole markkinoilta enää tarjolla. 

Sekin on hyvä huomioida, että warrantin kautta SPAC-osakkeen ostava sijoittaja ottaa kannettavakseen epätodennäköisen, mutta mahdollisen, riskin siitä, että ilmoitettu sulautuminen ei menisikään läpi.

Kaikki SPAC-warrantteihin liittyvät ehdot ovat osakekohtaisia ja siksi ne kannattaa tarkistaa listalleottoesitteestä. Käytännössä kiinnostava osaketunniste kirjoitetaan valvontaviranomaisen tietokantaan ja sieltä kaivetaan esiin dokumentti nimeltään ”S1”. 

Warranttien kautta osakkeen ostamisen heti kättelyssä tyrmäävänkin sijoittajan kannattaa tutustua SPAC-osakkeen warrantti-rakenteeseen, sillä warrantit tulevat vaikuttamaan kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärään ja sitä kautta laimentavat sijoittajan ostamaa osuutta yrityksestä. 

Mikäli warrantti-rakenteen selvittäminen listalleottoesitteestä tuntuu työläältä kannattaa kysyä itseltään, onko SPAC-osake ylipäätään itselleen sopiva sijoituskohde. Toinen vaihtoehto on odottaa ja ostaa osake myöhemmin eli sulautumisen varmistuttua.

SPAC-osakkeen ostaminen sulautumisen varmistuttua

Positiivisia tuottoja tuoneita sijoituskohteita pohtiessa tulee väistämättä mieleen ajatus, että sijoitus tulisi aina pyrkiä tekemään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Odottamisessa on kuitenkin omat etunsa ja on hyvä muistaa, että monet varhaisen vaiheen sijoitukset epäonnistuvat. 

SPAC-osakkeiden yhtenä erityispiirteenä on kaksi listautumisesitettä. Ensimmäinen tehdään ”kuoren” listautuessa pörssiin ja toinen tehdään sulautumisen varmistuttua. Ottaen huomioon, että myös tämä toinen listautumisesite tarkistutetaan viranomaisilla, on selvää, ettei SPAC-osakkeisiin sijoittamisen tarvitse olla ”sikaa säkissä”-sijoittamista. 

Itseään kiinnostavan listalleottoesitteeseen pääsee käsiksi kirjoittamalla osaketunniste valvontaviranomaisen tietokantaan ja kaivamalla sieltä dokumentti nimeltään ”S1”. Myös sulautumisen yhteydessä vaadittava ja aikaisemmin saatavilla ”DEF14A” voi olla sijoittajalle mielenkiintoinen.

Toinen mielenkiintoinen SPAC-osakkeen liittyvä erityispiirre on SPAC-warranttien tuoman osto-oikeuden astuminen voimaan tyypillisesti 30 päivää fuusioitumisen jälkeen. Tämä lisää markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärää ja saattaa siten tarjota ostopaikan. 

Toinen ostopaikka voi löytyä 12 kuukautta sulautumisen jälkeen, sillä keskimääräisen SPAC-listautujan osakekurssi laskee sulautumisen jälkeen.

Osaketunnisteen vaihtuminen voi hämmentää

Viimeisenä kuriositeettina mainittakoon, että SPAC-osakkeet listautuvat tyypillisesti kymmenen dollarin yksikköhintaan. Fuusioitumisen yhteydessä osaketunniste kuitenkin vaihtuu ja hintahistoriaa aletaan kirjoittamaan uusiksi, vaikka hinta jatkuu siitä mihin jäikin. 

Flyingin Eagle Acquisition Corporation on SPAC-osake, joka lähti liikkeelle 10 dollarista ja tunnisteesta ”FEAC”. Sulauduttuaan peliyhtiö Skillz:in kanssa tunniste vaihtui muotoon ”SKLZ”. 

Osa kurssigraafeja tarjoavista palveluntarjoajista piirtää ainakin aluksi hintahistorian lähtevän liikkeelle ajankohdasta, jolloin uusi tunniste on otettu käyttöön. Graafin mieltää intuitiivisesti niin, että tätä kirjoittaessa vajaan 22 dollarin hintaan saatava Skillz:in osake oli kutakuinkin samalla tasolla kuin listautuessaan. 

Todellisuudessa tämä SPAC-osake on noussut noin 120 prosenttia listautumisestaan ja listautumisantiin osallistuneen saamat warrantit huomioiden vieläkin enemmän. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös