Sijoitusstrategiat

Tämä 10-baggereihin tähtäävä ajankohtainen sijoitusstrategia vaatii kärsivällisyyttä

Kasvusijoittajan kannattaa tutustua yrityksen elinkaarimalliin. 

Suuriin tuottoihin on kolme tietä: treidaaminen, käänneyhtiöt ja kasvu. SPAC-odottajan strategiassa keskitytään kasvun tuomiin mahdollisuuksiin. 

10-baggereita metsästäessä asioita hiukan yksinkertaistava yrityksen elinkaarimalli on varsin hyödyllinen apuväline. 

10-bagger on kymmenkertaistuja

Vakaat ja taantuvat yritykset voidaan jättää heti kättelyssä yhtälön ulkopuolelle, sillä ne eivät kasva enää yhtään mihinkään. Ne voivat tuoda mielenkiintoisia ostonpaikkoja tai vakaata osinkotuottoa, mutta kymmenkertaistujiksi niistä ei ole. 

Myös kypsän kasvun yritykset jäävät yhtälön ulkopuolelle. Voi hyvin olla, että Alphabet jatkaa kasvuaan. Alphabet voi olla myös hyvä sijoitus, mutta yrityksen markkina-arvon ollessa 1,4 biljoonaa dollaria tarkoittaisi kymmenkertaistumisen tavoite 14 biljoonan markkina-arvoa. 

Skenaario ei ole lainkaan realistinen, kun huomioidaan miten jo kahden biljoonan dollarin markkina-arvo oli pitkään saavuttamattomissa oleva virstanpylväs

Kymmenkertaistujaa hamuavan kasvusijoittajan pitää siis tehdä sijoituksensa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa yrityksen elinkaarta. 

Toisaalta nollaliikevaihtoa pyörittäviin tulevaisuudenlupauksiinkaan ei tarvitse lähteä mukaan, koska rajattu riskinotto riittää. 

SPAC-odottajan strategia pyrkiikin tasapainoon aikaisen ostovaiheen tuoman tuottopotentiaalin, ja näyttöihin perustuvan riskienhallinnan välillä.

SPAC-listautujissa on potentiaalia

SPAC-osakkeiden yksi keskeinen piirre on, että sulautuminen tulee hyväksyttää osakkeenomistajilla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että SPAC-listautuvien yritysten joukosta on varsin helppoa löytää huimia kasvuennusteita sisältäviä sijoittajaesityksiä. 

10-bagger on kymmenkertaistuja
Lähde: Desktop Metal sijoittajaesitys

SPAC-listautumista löytyy myös tarpeeksi pieniä yrityksiä. Esimerkiksi Desktop Metallin markkina-arvo on alle viisi miljardia dollaria. Tämän kun kertoo kymmenellä, ollaan vasta viidessäkymmenessä miljardissa dollarissa.

Markkina-arvo ei siis lähtökohtaisesti ole este osakekurssin kymmenkertaistumiselle.

Samalla yrityksen liikevaihdon odotetaan yli kymmenkertaistuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Toisin sanoen kasvunopeus on huima ja arvioitu markkinan kokokin on lähtökohtaisesti varsin riittävä.

Ainoa ongelma on, että sijoittaja ei voi tietää kuinka realistinen yritysjohdon luoma kasvuennuste todellisuudessa on.

10-baggeria metsästävän sijoittajan ei tarvitse tehdä sijoitustaan liian aikaisin 

Koska SPAC-listautumisten yhteydessä puhutaan liiankin kuumista markkinoista kannattaa muistaa, että SPAC huumaa on edeltänyt niin yksityisesti omistettujen yritysten lukumäärän kasvu kuin myös listattujen yritysten lukumäärän lasku

SPAC-huuman seurauksena hyviä yrityksiä on siis paljon tarjolla, ne eivät lopu kesken. 

SPAC-listautujista löytyy monta Desktop Metallin tapaista tulevaisuuden lupausta, jotka täyttävät tarvittavat kriteerit: tarpeeksi pieni markkina-arvo, tulevaisuuden kasvuala ja suuri markkina, sekä voimakas kasvuodotus. 

Tämä tarkoittaa sitä, että potentiaalisten yritysten lukumäärä ei ole rajaava ja 10-baggeria hakevalla sijoittajalla on varaa mistä valita. Jos yksi yritys epäilyttää, voi jonosta ottaa seuraavan tarkastelun kohteeksi. 

Toinen keskeinen tekijä on, että yrityksen elinkaari ei lähtökohtaisesti ole rajaava tekijä monenkaan SPAC-listautujan kohdalla. Monessa tapauksessa sijoittaja voi aivan hyvin odottaa vuoden tai kaksi luopumatta kymmenkertaistujan tavoitteestaan.

Tekoälyyn ja robotiikkaan keskittyvän Berkshire Greyn tapauksessa vuoden 2020 liikevaihto on 35 miljoonaa dollaria. Jos sijoittaja odottaa vuoden, sijoittaa hän yritykseen, jonka liikevaihto on 59 miljoonaa dollaria. 

Kahden vuoden päästä tehty sijoitus lähtee liikkeelle 119 miljoonasta dollarin liikevaihdosta. Sekin on todella pieni lukema suhteuttaa sen sitten jenkkiteknoihin yleisellä tasolla tai yrityksen lupaamaan 380 miljardin dollarin markkinaan. 

SPAC-odottajan strategia lähtee liikkeelle sijoittajaesityksestä ja yritysjohdon kasvuennusteesta. 

Sijoittajaesitys luetaan, tallennetaan ja sijoitusajankohta määritellään etukäteen kriteereiden kera ja kirjataan kalenteriin ylös, esimerkiksi näin: ”Jos Berkshire Greyn vuoden 2022 liikevaihto todellakin on johdon nyt ennustama 119 miljoonaa dollaria, niin lähden kasvutarinaan mukaan ja ostan osaketta”.   

Kriteereiden täyttyminenkään ei tarkoita sitä, että osto pitäisi tehdä heti kriteerit täyttävän tulosjulkistuksen myötä. Pidemmällä aikavälillä sijoittaja saa kerättyä itselleen elinkaaren alkuvaiheeseen ajoittuvaa ostolistaa, mitä voi hyödyntää sitä mukaa kun varoja vapautuu ostoa varten.

Oston jälkeen osake pyritään pitämään salkussa vähintään se kymmenen vuotta. Jos kasvu kuitenkin tyrehtyy kesken kaiken niin osake myydään pois ja rahat allokoidaan uusiin odotuskriteerit täyttäviin kohteisiin.

Kaikista ostoistahan ei tule kymmenkertaistujia, mutta ei tarvitsekaan tulla sillä korkoa korolle -efekti nostaa voittajien painoa salkussa.

Odottamisesta voi olla monenlaista hyötyä

Lähtökohtaisesti SPAC-sijoituksen viivästyttäminen vaikkapa vuodella tuo mukanaan monta etua. 

Tietenkin on varsin mahdollista, että osakkeesta joutuu maksamaan vuoden päästä entistä korkeampaa hintaa. Toisaalta keskiarvojen valossa on yleisesti ottaen niin, että SPAC-osakkeen saa nimenomaan halvempaan hintaan vuosi sulautumisen jälkeen

Osakkeen hintakin on helpompi arvioida, kun SPAC-rakenteeseen sisältyvien osakelunastusten, warranttien ja PIPE-rahoitusten tuomat vaikutukset osakkeiden lukumäärään ovat tiedossa. 

Odotettavissa on myös, että alkuinnostuksen tuoma hype uuden osakkeen ympärillä on jo laantunut. Mikä tärkeintä sijoittaja saa päätöksensä taakse muutakin kuin kauniita lupauksia valoisasta tulevaisuudesta eli etukäteen määrittämänsä määrän näyttöjä yrityksen todellisesta kasvukyvystä.

Sijoittajalle SPAC-listautuvan yrityksen etuna on konkreettinen numeroihin perustuva tavoitelaskelma tuleville vuosille mitä voi sitten peilata toteutuneeseen tulokseen. Pörssissä pidempään olleilta yrityksiltä ei tällaista viisivuotissuunnitelmaa useinkaan ole saatavilla.

SPAC-listautujan haittapuolena on se, että menneiden vuosien kasvuluvut eivät ole helposti saatavilla ja vaikka olisivatkin niin ne eivät välttämättä ole relevantti lähtökohta. 

Optimaalisessa tapauksessa SPAC-listautuja saa listautuessaan merkittävässä määrin niin uutta rahaa kuin osaamistakin ja näiden resurssien voisi olettaa näkyvän entistä voimakkaampana kasvuna. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös