Rahoitusteoriaa

Sijoitussalkun suojaaminen – miksi laskumarkkinan pituudella on suuri merkitys tuottoihin?

Sijoitussalkun korkea pitkän aikavälin tuotto-odotus syntyy, kun häntäriski suojataan ilman, että se syö härkämarkkinan tuottoja.

Osakemarkkinoiden tuotot eivät ole normaalisti jakautuneet. Tuottojakauman hännät ovat paksummat kuin normaalijakaumassa.

Häntäriskillä tarkoitetaan normaalijakaumaa suurempaa todennäköisyyttä erittäin matalille (vasen häntä) tai korkeille (oikea häntä) tuotoille. 

Sijoittajan näkökulmasta tuottojakauman vasemman hännän suojaaminen näyttelee suurta roolia katastrofien välttämisessä. Moni sijoittaja arvioi salkun absoluuttista laskua, ei niinkään laskun kestoa. Tosiasiassa laskun kestolla on laskun suuruuden lisäksi suuri vaikutus portfolion arvonkehitykseen.

Alla olevassa kuviossa esitetään kaksi tilannetta, jossa kummassakin sijoituksen arvo pienenee 20 prosenttia. Toisessa skenaariossa 20 prosentin lasku tapahtuu kuukauden aikana ja toisessa vuoden kuluessa. Muulla aikavälillä sijoitus tuottaa kuusi prosenttia vuodessa. Kuviosta huomataan, että salkun pitkän aikavälin kehitykselle nopeampi 20 prosentin lasku on parempi vaihtoehto.

Sijoittajan näkökulmasta tilanne näyttäytyy kuitenkin usein erilaisena. Moni myy sijoituksensa, jos se kärsii 20 prosentin tappion kuukaudessa. Sitä vastoin 20 prosentin vuotuista eli keskimäärin 1,7 prosentin kuukausittaista tappiota ei pidetä niin merkittävänä. Tosiasiassa pitkään jatkunut sijoituksen tai salkun arvonlasku tuhoaa enemmän varallisuutta, jos muina aikoina salkun tuotto on plusmerkkinen.

Finanssikriisi ei tuhonnut perinteisen 60/40-salkun arvoa yhtä paljon kuin teknokupla

Tarkastellaan seuraavaksi teknokuplan ja finanssikriisin vaikutuksia salkun arvonkehitykseen. Äkkiseltään sijoittaja voisi kuvitella, että finanssikriisi teki pahempaa jälkeä nopeamman kurssilaskun seurauksena. Tosiasiassa teknokupla oli kuitenkin salkulle myrkyllisempi, jos oletussalkkuna käytetään tyypillistä 60 prosenttia amerikkalaisia osakkeita ja 40 prosenttia korkoinstrumentteja.

Teknokuplan puhkeaminen (alkaen 09/2000) aiheutti kyseiselle 60/40-salkulle 22 prosentin tappion 24 kuukauden aikana. Finanssikriisin (alkaen 12/2007-) aikana tappion suuruus oli 30 prosenttia, mutta se tapahtui lyhyemmän aikavälin eli 16 kuukauden aikana. 

Kyseisessä esimerkissä ensimmäisen vuoden tappio salkulle oli suurempi finanssikriisin aikana. Toisen vuoden aikana tilanne kuitenkin jo kääntyi niin, että teknokuplan finanssikriisiä pidempi laskumarkkina aiheutti suuremman arvonalentumisen. Toisena vuonna finanssikriisin pohja oli ohitettu ja sen myötä salkun arvo kohosi markkinoiden elpyessä. Näin ollen sijoittajan näkökulmasta laskumarkkinan pituudella on iso merkitys salkun tulevaan arvonkehitykseen.

Miten laskumarkkinalta kannattaa suojautua?

Sijoittajat hyödyntävät johdannaisia kuten optioita sekä lyhyeksi myyntiä salkun suojaamisessa ja markkinaneutraalin position rakentamisessa. Muitakin tapoja suojata salkkua on kuitenkin tarjolla. Yksi varteenotettava vaihtoehto on allokoida osa varoista defensiivisiin ja matalan markkinariskin osakkeisiin. Nekin kyllä halpenevat pörssiromahduksessa, mutta yleensä osakeindeksiä vähemmän. Erityisesti pitkään jatkuvassa laskumarkkinassa defensiiviset osakkeet ovat yleensä loistava vaihtoehto.

Teoriassa yksinkertainen, mutta ajoituksen suhteen yleensä haastava vaihtoehto on pienentää osakkeiden painoa salkussa laskumarkkinan aikana ja lisätä muiden sijoitusinstrumenttien osuutta. Pörssiromahdukset ovat nykypäivänä nopeita, joten johtopäätöksen tekeminen laskumarkkinan pituudesta on vaikeata. Sen vuoksi osakkeiden ja korkojen ulkopuolisiin instrumentteihin kannattaa hajauttaa jo salkkua rakennettaessa, eikä vasta sitten kun tosi on kyseessä.

Sijoitustyyleillä on osansa salkun suojaamisessa.  Sijoitustyyleistä esimerkiksi arvoyhtiöt ovat osoittautuneet hyviksi valinnoiksi monissa kriiseissä. Sijoitustyylien toimivuus kriisien aikana riippuu kuitenkin pörssiromahduksen ajureista. Teknokuplan aikana edullisesti arvostetut arvoyhtiöt olivat loistava suoja, mutta finanssikriisi ei lähtökohtaisesti ollut osakekupla, joten sen vaikutukset ulottuivat myös arvoyhtiöihin ja niistä erityisesti pankkeihin. Nykytilanteessa on paljon samankaltaisuuksia teknokuplan kanssa, joten matalasti arvostetut osakkeet lienevät toimiva suoja salkussa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös