Indikaattorit

Suomen Pankki: Suomen inflaatio kiihtyy vain tilapäisesti

Inflaation kehittymiseen liittyy riskejä, vaikkakin keskuspankki odottaa hintojen nousun kiihtymisen jäävän väliaikaiseksi.

Suomen inflaatio jatkaa kiihtymistään. Hintojen nousu on kuitenkin vielä toistaiseksi maltillista ja mahdollisesti väliaikaista.

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli toukokuussa 2,2 prosenttia. Huhtikuussa inflaatio oli 2,1 prosenttia. Inflaation kasvuun vaikutti muun muassa polttoaineiden hintojen kehitys.

Yleensä inflaation ja inflaatio-odotusten kiihtyminen luo paineita valtiolainoihin. Erityisesti pitkän maturiteetin valtiolainojen korot riippuvat yleisen käsityksen mukaan inflaatio-odotuksista. Suomen 10-vuoden velkakirjan korko on kuitenkin ollut viime viikkoina laskussa ja korko on jälleen negatiivinen, kun se maaliskuussa kävi hetkellisesti positiivisena.

Korkomarkkinoilla ei siis uskota inflaation kiihtymisen. Samoilla linjoilla on myös Suomen Pankki, joka näkee hintapaineet väliaikaisina.

Tuoreessa suhdanne-ennusteessaan keskuspankki arvioi, että Suomen inflaatio kiihtyy kuluvana vuonna raaka-aineiden hintojen nousun sekä kulutuskysynnän kasvun myötä. Kuluttajahintojen nousu kuitenkin tasaantuu vuosina 2022–2023 tilapäisten tekijöiden vaikutusten vaimentuessa, Suomen Pankki ennustaa.

Keskuspankin mukaan Suomen inflaation kiihtymisen syynä on erityisesti energian hintojen nousu, joka johtuu raakaöljyn hinnan palautumisesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Myös palveluiden hintojen nousu kiihtyi huhtikuussa yli kahden prosentin. Tähän vaikuttivat viime vuoden huhtikuun poikkeuksellisen alhaiset hinnat, minkä vuoksi etenkin kuljetuspalveluiden sekä pakettimatkojen hintojen nousu oli huhtikuussa voimakasta.

”Palveluinflaation odotetaan kuitenkin pysyvän voimakkaana myös tulevina kuukausina, kun palvelujen kulutus kasvaa pandemian helpottaessa ja siihen liittyvien rajoitustoimien lieventyessä”, Suomen Pankki ennustaa.

Suomen Pankki ennustaa inflaation kiihtyvän 1,7 prosenttiin vuonna 2021, mikä on vielä alle Euroopan Keskuspankin (EKP) kahden prosentin tavoitetason.

Energian hinnat nousevat ennusteen mukaan vuositasolla kuitenkin lähes seitsemän prosenttia, kun polttoaineiden hinnat pysyvät selvästi korkeampina kuin edellisvuonna.

Raaka-ainekustannukset ja rahtikustannukset luovat paineita inflaation kiihtymiseen väliaikaisesti ja vaikutuksiin liittyy Suomen Pankin mukaan merkittäviä riskejä.

”Raaka-aineiden hintojen ja rahtikustannusten nousu välittyy osittain kulutustavaroiden sekä elintarvikkeiden hintoihin, mutta toisaalta raaka-aineiden maltilliset hintaodotukset eivät viittaa inflaation pitkäaikaiseen kiihtymiseen. Ennusteen perusurassa inflaatio tasoittuu väliaikaisten tekijöiden vaikutuksen väistyessä, mutta näkymissä on kuitenkin merkittäviä riskejä, jotka liittyvät pandemiatilanteen kehittymisen lisäksi raaka-aineiden ja tuontihintojen kehitykseen, tarjontaketjujen pullonkauloihin sekä kertyneiden säästöjen purkautumiseen.”

Vuonna 2022 inflaatio hidastuu Suomen Pankin ennusteessa 1,4 prosenttiin. Erityisesti energian hintojen nousu hidastuu vuoteen 2021 verrattuna, koska raakaöljyn hintojen nousu ei enää kiihdytä inflaatiota samalla tavalla kuin kuluvana vuonna.

”Kulutuksen kasvun sekä suhdannetilanteen kohentumisen myötä hintapaineet kuitenkin kasvavat, minkä myötä pohjainflaatio kiihtyy 1,6 prosenttiin palveluiden hintojen nousun ajamana. Ennuste vuoden 2023 inflaatioksi on 1,6 %. Talouskasvun hidastuessa kuluttajahintojen nousu ei kiihdy merkittävästi edellisvuodesta”, keskuspankki toteaa. 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös