Kasvuosakkeet

Inderesiltä ostosuositus monialayhtiö Aspon osakkeille – ”Tuotto-odotus on houkutteleva”

Aspon tytäryhtiö panostaa isosti sähköhybridilaivoihin. Inderesin analyytikot suhtautuvat panostuksiin myönteisesti.

Monialayhtiö Aspo kertoo, että sen tytäryhtiö ESL Shipping aikoo rakennuttaa sarjan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään

ESL Shipping Oy:n ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB rakennuttaa kuuden aluksen sarjan energiatehokkaita sähköhybridialuksia. Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024. AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.

Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 prosenttia nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua satamaan ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla.

”Investointi vahvistaa ESL Shippingin kilpailukykyä ja tulevaa kasvua teollisuuden kumppanina. Nämä uudet alukset ovat vakuuttava näyttö Aspon ja sen liiketoimintojen kyvystä näyttää tietä toimialojen vastuullisimpana toimijana ja vastaavat kasvavaan asiakastarpeeseen”, sanoo Aspon toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Aspo teki tärkeät investoinnit avainsegmenttiinsä ESL Shippingiin vuonna 2018. ESL osti tuolloin ruotsalaisen, liikevaihdoltaan n. 50 miljoonan euron AtoB@C -varustamon liiketoiminnan. Kauppahinta oli 25,5 miljoonaa euroa.

Uusia aluksia ESL:n tonnistoon tuli peräsi 28, joista 22 vuokrattuja. Lisäksi kaupassa tuli mukana kaksi osa-omistettua alusta.

Investoinnilla vauhtia kasvuun

Alustilauksen yhteydessä tutkitaan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen ja palvelutarjooman laajentamiseen. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevat alusten omistuksen ja rahoituksen ratkaisut, joita ESL Shipping ei ole aiemmin käyttänyt.

Analyysitalo Inderes näkee ESL:n investoinnit järkevinä. Analyytikot Olli Vilppo ja Sauli Vilén toteavat Inderesin raportissaan, että rahtimarkkina on alkanut elpyä voimakkaasti ja uusien investointien avulla vastataan kasvavaan kysyntään. Lisäksi ESL:n tärkeimmät asiakkaat ovat alkaneet enenevässä määrin kiinnittää huomiota raaka-aineketjun vastuullisuuteen ja investoinnit vahvistavat yhtiön kilpailuasemaa näissä asiakkuuksissa.

Riskejäkin isolla 70 miljoonan investoinnilla tietenkin on.

”Selkeimpänä riskinä investoinnin onnistumiselle näemme sen, että myös kilpailevat varustamot alkavat rakennuttaa runsaasti laivoja nykyisessä hyvässä markkinatilanteessa, mikä voisi johtaa jälleen markkinan ylikapasiteettiin (vrt. 2010-2013)”, analyytikot toteavat.

Kuitenkin analyytikot uskovat investoinneilla on hyvät edellytykset yltää Aspon oman pääoman 20 prosentin tuottotavoitteeseen valmistuessaan muun muassa bioenergian ja metsäteollisuuden kuljetustarpeiden kasvaessa.

Aspon tuloskone saatu jo viritettyä iskuun ja Inderes ennakoi Aspon kykenevän vielä parantamaan vuosina 2022-2023, mikäli markkinan myötätuuli jatkuu.

Lähivuosina odotuksissa hyvä kokonaistuotto

Aspon tuotto-odotus on houkutteleva etenkin, kun osakekurssi on laskenut edellisestä päivityksestämme, Vilén ja Vilppo arvioivat.

Inderesin vuosien 2021 ja 2022 ennusteilla Aspon P/E-kertoimet ovat 12x ja 11x, mikä on edullinen taso laatuaan nostaneessa Aspossa.

”Kokonaisuutena arvioimme kertoimissa pientä nousuvaraa ja lähivuosien tuloskasvun sekä vahvan osingon yhdistelmä nostavat osakkeen kokonaistuoton varsin hyväksi. Hyvän syklin kestävyyteen liittyy riskejä, mutta molempien ESL:n sekä Telkon suoriutuessa nyt hyvin myös oman operatiivisen tekemisen osalta ei tuloskunto lepää yksin markkinan armoilla. Näemme Aspon tuotto-riskisuhteen nykyisellään houkuttelevana”, analyytikot toteavat.

Inderes toistaa Aspon tavoitehintansa 12,5 euroa, mutta nostaa suosituksen osta-tasolle aikaisemmalta lisää-tasolta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös