Arvo-osakkeet

Kiinteistöyhtiö Citycon on halpa osinkoyhtiö, mutta siihen on syynsä

Cityconin nykyinen osakekurssi ei heijastele yhtiön kiinteistöportfolion todellista arvoa, yhtiö uskoo.

Citycon on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka on keskittynyt keskeisillä paikoilla kaupungeissa sijaitsevien päivittäistavaravetoisten kauppakeskuksien omistamiseen, hallinnointiin sekä kehittämiseen. Yhtiön omistuksessa tai hallinnassa on useita kymmeniä kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Virossa.

Viime vuosina Citycon on jatkanut kiinteistökantansa muokkaamista laajentumalla Norjan kauppakeskusmarkkinoille, toteuttamalla useita suuria kehityshankkeita ja myymällä pienempiä, kaupunkialueiden ulkopuolisia liikekiinteistöjä.

Citycon tavoittelee hajautettua pohjoismaista, kaupunkialueisiin keskittyvää ja päivittäisasiointiin painottuvaa kauppakeskusten kiinteistöportfoliota. Se pitää kilpailuvalttinaan kauppakeskusten ennakoivaa johtamista sekä markkinoiden ja muuttuvan kulutuskäyttäytymisen perusteellista ymmärtämistä.

Kuten koko pandemian ajan, Cityconin vuokranmaksuaste on pysynyt korkealla tasolla. Viimeisen yhdeksän kuukauden osalta vuokranmaksuaste on 96 prosenttia. Yhtiön mukaan korkea vuokranmaksuaste johtuu sen välttämättömyyshyödykkeisiin nojautuvasta vuokralaiskannasta sekä kauppakeskuksien hyvästä sijoittumisesta pohjoismaisissa kaupungeissa.

Sijoittajat epäileväisinä

Yhtiö ei ole silti onnistunut vakuuttamaan sijoittajia liiketoiminnallaan. Se nähdään yhtiön arvostuksesta ja kurssikehityksestä. Hieman yli kuudessa vuodessa yhtiön markkina-arvosta on sulanut lähes puolet.

Kiinteistöyhtiöitä arvioidaan yleensä tasepohjaisella P/B-kertoimella, joka suhteuttaa osakkeen hinnan yhtiön osakekohtaiseen tasesubstanssiin eli nettovarallisuuteen. Tämä kerroin on Cityconilla alhainen, vain 0,5x.

Cityconin osakkeisiin varojaan laittava sijoittaja pääsee siis kiinni yhtiön kiinteistövarallisuuteen puolella hinnalla. Lisäksi yhtiö on saanut omalle pääomalle viime vuonna 7,2 prosentin tuoton.

Miksi sijoittajat eivät sitten luota Cityconiin?

Tärkein syy on verkkokaupan megatrendi. Verkkokaupan kasvu syö pohjaa kivijalkakaupalta. Citycon taistelee tätä trendiä vastaan pitämällä muotikauppojen osuuden kiinteistöportfoliossaan alhaalla, koska juuri muotikaupat ovat kovimmassa puristuksessa verkkokaupan kasvussa.

Toinen Cityconin strategia taistella verkkokauppaa vastaan on laajentuminen asuntokiinteistöihin.

Yksi kolmannen vuosineljänneksen merkittävimmistä kaupoista oli Akelius -asuntokiinteistökauppa, jonka arvo oli yli yhdeksän miljardia euroa ja joka oli hinnoiteltu noin kahden prosentin tuottovaatimukselle. Sen perusteella Cityconin nykyiset asuinrakennusoikeudet ovat nykyarvotustaan merkittävästi arvokkaampia, Cityconin toimitusjohtaja F. Scott Ball kertoi kolmannen kvartaalin tulosraportin yhteydessä.

Asuinrakentamisen ensimmäinen merkittävä virstanpylväs yhtiölle on ensi keväänä avautuva Lippulaiva-projekti, joka tulee pitämään sisällään kokonaisuudessaan noin 550 asuinhuoneistoa. Toimitusjohtajan mukaan se tulee kasvattamaan asuntojen osuuden portfoliossa 2,8 prosenttiin portfolion vuokrattavasta pinta-alasta.

Korkeaa osinkotuottoa

Citycon on vahva osinkoyhtiö. Yhtiön nykyinen osinkopolitiikka on jakaa yli 50 prosenttia tilikauden voitosta kiinteistöjen käyvän arvon muutokset pois lukien. Analyytikot odottavat Cityconilta 0,5 euron osakekohtaista osinkoa, mikä tarkoittaa nykyisellä 6,72 euron kurssinoteerauksella 7,4 prosentin osinkotuottoa.

Kiinteistöyhtiö aikoo myös jakaa pääomiaan omistajilleen toisella tavalla. Perjantaina 17.12. yhtiö ilmoitti, että sen hallitus on päättänyt käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankitaan välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvän Columbus kauppakeskuksen divestoinnista saatujen ylimääräisten varojen jakamiseksi Cityconin osakkeenomistajille ja käytettäväksi osana Cityconin osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

”Tämä opportunistinen pääoman kierrätys hyödyntää osakkeemme aliarvostusta suhteessa osakekohtaiseen nettovarallisuuteemme sekä korostaa uskoamme, että nykyinen osakekurssimme ei heijasta ainutlaatuisen portfoliomme ja siihen sisältyvien kehitysmahdollisuuksien luontaista arvoa”, toimitusjohtaja Ball arvioi.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 500 000 kappaletta ja osakkeiden hankintaan käytetään enintään 3,75 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti, että 10 415 hankittua osaketta pidetään yhtiöllä ja maksetaan avainhenkilöille osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti ja loput hankituista osakkeista, eli 489 585 Cityconin osaketta, mitätöidään.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös