Talouden trendit

Teollisuusliiton ja Keitele Groupin riita syvenee

Keitele Forest

Teollisuusliitto antoi lakkovaroituksen ja syyttää Keitele Groupia työntekijöiden oikeuksien polkemisesta. Yhtiön mukaan liiton tekstiviesti kariutti jatkokeskustelut.

Teollisuusliitto jätti keskiviikkona 29.12.2021 koko Keitele Groupia koskevan lakkovaroituksen. Liitto kertoo antaneensa lakkovaroituksen yhtiölle siitä syystä, että se on liiton mielestä ryhtynyt yksipuolisesti sanelemaan työntekijöidensä työehtoja kieltäytyen samalla neuvottelemasta niiden sisällöstä Teollisuusliiton kanssa.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tilanne Keitele Groupissa on poikkeuksellisen tulehtunut, eikä liitolla ole muuta vaihtoehtoa kuin lakkovaroituksen antaminen.

”Olemme toistuvasti vedonneet yhtiön johtoon, jotta se ei heikentäisi työntekijöidensä työehtoja ja oikeuksia, vaan neuvottelisi niistä reilusti työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton kanssa. Nämä vetoomukset ovat kaikuneet kuuroille korville”, Aalto kertoo.

Kiistan taustat juontavat juurensa siihen, että Metsäteollisuus ry on lopettanut työehtosopimusten tekemisen. Keitele ei ole ollut Metsäteollisuus ry:n jäsen, joten se on noudattanut alan työehtosopimusten yleissitovuuden nojalla. Nyt yhtiö haluaa sopia suoraan oman henkilöstönsä kanssa. Teollisuusliitolle tämä ei sovi, vaan se haluaa yrityskohtaisen työehtosopimuksen.

Teollisuusliitto vaatii työehtosopimusta

Aalto kertoo, että mikäli vapaaehtoinen sovittelu valtakunnansovittelijan aloitteesta olisi käynnistynyt, Teollisuusliitto oli sitoutunut kaikkien työtaistelutoimien lopettamiseen yhtiössä.

”Valitettavasti edes valtakunnansovittelija instituutionsa painoarvolla ei riittänyt Keitele Groupin suostuttelemiseksi neuvottelupöytään.”

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Teollisuusliiton näkemyksen mukaan Keitele Groupin työntekijöilleen yksipuolisesti sanelemat työehdot pitävät sisällään merkittäviä heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin, eikä ilmoitettujen työehtojen taso vastaa lähellekään sitä, mitä Teollisuusliitto haluaisi työehtojen olevan yhtiössä.

”Keitele Group tarjoaa työntekijöilleen heikompia työehtoja, heikommalla sitovuudella. Teollisuusliitolle ei työnantajan yksipuoliset ilmoitukset käy, vaan vaadimme asioista sovittavan työehtosopimuksella. Ilman työehtosopimusta mikään ei estä työantajaa myöhemmin ilmoittamasta uusista vastaavista heikennyksistä”, Aalto toteaa.

Keitele Group on julistanut työehdot liikesalaisuudeksi ja kieltänyt niiden ilmaisemisen työntekijöiltään ulkopuolisille. Liikesalaisuuden ilmaisemisesta voi työsopimuslain nojalla seurata työntekijälle vahingonkorvausvelvollisuus ja se voi olla peruste työsuhteen päättämiselle. Samaan aikaan yhtiö on poistanut työehdoistaan kaiken maininnan järjestäytymisvapaudesta, luottamusmiehistä ja ammattiyhdistystoiminnasta.

”Teollisuusliitto on tästä syystä päättänyt avata kaikille Keitele Groupin työntekijöille mahdollisuuden nimettömästi ja luottamuksellisesti tarkistuttaa omat työehtonsa ja sopimuksensa Teollisuusliitossa. Kaikilla työntekijöille on oikeus turvautua ammattiliiton apuun, eikä työnantaja voi tätä oikeutta häivyttää tai sanella pois”, Aalto sanoo.

Keitele Groupin lisäksi Teollisuusliitto on jättänyt lakkovaroituksen myös kolmeen muuhun mekaanisen metsäteollisuuden yritykseen.

Keitele Group kiistää syytökset

Keitele Group ei hyväksy Teollisuusliiton syytöstä työntekijöidensä oikeuksien merkittävistä heikennyksistä. Vuoden 2022 alussa käyttöön otettavat yrityskohtaiset työehdot noudattavat yhtiön mukaan päättyvän työehtosopimuksen tasoa.

”Keitele Forestin työehdot pysyvät 31.12. päättyvän yleissitovan työehtosopimuksen tasolla sekä takaavat ansiotason kehityksen ja korottavat työntekijöiden palkkoja yleistä linjaa enemmän. Ensimmäiset palkankorotukset astuvat voimaan heti vuoden 2022 alussa”, Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio huomauttaa yhtiön tiedotteessa.

Keitele Forestin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kylävainio.

Yhtiön mukaan Teollisuusliiton tekstiviesti kariutti jatkokeskustelut.

Kylävainio sanoo Teollisuusliiton käytännössä kariuttaneen jatkokeskustelut liiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartasen 8.12. Keitele Forestin lakimiehelle lähettämällään tekstiviestillä. Viestissä vaadittiin liiton laatiman työehtosopimuksen hyväksymistä sellaisenaan seuraavaan päivään mennessä, tai valmisteltu laaja saarto alkaa.

”Tekstiviestillä lähetetty uhkaus oli niin uskomaton, että emme vastanneet siihen lainkaan. Keitele Forestissa oltiin vielä tuolloin huolellisesti valmistelemassa työehtoja, joista päästiin kertomaan henkilöstölle 17. joulukuuta. Meidän ensisijainen tavoitteemme oli turvata palkanmaksu ja töiden jatkuminen yleissitovan sopimuksen päättyessä”, Kylävainio sanoo.

Kylävainion mukaan kiistassa ei ole pohjimmiltaan kyse työntekijöiden asemasta ja palkkojen kehityksestä, vaan työmarkkinoiden murroksesta. Hänen mukaansa työntekijöiden vähemmistöä edustava Teollisuusliitto yrittää pakottaa työnantajan neuvotteluihin.

Kylävainio vakuuttaa, että Keitele Forest haluaa noudattaa lainsäädäntöä ja pitää työehdot houkuttelevina tilanteessa, jossa yritysten uhkana on pikemminkin työvoimapula.

”Keiteleen työehdot ja työntekijöiden oikeudet eivät ole heikkenemässä. Emme myöskään halua missään tapauksessa rajoittaa työntekijöiden järjestäytymistä tai laillisia työtaisteluita. Kuuntelemme näkemyksiä ja olemme valmiita kehittämään työehtoja pitkäjänteisesti yhdessä työntekijöiden kanssa”, Kylävainio korostaa.

Keitele Forest kertoo toimittaneensa uudet työehdot myös Teollisuusliitolle.

Virheellistä tietoa työajan muutoksesta

Julkisuudessa on esiintynyt myös tietoja viikoittaisen työajan pidentymisestä. Yhtiön mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan Keitele Forestin työntekijöiden työaika ja palkallisten vapaapäivien määrä pysyvät entisellään.

Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan tilanne Keitele Groupissa on poikkeuksellisen tulehtunut. Keitele Groupin mukaan yrityksessä ei ole havaittu merkkejä tilanteen tulehtumisesta, vaikka Teollisuusliitto ja sitä tukeva Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ovat pyrkineet kärjistämään keskustelua.

Keitele jatkaa keskusteluja työntekijöiden kanssa vuodenvaihteen molemmin puolin ja haluaa turvata uusilla työehdoilla jatkuvuuden ja työpaikat.

”Tällä hetkellä Keiteleen henkilökunnan työpaikkoja ja ansiotason kehittymistä uhkaavat vain työtaistelutoimet, jotka vaarantavat suomalaisyritysten asiakassuhteet ja tulevaisuuden”, Kylävainio sanoo. 

Vientitulot vaarassa

Oman lusikkansa soppaan on laittanut myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, joka ilmoitti vuorokauden mittaisesta mielenilmaisusta Suomen satamissa. Mielenilmaus järjestettiin 28.12. vastalauseena Keitele Groupia vastaan suunnatun saarron murtamisyritykseen.

Saartotoimenpiteellä AKT tukee Teollisuusliitto ry:n yrityskohtaisia työehtosopimusneuvotteluja Keitele Group Oy:n kanssa. Saarron aikana AKT:n jäsenet pidättäytyvät käsittelemästä Keitele Groupin tuotteita Suomen satamissa.

Töiden lakkaaminen satamissa tietää metsäteollisuudessa merkittävää vientitulojen menetystä, varoittaa työantajia edustava Metsäteollisuus ry. Se pitää AKT:n toimintaa vastuuttomana ja lakosta aiheutuvia haittoja suhteettomina.

Lakot aiheuttavat Metsäteollisuuden mukaan välittömän haitan lisäksi myös pidempiaikaista mainehaittaa, josta metsäteollisuuden kansainvälinen kilpailukyky ja koko Suomen kansantalous kärsivät.

”Satamatoiminnan pysähtyminen aiheuttaa merkittäviä haittoja kaikille suomalaisille vientiyrityksille. Vientikuljetusten häiriintyminen ei ainoastaan aiheuta tilapäistä haittaa, vaan se voi pahimmillaan johtaa tuotannon pysähtymiseen ja heikentää luotettavan toimittajan mainetta asiakkaiden keskuudessa, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Kemijärvellä toimiva Keitele Forest työllistää suoraan noin 550 henkilöä ja välillisesti yli 1500 henkilöä metsänhoidossa, puunkorjuussa sekä kuljetuksessa ja logistiikassa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös