Markkinakommentit

Arvoyhtiöt loistavat pitkästä aikaa – Miksi niitä kannattaa nyt ylipainottaa?

Suuri ja trendiltään supistuva arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostustasoero on paras ajankohta ylipainottaa arvotyyliä.

Arvoyhtiöllä tai arvo-osakkeella tarkoitetaan tyypillisesti osaketta, jonka arvotuskertoimet kuten esimerkiksi P/E-luku, P/B-luku, P/S-luku tai P/CF-luku ovat matalia verrattuna markkinaan tai verrokkiyhtiöihin. Yleensä arvoyhtiöiden osinkotuotto on markkinoita korkeampi. 

Toisen määritelmän mukaan arvo-osake on aliarvostettu pörssissä. Se ei tarkoita, että arvostuskerroin olisi aina matalampi kuin osakeindeksin tai saman osakesektorin. Paremminkin yhtiö on syystä tai toisesta hinnoiteltu pörssissä edullisemmin kuin sen käypä arvo. Kyseisen tulkinnan mukaan arvoyhtiön tunnistaa varmuudella vasta jälkikäteen, sillä käypä arvo on aina subjektiivinen arvio. Sama pätee luonnollisesti myös yliarvostukseen eli osakekuplaan.

Miksi tietyt osakkeet ovat merkittävästi edullisemmin arvostettuja kuin toiset? 

Osake voi olla edullisemmin arvostettu kuin toinen osake, jos yhtiön odotettu kasvu esimerkiksi tuloksen tai vapaan kassavirran osalta on heikompi. Toinen matalan arvostuksen syy saattaa olla osakkeen korkea riski. Suuremman riskin vuoksi odotettu tuotto on korkeampi, osake on siis edullisempi. Markkinat hinnoittelevat tuoton suhteessa riskiin.

Historian saatossa on ollut aikajaksoja, jonka aikana arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostustasoero levenee tai supistuu. Suuntaan vaikuttaa makro- ja mikrotalouden tekijät.

Tutkimusten mukaan aikakaudet, jolloin arvostustasoerot ovat merkittävästi keskimääräistä suurempia, ovat vain osittain perusteltuja. Se avaa sijoittajille paikkoja ylituottoihin, siis markkinoiden voittamiseen.

AQR Capital Managementin Cliff AsnessJohn LiewLasse Heje Pedersen ja Ahswin Thapar analysoivat vuoden 2021 tutkimuksessa Deep Value yli 3000 aikajaksoa, jolloin arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostustasoero oli merkittävästi suurempi kuin keskimäärin. 

Tutkijat huomasivat, että aikajaksojen perusteella rakennettu ”deep value” -strategia on toiminut paremmin kuin esimerkiksi perinteinen arvostrategia ja momentum. Käytännössä siis arvoyhtiöitä on kannattanut suosia ”deep value” -aikajaksoina, koska aliarvostus on korjaantunut myöhemmin ja tuonut sen ansiosta markkinoita korkeampia tuottoja.

Suuria arvostustasoeroja tiettyinä aikakausina selittää vain osittain arvoyhtiöiden fundamenttien pehmeys verrattuna kasvuyhtiöihin. Käytännössä siis heikommat toteutuneet tulokset ja tulosennusteet. Ne eivät kokonaan selitä niin suurta arvoyhtiöiden aliarvostusta, vaan taustalla on myös sijoittajien irrationaalinen käyttäytyminen fundamentteihin nähden.

Arvoyhtiöitä myydään ahkerasti ”deep value” -aikakausina. Se johtuu negatiivisesta sijoittajasentimentistä, jonka osasyy on heikot toteutuneet tuotot. Sijoittajasentimenttiä on vaikea mitata. Tutkijat arvioivat sitä uutisten perusteella. He analysoivat yhtiöittäin sävyltään positiivisten ja negatiivisten uutisten osuutta ja niiden muutosta. Arvoyhtiöiden uutisvirta muuttuu yleensä negatiivisemmaksi aikajaksoina, jolloin niiden aliarvostus on keskimääräistä suurempaa. 

Tällä haavaa sijoittajilla on loistava ajankohta ylipainottaa arvoyhtiöitä

Viime vuodet aina finanssikriisin jälkeen ovat olleet vahvaa aikaa kasvusijoittajille. Myös tuloksen laatua on arvostettu.

Rotaatio kohti arvotyyliä on kuitenkin alkanut, sillä niillä on tehty ylituottoa alkuvuoden aikana.

Nykytilanne on tuttu vuosituhannen alusta, jota edelsi 1990-luvun lopulla it-kuplan aikana leventynyt arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostustasoero.

Sijoittajan onneksi arvostuskertoimien trendit kestävät yleensä useita vuosia. Tutkimusten mukaan arvostuskertoimet ovat pitkällä aikavälillä keskiarvon suuntaan hakeutuvia. Siispä yliarvostus korjaantuu alisuoriutumisena suhteessa markkinaan ja aliarvostus ylituottoina. Siksi kärsivällisyys palkitaan, mutta jos ajoitus on väärä, niin odottavan aika saattaa olla pitkä. 

Tällä haavaa arvoyhtiöiden ja kasvuyhtiöiden välinen arvostustasoero on viimeaikaisesta supistumisesta huolimatta edelleen korkea verrattuna historiaan. Se suosii arvoyhtiöitä. Myös arvostustasoerojen supistuva trendi tukee arvoa. Edellisen kerran osakemarkkinoiden syklien osalta oli yhtä houkutteleva ajankohta ylipainottaa arvioyhtiöitä noin 20 vuotta sitten.

Kuvio. Arvo- ja kasvuyhtiöiden arvostustasoero ja sen trendi suosivat arvoyhtiöitä.
Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös