Käänneyhtiöt

Terveystalon tulosromahdus nostaa päivänvaloon yhtiön kasvukivut

Terveystalolla on aiempaa selvästi suurempia haasteita kannattavassa kasvussa.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho. Kuva: Terveystalo Oyj.

Yksityisiä terveyspalveluja tarjoava Terveystalo on ollut viime aikoina sijoittajille pettymys. Vain puolessa vuodessa osakkeen arvosta on sulanut 43 prosenttia. Lokakuun 27. päivänä julkaistun kolmannen kvartaalintulosraportin jälkeen Terveystalon osake on luisunut 10 prosenttia.

Tulosraportti osoitti, että Terveystalolla on aiempaa selvästi suurempia haasteita kannattavassa kasvussa.

Heinä-syyskuussa Terveystalon liikevaihto kasvoi 1,2 prosenttia vertailukaudesta 276 miljoonaan euroon. Suomen liikevaihto laski 0,4 prosenttia. Ruotsi ja muut -segmentin liikevaihto kasvoi 31,6 prosenttia.

Kuva: Terveystalo Oyj.

Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia laski kuitenkin peräti 60,4 prosenttia vertailukaudesta 12,5 miljoonaan euroon, kun se vertailukaudella oli 31,5 miljoonaa euroa.

Tuloskehitys ei ollut yllätys yhtiön 15. lokakuuta julkistaman tulosvaroituksen vuoksi.

Terveystalon kannattavuutta heikensivät tarjonnan haasteet, myyntimixin muutokset, toiminnan painottuminen lyhyisiin hoitoketjuihin sekä vertailukauteen nähden kohonneet kustannukset.

Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho myöntää, että yhtiön nykyinen kannattavuustaso on kaukana tavoitteista.

”Kannattavuus jäi todella heikoksi, kun tarjonta jäi selvästi tavoitteistamme, kysyntä painottui vastaanottoihin ja matalampikatteisiin hoitoketjuihin, ja kasvupanostukset nostivat kustannustasoamme” Iho toteaa.

Terveystalon tuloskuntoa nakertavat monet tekijät

Vastaanottojen määrä kasvoi yli viisi prosenttia vertailukaudesta, mutta tarjonta jäi selvästi alle Terveystalon tavoitteen. Ihon mukaan kannattavuuden kannalta yhtiöllä on muitakin haasteita.

Ehkä hieman yllättäen asiakkaiden kasvava digikäyntien määrä on osoittautunut Terveystalon kannattavuutta rapauttavaksi seikaksi.

”Samaan aikaan keskimääräisen hoitopolun hinta ja kate laskivat huomattavasti palveluvalikoiman muutosten, hoitopolkujen lyhenemisen ja kanavasiirtymän vuoksi. Tarjonnan sisällä valtaosa kasvusta syntyi digikäynneissä, joissa jatkolähetteitä erikoislääkäreille ja diagnostiikkaan tehdään fyysisiä vastaanottoja vähemmän”, Iho paljasta.

Digitaalisten vastaanottojen määrä kasvoi 19 prosenttia noin 315 000 käyntiin.

Toimitusjohtajan mukaan myynnin jakauman muutokset olivat negatiivisia myös asiakasryhmien välillä, kun korkeamman katteen kuluttaja-asiakkaiden osuus toteutuneista käynneistä laski kaksi prosenttiyksikköä sopimusasiakkaiden ottaessa suuremman osan tarjonnasta.

Korona on muuttanut kysynnän rakennetta ja syyskuu oli ensimmäinen vertailukelpoinen kuukausi, jonka perusteella Terveystalo voi päätellä pandemian jälkeisten muutosten syvyyttä ja pysyvyyttä.

Lisäksi kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita palkkakuluihin ja muihinkin kuluihin.

Materiaalikulut ja ostetut palvelut kasvoivat vertailukaudesta 7,3 prosenttia ja olivat 120 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat vertailukaudesta 9,0 prosenttia ja olivat 100,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstökuluja puolestaan kasvattivat yritysostot ja uudet liiketoiminta-alueet, sekä vertailukautta merkittävästi korkeammat sairauspoissaolot, etupainotteinen rekrytointi ja palkkojen nousu. Liiketoiminnan muut kulut nousivat 10,8 prosenttia vertailukaudesta 26 miljoonaan euroon yritysostojen, IT-, markkinointi-, yrityskauppa- sekä hallintokulujen kasvun vuoksi.

Tavoitteena tuloskäänne ensi vuonna

Ihon mukaan Terveystalo pyrkii nyt parantamaan kannattavuuttaan kolmella tavalla.

Ensimmäisenä toimenpiteenä yhtiö tekee liiketoiminta-alueissa ja johtamismallissa selkeämmän jaottelun ydinliiketoiminnan, portfolioliiketoimintojen ja Ruotsin liiketoimintojen välillä.

Toisena toimenpiteenä Terveystalo aikoo yksinkertaistaa ydinliiketoiminnan terveydenhuollon palveluiden rakennetta, ja sen sisällä alkaa tulosparannukseen tähtäävä ohjelma. Ohjelman tavoitteena on vähintään 50 miljoonan euron inflaatiokorjattu, vuositason EBITA-parannus vuoden 2024 loppuun mennessä. Valtaosan tavoitelluista hyödyistä Terveystalo odottaa toteutuvan jo vuonna 2023.

”Ohjelma sisältää suoria kustannussäästöjä, yläriviä vahvistavia ja inflaation vaikutuksia lieventäviä kaupallisia muutoksia ja kapasiteetin kasvua kiihdyttäviä toimenpiteitä”, Iho toteaa.

Ylärivin muutoksilla Iho tarkoittanee hinnankorotuksia, joihin Terveystalolla on vahvan hinnoitteluvoiman ansioista mahdollisuuksia.

Kolmantena tulosparannusalueena Terveystalo kehittää ja optimoi portfolioliiketoimintoja itsenäisenä kokonaisuutena saavuttaakseen vaadittavan taloudellisten tavoitteiden mukaisen kannattavuustason.

Terveystalo uskoo terveyspalveluiden kysynnän jatkuvan vahvana. Kysyntä painottuu kuitenkin lyhyisiin hoitoketjuihin ja palveluihin, joiden kasvua rajoittaa tarjonta. Kireät työmarkkinat ja voimistuva inflaatio luovat kasvavia paineita kustannuksiin, mukaan lukien palkkakuluihin.

Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän yhtiö odottaa laskevan ja digipalveluiden kysynnän kasvavan edelleen.

Merkittävät muutokset työllisyydessä ja kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua yhtiön palvelujen kysyntään.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös