Markkinakommentit

Howard Marks: ”Valtaisa myötätuuli on päättynyt”

Makrohuolten sijasta sijoittajien tulisi keskittyä pitkän aikavälin omistamiseen.

Howard Marks on yksi seuratuimpia markkinakommentaattoreita ja korkosijoituksilla menestynyt varainhoitaja. Hän on yksi Oaktree Capitalin perustajista. Marks julkaisee kansantajuisesti kirjoitettuja sijoittajakirjeitä, jotka pelkistävät kulloinkin vallitsevaa markkinatilannetta.

Tuoreessa kirjeessään Marks kuvaa valtaisaa myötätuulta, josta sijoittajat ovat nauttineet viimeisen neljänkymmenen vuoden ajan. Myötätuuli on ollut laskeva korkotaso, joka on kiihdyttänyt talouskasvua, laskenut rahoituskuluja, kasvattanut omaisuusarvoja sekä laskenut tuotto-odotuksia.

“Aikakaudella vuodesta 2009 vuoteen 2021 sijoittajat olivat optimistisia ja vailla huolia. Matala inflaatio salli keskuspankkien anteliaan rahapolitiikan. Tämä oli kulta-aikaa yhtiöille ja omistajille hyvän talouskasvun ja halvan pääoman ansiosta. Aikakausi oli omistajien ja velallisten markkina”, Marks kirjoittaa.

Marksin mukaan olemme nyt siirtyneet uuteen ympäristöön, jossa rahapolitiikka kiristyy, inflaatio on ennätyslukemissa ja taantuma näyttää todennäköiseltä. Samalla velkarahoitus kiristyy ja sijoittajat pyrkivät välttelemään lähinnä tappioita riskinoton sijasta.

Marks uskoo, että inflaatio ja korot tulevat vaikuttamaan sijoitusympäristöön muutaman seuraavan vuoden ajan. Vaikka Marks pitää makrotaloudellisten ennusteiden arvoa vähäpätöisenä, hän antaa myös oman näkemyksensä.

Yhdysvaltain keskuspankki on vaikeassa tilanteessa, jossa sen on saatava markkinakorot positiivisiksi reaalisesti eli korkotason tulisi ylittää inflaatio. Keskuspankin on myös pohdittava mitä se tekee jättimäiselle taseelleen ja kuinka rahapolitiikka palautetaan markkinaehtoiseksi eikä politiikan sanelemaksi. Muun muassa näiden syiden vuoksi Marks uskoo, että korkotaso tulee olemaan 2-4 prosentin välissä useita vuosia.

Millä sijoittamisessa on nyt merkitystä?

Moni pyrkii ostamaan osakkeita tavoitteenaan myydä ne myöhemmin kalliimmalla. Edellisessä sijoittajakirjeessään joulukuun alussa Marks korosti omistajuuden tärkeyttä lyhytaikaisen kaupankäynnin sijasta. Osaketta ostava kun katsoo osakkeen olevan aliarvostettu ja myyjä pitää osaketta niin sanotusti täyteen hinnoiteltuna.

Marks katsoo myös, että sijoittajan ei kannata kiinnittää juuri huomiota makrotalouden lyhytaikaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin. Suurin osa ei pysty ennakoimaan niitä oikein ja tekemään niillä tuottoa.

“Sen sijaan sijoittajan tulisi tutkia yhtiöitä ja niiden tuloksentekokykyä sekä ostaa niitä joiden osakkeiden hinta on alhainen suhteessa potentiaaliin. Tämän jälkeen sijoittajan tulee omistaa osakkeita niin kauan kuin tuloksentekokyvyn näkymät ja houkutteleva hinta säilyvät ennallaan”, Marks opastaa.

Sijoittajana menestyminen on teoriassa yksinkertaista. Sijoittajana menestys perustuu siihen, että menettää vähemmän huonoina aikoina kuin voittaa hyvinä aikoina, omistaa enemmän voittajia kuin häviäjiä tai tekee enemmän rahaa voitollisilla sijoituksilla kuin häviää tappiollisilla sijoituksilla.

Sijoittaja voi myös ajoittaa olemalla agressiivinen tai defensiivinen oikeaan aikaan tai painottaa sijoituksissaan tiettyjä strategioita tai sektoreita.

“Makrotaloudellisessa kuvassa sijoittajan on miltei mahdotonta määrittää, mitä milloinkin on hinnoiteltu osakkeisiin sisään. Sijoittaja voi kuitenkin olla asiantuntija muutaman yhtiön suhteen”, Marks kiteyttää.

Lisäksi lyhyellä aikavälillä osakkeiden liikkeitä sanelee enemmän psykologia kuin yhtiöiden tuloksentekokyky. Näin ollen sijoittajan ei tulisi kantaa liikaa huolta salkun lyhyen aikavälin kehityksestä. 

Sijoittaja ei siis tee rahaa ostamalla ja myymällä, vaan omistamalla. Sijoitusmenestyksen määrittelee se, kuinka omistukset kehittyvät 5-10 vuoden aikajänteellä.

Jotta aktiivisella sijoittamisella on merkitystä sijoitustoiminnan on tuotettava enemmän hyvinä aikoina ja hävittävä vähemmän huonoina aikoina vertailuindeksiin nähden. Jos sijoittajalla ei ole aikaa, kykyä tai halua tutkia ja poimia osakkeita, Marks kehottaa sijoittamaan indeksirahastoihin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös