Asunnot ja kiinteistöt

Isännöintikartellista viiden miljoonan euron seuraamusmaksut – Isännöintiliitto pyytää anteeksi

Markkinaoikeus on antanut päätöksen Isännöintiliittoa ja kuutta isännöintialan yritystä koskeneessa oikeudenkäynnissä.

Mia Koro-Kanerva Isännöintiliitto
Isännöintiliiton nykyinen toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. Kanerva ei ollut kartellin aikana Isännöintiliiton toimitusjohtajana.

Markkinaoikeus on määrännyt yhteensä vajaan viiden miljoonan euron seuraamusmaksut isännöintikartellista, joka koskee Isännöintiliiton ja sen hallituksessa olleiden yritysten toimintaa vuosina 2014-2017.

Määrätyt seuraamusmaksut jäivät selvästi Kilpailu- ja kuluttajaviraston 22 miljoonan euron vaatimusta pienemmiksi.

Markkinaoikeus määräsi Suomen Isännöintiliitto ry:n maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 65 000 euroa.

Colliers Finland Group Oy:n ja Retta Services Oy:n seuraamusmaksu on 650 000 euroa, josta yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti. Suurimman summan markkinaoikeus määräsi Retta Services Oy:lle, Retta Group Oy:lle ja Retta Holding Oy:lle, jotka joutuvat maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna kolme miljoonaa euroa.

Muita seuraamusmaksun saaneita yhtiötä ovat IISOY, OP Koti Kainuu Oy, Oulun Kiinteistötieto Oy, Suomen Kiinteistöhallinta Oy, REIM Hämeenlinna Oy ja REIM Group Oy Ltd.

Taustalla Isännöintialan hintakartelli

Markkinaoikeuden mukaan seuraamusmaksuesityksen kohteena olevat isännöintiyhtiöt ja Isännöintiliitto menettelivät kilpailulain vastaisesti vahvistamalla isännöintipalveluiden hintoja Suomessa vuosina 2014–2017. Vastaajat muodostivat eri menettelyillään kokonaissuunnitelman, jonka pyrkimys oli rajoittaa yhtiöiden keskinäistä hintakilpailua, parantaa niiden kannattavuutta ja nostaa isännöintitoimialan hintatasoa Suomessa.

Kokonaissuunnitelma ilmeni kahdella tavalla: yhtiöt sopivat isännöintipalveluiden hinnankorotuksista ja isännöintipalveluiden hinnoittelun yhdenmukaistamisesta.

Yhteisymmärrys saavutettiin liiton hallituksen kokouksissa ja muissa tapaamisissa sekä muussa keskinäisessä yhteydenpidossa. Liiton hallituksen kokoukset olivat keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välisiä tapaamisia.

Yhtiöt toteuttivat kokonaissuunnitelmaa liiton avulla koko Suomen isännöintitoimialalla käyttämällä toteutuskeinoina liiton julkaisemia hintasuosituksia ja laatimalla liitolle kilpailunvastaisia päämääriä edistävän strategian.

Liitolla oli kilpailunrajoituksessa myös jäsenistään itsenäinen ja erillinen rooli. Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että Isännöintiliiton toiminnassa on tapahtunut virheitä vuosina 2014–2017.

Isännöintiliitto tyytyy päätökseen

”Päätöksen mukaan Isännöintiliitto on rikkonut kilpailulakia viestimällä hinnankorotuspaineista sekä olemalla aktiivinen ja aloitteellinen hintakeskustelussa. Markkinaoikeus on nyt päätöksensä antanut ja määrännyt meille seuraamusmaksun, jonka maksamme. Emme aio valittaa päätöksestä”, sanoo Isännöintiliiton nykyinen toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva

Koro-Kanerva pyytää Isännöintiliiton puolesta anteeksi tapahtunutta ja sen aiheuttamaa luottamuspulaa. 

”Luottamus on isännöinnille elinehto. Pyydämme anteeksi näitä toimia sekä niiden koko alalle aiheuttamaa mainehaittaa. Monet isännöitsijät, jotka eivät ole mitenkään olleet osallisia Isännöintiliiton hintoihin liittyvässä viestinnässä tai siitä käydyissä taustakeskusteluissa, ovat joutuneet kärsimään luottamuksen rikkoutumisesta. Luottamuksen rikkoutuminen on aiheuttanut myös taloyhtiöille vaivaa.”

Koro-Kanerva ei itse ollut Isännöintiliiton toimitusjohtaja aikana, jolloin Isännöintiliitto rikkoi lakia. Hän aloitti toimitusjohtajan tehtävät keväällä 2019.  

Oikeusprosessin aikana ja käsittelyn ollessa kesken Isännöintiliitto on kiistänyt syytökset. Koro-Kanerva sanoo oikeusprosessin kuitenkin selkeyttäneen, mikä on markkinaoikeuden mukaan hyväksyttävää. Vastaavaa linjanvetoa markkinaoikeus ei ole aiemmin tehnyt.  

”Olemme oppineet paljon oikeusprosessista. Juridisesti asia ei ole mustavalkoinen, mutta markkinaoikeuden päätöksen mukaan Isännöintiliitto on tehnyt virheitä. Päätös myös korostaa, että silloisen toimitusjohtajan Tero Heikkilän rooli on ollut toiminnassa keskeinen. Näitä virheitä pyydämme anteeksi.”

Toisaalta oikeusprosessin myötä on käynyt ilmi, että hintoihin liittyvällä viestinnällä ei ole ollut vaikutuksia alan hintatasoon. Taloyhtiöille viestinnästä ei siis ole koitunut taloudellista haittaa. 

”Oikeudenkäynnissä esitettiin vahvaa näyttöä siitä, että hinnat eivät ole nousseet. Tätä tukevat myös julkiset taloustiedot”, Koro-Kanerva tiivistää. 

Isännöintiliiton toiminnassa tehty merkittäviä muutoksia 

Isännöintiliitossa on eletty viime vuodet isojen muutosten aikaa. Tehdyt muutokset luovat pohjaa myös vastuullisen tulevaisuuden rakentamiselle. 

”Oikeusprosessissa on käsitelty 5–8 vuotta vanhoja asioita. Me olemme monella tavalla siirtyneet jo uuteen aikaan. Toimitusjohtaja ja muu johto on vaihtunut, koko Isännöintiliiton strategia ja toimintatavat on uudistettu ja kilpailuoikeudellista osaamista on lisätty merkittävästi. Toiset asiat ovat nyt toiminnan keskiössä. Näistä tärkeimpinä ovat vastuullisuustyö ja jatkuva kouluttautuminen”, Koro-Kanerva kertoo. 

Vastuullisuuden ja avoimuuden edistäminen ovat merkittävässä roolissa Isännöintiliiton uudessa strategiassa.  

”Sillä tiellä ei kai koskaan voi olla valmis, vaan tekemistä on paljon tulevina vuosina. Olemme juuri uudistaneet Isännöintialan eettiset ohjeet yhdessä taloyhtiöitä edustavan Kiinteistöliiton kanssa. Ensi vuoden aikana julkistamme yhdessä jäsenyritystemme kanssa laaditun Vastuullisen isännöinnin työkirjan sekä uudistamme myös isännöinnin valvontajärjestelmän”, Koro-Kanerva toteaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös