Arvo-osakkeet

Terveystalon tulospetraus etenee etuajassa, mutta toimintaympäristö on kaksijakoinen

Terveystalo ylsi kolmannella vuosineljänneksellä tulosodotuksiin, mutta markkinoille se ei riittänyt.

Terveystalon osakekurssin kehitys viimeisen vuoden ajalta.

Yksityisiä terveyspalveluja tarjoava Terveystalo ei ole viime kuukausina lunastanut sijoittajien sille asettamia odotuksia. Yhtiön osake on luisunut kuuden kuukauden aikana yli 16 prosenttia.

Terveystalon tulos on ollut jo pitkään laskussa. Kun vuonna 2018 oman pääoman tuotto oli yli 14 prosenttia, jäi se viime vuonna vain 4,1 prosenttiin.

Yhtiö onnistui viime vuonna hyvin rekrytoinnissa erityisesti vuoden loppua kohden, ja Terveystalon palvelujen tarjonta vahvistui selvästi digitaalisten vastaanottojen lisäksi myös kivijalassa. Selkeä tasonnosto ei kuitenkaan riittänyt kompensoimaan negatiivisia tulosajureita, inflaatiopaineita ja myyntimixin laimeutta. Koronatestien hiipuminen on laskenut hyväkatteista diagnostiikkamyyntiä. Näiden syiden vuoksi yhtiön kannattavuus jäi selvästi tavoitteista.  

Yhtiöllä on ollut käynnissä tulosparannusohjelma, jonka tulokset alkavat nyt näkyä. Koko alkuvuonna eli tammi-syyskuussa oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia on noussut 14 prosenttia viime vuodesta 86 miljoonaan euroon.

Myös viimeisin kolmas vuosineljännes on edennyt tuloskunnon kohentumisen merkeissä.

Liikevaihto kasvoi maltillisesti 1,5 prosenttia vertailukaudesta 281 miljoonaan euroon. Terveydenhuollon palveluiden liikevaihto kasvoi 7,2 prosenttia 209 miljoonaan euroon, ja portfolioliiketoimintojen liikevaihto laski 12,1 prosenttia pääasiassa päättyneiden ulkoistussopimusten vuoksi.

Ruotsi-segmentinliikevaihto laski 11,5 prosenttia ja oli 15,8 miljoonaa euroa. Ruotsin kruunumääräinen liikevaihto laski 0,9 prosenttia.

Oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia heinä-syyskuussa kasvoi lähes 70 prosenttia 21,1 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus oli 21,3 miljoonan euron oikaistu liikevoitto, joten tulosparannus oli hyvin lähellä odotuksia.

Markkinoille tulosparannus ei kuitenkaan riittänyt. Osake romahti perjantaina 8,7 prosenttia.

Kannattavuus korjaantuu etuajassa

Kannattavuuden kasvu tuli pääosin terveydenhuollon palveluista. Kannattavuutta vahvistivat myynnin jakauman normalisoituminen ja tulosparannusohjelman hinnoittelua ja operatiivista tehokkuutta parantavien toimien eteneminen. Pitkittyneen inflaation vaikutukset vaimensivat kannattavuuden vahvistumista.

Kauden tulos kääntyi positiiviseksi 3,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli ollut negatiivinen -19,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi peräti 35,6 miljoonaan euroon viime vuoden 4,8 miljoonasta eurosta toimintaan sitoutuneen käyttöpääoman vähentymisen vuoksi.

Terveystalon liikevaihdon ja oikaistun käyttökateprosentin kehitys kvartaaleittain. Kuva: Terveystalo.
Oikaistun liikevoiton kehitys kvartaaleittain. Kuva: Terveystalo.

Toimitusjohtaja Ville Iho kertoo, että vertailukauden koronatestauksella, päättyneillä ulkoistussopimuksilla ja valuuttakurssilla oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Ilman näitä muutoksia orgaaninen kasvu oli noin kuusi prosenttia.

Terveydenhuollon palvelut -segmentti kasvoi yli seisemän prosenttia vertailukaudesta erityisesti leikkaustoiminnan volyymikasvun ja 2022 vuoden alussa tehtyjen onnistuneiden hinnoittelutoimenpiteiden ansiosta.

Ruotsissa kesälomakauden jälkeen edellisvuotta hieman hitaammin käynnistynyt kysyntä ja selvästi heikentynyt valuuttakurssi vaikuttivat liikevaihtoa laskevasti, toimitusjohtaja toteaa.

Ihon mukaan Terveystalon kannattavuus vahvistui suunnitellusti ja etuajassa. Kannattavuus parani Terveydenhuollon palvelut -segmentin asiakas- ja palvelujakauman vahvistumisen sekä hyvin edenneen tulosparannusohjelman ansiosta.

”Käynnistimme vuosi sitten tulosparannusohjelman, joka on edennyt nopeasti. Tulosparannusohjelman katsauskauden loppuun mennessä tehtyjen toimenpiteiden arvioidaan parantavan vuositason kannattavuutta yli 40 miljoonalla eurolla ja ohjelman tulosvaikutuksen olevan yli 30 miljoonaa euroa koko vuodelta 2023”, hän arvioi.

Toimitusjohtajan mukaan yleinen korkotason nousu, pitkittynyt inflaatio ja makrotalouden yleisnäkymä korostavat tulosparannusohjelman tärkeyttä myös tulevien kvartaalien aikana.

”Olemme sitoutuneet saavuttamaan vähintään 12 prosentin oikaistun EBITA-marginaalin vuonna 2025 taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti, ja tulemme saavuttamaan tulosparannusohjelman 50 miljoonan euron tavoitteen etuajassa”, Iho lupaa.

Kela-korvausten nosto tukee kasvua

Ihon mukaan Terveystalon toimintaympäristön lähiajan näkymät ovat kaksijakoiset.

Positiivista yhtiön kannalta on se, että vuoden 2024 alussa tapahtuva Kelan korvauksien merkittävän noston odotetaan tukevan yleis- ja erikoislääkärin vastaanottojen, psykiatrian sekä suunterveyden peruspalveluiden kuluttajakysyntää, ja vähentävän painetta pahoin ruuhkautuneesta julkisesta perusterveydenhuollosta. Myös vakuutusrahoitteinen markkina jatkaa kasvuaan.

Varjopuolena on, että heikentyvät makrotalouden näkymät vaikuttavat väistämättä yritysten ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä Suomessa että Ruotsissa, Iho arvioi.

Tulosparannushankkeiden rinnalla Terveystalo on jatkanut panostuksia teknologiaan, asiakaspalveluun ja tuotteisiinsa.

Terveystalo näkee koko vuoden tuovan tullessaan selkeän tulosparannuksen.

Terveystalo arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan, jolloin se oli 1,26 miljardia euroa. Oikaistun liikevoiton ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia yhtiö arvioi olevan 9,1 –10,1 prosenttia liikevaihdosta, kun viime vuonna se oli 8,4 prosenttia.

Yhtiön arviot perustuvat nykyisellä tasolla säilyvään kuluttajakysyntään ja työllisten määrään Suomessa ja Ruotsissa, tulosparannusohjelman yli 30 miljoonan euron tulosvaikutukseen vuonna 2023 sekä pitkittyneeseen inflaatioon. Arviot olettavat lisäksi, että julkisen sektorin käyttäytymisessä ei tapahdu olennaisia muutoksia, lukuun ottamatta ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon vähenemistä vuoden 2022 tasosta. Arviot eivät sisällä merkittäviä yrityskauppoja tai divestointeja.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös