Rahoitusteoriaa

Tulosyllätys ja osakkeen kurssireaktio

Pörssiosakkeiden osavuosikatsausten jälkeiset osakkeiden kurssireaktiot voivat vaikuttaa nopeasti katsoen käsittämättömiltä. Useimmiten kurssireaktiolle löytyy kuitenkin johdonmukainen selitys. Oleellista on ymmärtää tulosyllätysten merkitys.

Kun pörssiyhtiö ilmoittaa osavuosikatsauksessaan viimeisimmän vuosineljänneksen osakekohtaisen tuloksen ylittävän edellisvuoden vastaavan ajankohdan tuloksen tai edellisen vuosineljänneksen tuloksen, saattavat yhtiön osakekurssi laskea. Tai toisinpäin: tulosheikennys johtaa kurssinousuun.

Toimivatko siis markkinat epärationaalisesti ja tehokkaiden markkinoiden ehtojen vastaisesti?

Toki ylilyöntejä ja hinnoitteluvirheitä markkinoilla toisinaan tapahtuu, mutta kyseisissä esimerkeissä on luultavimmin kyse siitä, että yhtiön kurssireaktio osavuosikatsauksen jälkeen on seurausta jostain  muusta kuin tuloskehityksestä suhteessa vertailukauteen. Yleensä tuloskehityksen lisäksi merkittävää osavuosikatsauksen tietoantia ovat lähiajan näkymät. Jos yhtiön tulos paranee, mutta yhtiö ilmoittaa lähiajan näkymien heikentyvän aiemmin ilmoitetusta, saattaa kurssireaktio olla osakekurssia laskeva.

Poikkeama tulosennusteesta

Toinen mahdollisuus on, että raportoitu tuloskehitys poikkeaa ennustetusta tuloskehityksestä. Eli tuloskehitys on tuottaa markkinoille yllätyksen. Yllätyksellä tulosilmoituksen yhteydessä tarkoitetaan siis tilannetta jossa raportoitu osakekohtainen tulos poikkeaa analyytikoiden konsensusennusteesta. Konsensusennuste on analyytikoiden osakekohtaisen tulosennusteen keskiarvo.

Jos yhtiön tulos on konsensusennustetta parempi, on tapahtunut positiivinen tulosyllätys. Päinvastaisessa tilanteessa tapahtuu negatiivinen tulosyllätys.

Tulosyllätys siis saattaa selittää tilanteen, jossa osakekohtainen tulos paranee mutta kurssi laskee. Selitys saattaa tällöin löytyä siitä, että tulosparannus oli alhaisempi kuin analyytikot olivat odottaneet. Vastaavasti yhtiön kurssi saattaa nousta vaikka yhtiö ilmoittaa tuloksen heikentyneen jos heikennys on ennusteita alhaisempi.

Tulosyllätyksen vaikutus osakursseihin

Useat sijoitustutkimuksen tulokset osoittavat tulosyllätyksellä olevan positiivinen vaikutus osakkeen hintaan. Esimerkiksi David Dreman ja Michael Berry tutkivat tulosyllätysten vaikutuksia amerikkalaisilla yhtiöillä yli 20 vuoden ajalta, vuodesta 1973 vuoteen 1993 (Financial Analysts Journal, 1995). Tutkijat jakoivat osakkeet kolmeen ryhmään: korkean, keskinkertaisen ja alhaisen P/E-kertoimen osakkeisiin. Kaikissa näissä ryhmissä positiivisen tulosilmoituksen antaneiden yhtiöiden osakkeiden arvo nousi tulosilmoituksen jälkeen 12 prosenttia enemmän kuin saman ryhmän muiden osakkeiden arvo.

Osakkeen arvo siis todennäköisesti nousee välittömästi positiivisen tulosilmoituksen jälkeen. Mutta tällaista tietoa on vaikea hyödyntää sijoitusstrategioissa. Kurssi nousu tapahtuu hyvin nopeasti yllätyksellisen ilmoituksen jälkeen. Sijoittajan tulisi tietää etukäteen tulosilmoituksen yllätyksellisyys, jotta hän voisi hyötyä siitä. Mutta yllätys on aina yllätys. Jos tulosilmoitus yllättää yhtiötä ammatikseen seuraavat analyytikot, miten yksittäisellä sijoittajalla voisi olla sellaista tietoa etukäteen, jolla hän voisi ennakoida yllätyksen.

Mutta tulosyllätyksiin liittyy myös toinen piirre, joka tarjoaa mahdollisuuden ylituottoihin. Tulosyllätyksen vaikutus osakekurssin positiviiseen kehitykseen nimittäin saattaa jatkua pitkäänkin positiivisen tulosyllätyksen jälkeen.  Edellä mainitun Dremanin ja Berryn tutkimuksen mielenkiintoisempi havainto oli, että positiivisen tulosilmoituksen antaneiden yhtiöiden kurssikehitys jatkoi positiivista kehitystään suhteessa muihin yhtiöhin pitkään ilmoituksen jälkeen. Ilmoituksen jälkeisenä vuonna positiivisten tulosyllätysten antaneiden yhtiöiden osakkeiden kurssikehitys ylitti muiden osakkeiden kurssikehityksen keskimäärin 4,3 prosenttia.

Eli kun positiivisen tulosyllätyksen antaneen yhtiön kurssi on noussut esimerkiksi samana päivänä jolloin ilmoitus annettiin, ei välttämättä ole liian myöhäistä hypätä mukaan kelkkaan.

Tutkimukset myös viittaavaat siihen että positiivinen tulosyllätys indikoi myönteistä tuloskehitystä myös seuraavissa osavuosikatsauksissa.

Milloin tulosyllätyksen vaikutus on voimakas?

Tulosyllätyksen positiivisen kurssireaktion voimakkuus riippuu myös siitä kuinka suuresta yhtiöstä on kyse. Suurten ja likvidien yhtiöiden tulosyllätys näkyy nopeasti yhtiön markkina-arvossa. Suurten yhtiöiden tuloskuntoa seuraavat monet analyytikot ja siksi myös markkinoilla myös toimitaan nopeasti kun yllätys tulee. Pienten ja vähän vaihdettujen yhtiöiden osakkeiden arvon muutos saattaa tapahtua hitaammin.

Tulosyllätyksen vaikutus osakekurssiin on todennäköisesti suurempi myös silloin kun analyytikoiden ennusteiden hajonta on alhainen. Tällöin konsensusennusteen ylittävä tulos yllättää useamman analyytikon. Jos taas ennusteiden hajonta on suuri, ei tuloskehitys tule kaikille analyytikoille yllätyksenä.

Jos siis positiivisella (tai negatiivisella) tulosyllätykseksellä on pitkäaikainen vaikutus kurssikehitykseen, tarjoaa tämä tieto tietenkin mahdollisuuden ylituottojen tavoitteluun. Sijoittajan kannattaa ostaa positiivisen yllätyksen antaneiden yhtiöiden osakkeita ja myydä sijoitussalkkunsa negatiivisen tulosyllätyksen antaneita osakkeita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös