Markkinakommentit

Sijoittajan vaihtoehdot vähissä

Osakemarkkinoilla arvostustasot ovat nousseet pelottavan korkealle ja korkosijoitusten tuotot painuneet historiallisen alas. Missä ovat sijoittajan vaihtoehdot tässä tilanteessa?

Osakemarkkinat ovat olleet Suomessa ja muissa länsimaissa nousutrendissä jo useamman vuoden. Amerikkalainen S&P 500 nousi vastikään uuteen kaikkien aikojen ennätykseensä.

Osakemarkkinoiden nousu on nostanut myös osakkeiden arvostustasoa. S&P-indeksin keskimääräinen p/e-kerroin on jo yli historiallisen keskiarvon. Samanlainen on tilanne myös Helsingin pörssissä.

Korkosijoitusten tuotot ovat painuneet jo osin historiallisenkin alhaiselle tasolle. Esimerkiksi Saksan 10 vuoden velkakirjan tuotto on painunut vaivaiseen 1,13 prosenttiin. Jos markkinakorot lähtisivät tästä nousuun, aiheuttaisi se korkosijoittajalla selviä tappioita.

Talletuskorotkin tarjoavat negatiivista reaalituottoa kun nimellistuotto on inflaatiota alhaisempi.

Mistä siis sijoittajat voivat tässä tilanteessa löytää tuottavia sijoituskohteita?

Evlin seniorisalkunhoitaja Tanja Wennonen-Kärnä tarjoaa sijoittajan ongelmaan yksinkertaista ratkaisua. Hajautus on sijoittajan pelastus.

”Perinteisten keinojen lisäksi hajauttaa voi keskenään heikosti korreloiviin sijoitusinstrumentteihin, esimerkiksi vaihtoehtoisiin rahastoihin. Niiden tavoitteena on tarjota perinteisten omaisuusluokkien käyttäytymisestä riippumatonta tuottoa”, Wennonen-Kärnä toteaa Evlin blogissaan.

Evlin salkunhoitajan mukaan keskeinen elementti vaihtoehtoisille rahastoille on mahdollisten pääomatappioiden rajaaminen sekä tarkka riskienhallinta. ”Rahastot tavoittelevat positiivista tuottoa markkinaympäristöstä riippumatta, myös osakemarkkinoiden laskiessa tai markkinakorkojen noustessa. Rahastot hyödyntävät vastinpareja sekä joissain tapauksissa lyhyeksi myyntiä”, Wennonen-Kärnä toteaa.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tuovat usein mieleen hedge-rahastot, joiden maine on viime vuosina kokenut kovan kolauksen.

Wennonen-Kärnän mukaan vaihtoehtoisilla rahastoilla on kuitenkin varsin vähän tekemistä hedge-rahastojen kanssa. ”Nykyisin monet vaihtoehtoiset rahastot toimivat UCITS-muodossa, eli ne ovat sijoitusrahastodirektiivin mukaisia rahastoja, joiden riskisyys on tarkkaan määritelty.”

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös