Kumppaniblogit

Taloudellisen riippumattomuuden luominen mahdollistaa omannäköisempää elämää

altas-etatyo-bloggaus-112016

Matka kohti vapaampaa elämää tarkoittaa yleensä myös kasvavaa taloudellista vapautta ja riippumattomuutta.

Matkan eri vaiheissa ja eri matkustajilla tämä riippumattomuus määrittyy eri tavoin. Ajatuksena kuitenkin on, että riippuvuus palkkatyön tekemisestä asteittain vähenee ja samalla ajankäytölliset (ja rahankäytölliset) valinnanvapaudet lisääntyvät. Tässä artikkelissa omia näkemyksiäni taloudellisesta riippumattomuudesta, motiiveista sen taustalla ja sen vähittäisestä luomisesta.

Taloudellisesti vapaampi elämä tarkoittaa, että voit esim.:

 • päättää vapaammin ajankäytöstäsi ja vuorokausirytmeistäsi
 • tehdä sinulle iloa ja nautintoa tuottavia asioita, matkustella, harrastaa…
 • viettää enemmän aikaa tärkeiden asioiden ja ihmisten parissa
 • tehdä työtä siitä saadun tyydytyksen vuoksi ja mielekkyyden vuoksi, ei niinkään sen vuoksi, että on pakko
 • rentoutua silloin kun haluat ja sitä tarvitset
 • olla enemmän oman elämäsi herra tai herratar
 • … tämä on mahdollista, koska työnteosta riippumattomat tulot kattavat kulusi (joko kokonaan tai osittain)

Miksi ihmeessä useammat eivät sitten pyri tarmokkaammin tällaiseen elämään? Arvelen, että suurin syy on siinä, että meille ei ole tarjottu mallia eikä kunnollista tietoakaan siitä, että on palkkatyöelämälle ja uraputkessa puskemiselle vaihtoehtoisia tapoja luoda toimeentuloaan ja elää elämäänsä.

Ehkä tällaiset ihmisten omaehtoisesti rakentamat ja kaavasta poikkeavat vapaushankkeet on nähty jotenkin yhteiskunnalle haitallisina ja vaarallisina. Tai sitten vain rikkaan eliitin etuoikeutena. Ja on varmasti niinkin, että perinteinen työelämäputki loppuun asti vietynä, viralliseen eläkeikään saakka sinnitellen, koetaan helpompana ja turvallisempana vaihtoehtona.

Muutosta on kuitenkin tapahtumassa kaiken aikaa ja tänä päivänä on yhä normaalimpaa huolehtia omasta elämänsuunnittelustaan myös talousfiksuilla ratkaisuilla. Netin, sosiaalisen median ja kaikenlaisen kokemustiedon jakamisen myötä myös toisenlaisista elämäntyyli -vaihtoehdoista on yhä enemmän tietoa ja esimerkkejä saatavilla. Taloustietoisuus ja sitä edistävät palvelut, tuotteet ja ihmiset lisääntyvät koko ajan.

Kuitenkin taloudellisen riippumattomuuden tavoitteeseen liittyy ainakin jossain piireissä vielä keinottelun ja kikkailun maku, eikö totta? Että palkkatyöstä itsensä vapauttaminen ei olisi ihan rehellistä meininkiä? Kyse on varmasti tiedon puutteesta ja siitä, että valtavirta kulkee vielä eri suuntaan. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus ja oikeus alkaa ottaa (vaikka siten miten pieniä) askelia riippumattoman elämäntavan suuntaan. Vaikka heti. Useimmat sitä vain eivät ala koskaan tekemään.

Miten alkaa luoda taloudellista riippumattomuutta?

Useimpien kohdalla kaikki perustuu omaan työhön ja tekemiseen. Suuria perintojä saaneet voivat tietenkin luoda riippumattomuutta nopeammin ja helpommin, realisoiden ja sijoittaen omaisuuttaan,  mutta keskityn tässä jutussa ihan tavallisiin ihmisiin.

Perustaa vauraudelle, vapaudelle ja taloudelliselle riippumattomuudelle luodaan pääosin työssä ollessa. Vaikka palkkatyöllä ei rikastuisi, vaurastumisen tai taloudellisen vapauden perusta voidaan luoda palkkatyöllä.

Aletaan siis tietoisesti säästää ja sijoittaa säästöjä niin, että raha alkaa vähitellen tehdä rahaa ja tuomaan sitä palkkatyön tekemisestä riippumatonta tulovirtaa. Jonkinlainen sijoitustoiminta kannattaa aloittaa tietenkin mahdollisimman nuorena, sillä aika on sijoittajan parhaita kavereita. Monet pystyvät suitsimaan nuorenakin omaa kulutustaan niin, että sijoitettavaksi jää 50-100 € kuussa.

Korkoa korolle -laskurit antavat työkalun, jonka avulla näkee, miten raha tekee puolestasi töitä ja voit jopa päästä tilanteeseen, että lopulta elät sijoitustesi koroilla, tarvitsematta kajota itse pääomaan. Tähänhän useat sijoittajat taitavat pyrkiäkin. Ennen kuin tavoitteeseen päästään, pitää säästöjä ja sijoitettavaa/ realisoitavaa varallisuutta olla jonkin verran kerrytettynä. Tämä kerryttäminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian, jos ei ole jo aloittanut.

Säästämisen ja sijoittamisen lisäksi voi omaa tulonmuodostustaan alkaa suunnitelmallisesti painottamaan  semipassiivisten tulojen suuntaan. Voi alkaa rakentaa tuloja, jotka eivät ole kiinni yksittäisten työtuntien myymisestä työnantajalle tai asiakkaalle.

Tällaisten tulopurojen luominen vaatii toki etupainotteista työskentelyä, liiketoiminnan perustan (systeemin) rakentamista, mutta jo parissa- kolmessa vuodessa on mahdollista luoda tulovirtoja, jotka eivät vaadi välttämättä enää 8 (-12) tunnin työskentelyä päivässä, vaan kenties pari tuntia päivässä riittää. Näitä suunnitelmallisia tulopuroja voi alkaa rakentaa esim. digitaalisten palveluiden tai tuotteiden myynnistä, suosittelu-/kumppanuusmarkkinoinnista, verkostomarkkinoinnista, tekijänoikeuspalkkioista, teostomaksuista jne. Mahdollisuuksia on monia.

Kasvattamalla tällaisten tulojen osuutta voi samalla vähentää palkkatyön tekemisen tarvettaan ja olla vapaampi päättämään aikatauluistaan. Yksi tavoiteltava skenaario voisi olla, että pyrkii hankkimaan vaikkapa puolet elämiseen tarvittavasta tulosta edellä kuvatuista semipassiivisista tuloista ja puolet sijoitusten tuottoina saamistaan kassavirroista/myyntivoitoista, ehkä jo viiden tai kymmenen vuoden päästä.  

Ja kun vielä kaikesta tulosta maksetaan verot (tulovero tai pääomavero, sekä kenties alv:t) niin kyseessä ei ole ainakaan mikään vapaamatkustajana ketkuttelu, vaikka naapuri ihmettelisi lisääntynyttä vapauttasi. Kyseessä on itsenäisesti ajattelevien ja taloustietoisesti toimivien ihmisten mahdollisuus elää toisin. Mahdollisuus elää edes osa elämästään vapaammin.

Palkkatyön tarvetta voi myös vähentää muuttamalla kulutustottumuksiaan. Monesti kuukausikulutuksestaan voi tinkiä useamman satasen ilman, että elämänlaatu siitä mitenkään kärsii. Päinvastoin, yksinkertaistaminen ja kohtuullistaminen todennäköisesti lisäävät tyytyväisyyttä ja vapauden tunnetta. Ja planeettamme kyllä kiittää, vaikka poliitikot vaatisivatkin jatkamaan loputonta kerskakuluttamista.

Omien arvojen mukaista elämää

Tekemällä määrätietoisesti työtä ja ottamalla askeleita taloudellisen riippumattomuuden suuntaan, sanotaan vaikka kymmenen vuoden ajan, alkaa näköpiirissäsi olla elämä, jossa et joudu tinkimään itsellesi arvokkaimmiksi koetuista asioista ainakaan työssäkäymisen ja jatkuvan rahasta huolehtimisen vuoksi. Eikä tuon kymmenen vuoden tarvitse olla tuskien taivalta, vaan siitä voi tehdä juuri niin inspiroivan ja jännittävän matkan kuin itse haluaa. Luo uudet tulovirtasi sellaisten asioiden parissa, joita tykkäät tehdä ja jotka koet tärkeiksi. Toinen puoli on arvioida oma kulutuskäyttäytyminen ja harkita jo kertyneen omaisuuden mahdollisia realisointeja.

Jos meillä kerran on tämä yksi elämä, niin eikö meidän kannattaisi tehdä siitä niin hyvää, onnellista ja omannäköistä, ettei elämän viime metreillä tarvitsisi katsoa taaksepäin katuen? Siksi on syytä kirkastaa omat prioriteetit ja miettiä huomioiko näitä ihan oikeasti elämässään ja arjessaan. Tekeekö sitä mitä haluaa? Elääkö niinkuin haluaa elää? Jos ei, niin miksi ei? Ja mitä asialle voisi tehdä?

Itse ainakin olen havahtunut siihen, että haluan elää elämääni tietyssä mielenrauhassa, joka minulta työelämässä ollessa puuttui, tai se oli vaillinaista. Haluan voida viettää rauhallisia päiviä ja omatahtisia aamuhetkiä ilman pakon tai paineen tunteita. Tehdä ja kokea asioita yksin sekä rakkaiden kanssa. Nauttia yksinkertaisista asioista, kuten ympäristön kauneudesta, missäpäin maailmaa milloinkin.

Haluan myös olla paremmin läsnä, jotta voin kuulla ja ilmentää omaa itseäni paremmin ja huolehtia itsestäni. Vaientaa paitsi ulkoisen myös oman sisäisen kiireen ja hälyn, jotta voin kuulla myös muita ihmisiä paremmin. Oravanpyörässä juoksu alkoi estää näitä asioita, siksi ainoa mahdollisuuteni oli alkaa etsiä ja rakentaa toista tietä, polkua kohti omaa vapaampaa ja väljempää elämäntapaa.  Sillä, jos elämä on liian täynnä (etenkin vääriä asioita), tulee itsestä helposti elämän sivustakatsoja, joka vain odottaa ja toivoo, että jossakin vaiheessa ehkä alkaa se oman elämän päätähtenä olo.

Itse olen oman elämänmuutoksen myötä karsinut kaikenlaiset velvoitteet sekä taloudellisen kulutuksen minimiin, ja näin on tullut tilaa, vapautta ja riippumattomuutta elämään, vaikkei minulla olekaan sitä puolen miljoonan omaisuutta (vielä) tuottamassa passiivisista pääomatuloa, jonka varassa voisin täysin elellä.

Apuja ja tukea taloudellisen riippumattomuuden luomiseen

Moni talous- ja sijoitusblogi keskittyy sijoittamiseen ja taloudelliseen riippumattomuuden saavuttamiseen kuvaten sijoittajan omaa matkaa ja salkun kehitystä. Näitä tarinoita kannattaakin seurata ja ehkä aloittaa omakin blogi, etenkin jos sen avulla pysyy paremmin tavoitteen mukaisessa suunnassa ja toiminnassa.

Oman blogin pitäminen, ja siinä omien sijoitus- tai talousratkaisujen esitteleminen pakottaa perustelemaan näitä ratkaisuja paitsi itselleen myös lukijoilleen. Tämä voi olla sangen hyödyllistä ja suitsia harkitsemattomia peliliikkeitä tai auttaa tekemään korjaavia siirtoja. Omien tekemisten, oppimiskokemusten ja ajatusten peilailu on myös arvokasta itsetuntemuksen kehittämistä ja oman kasvun tukemista. Jos salkku ei aina kasvakaan toivulla tavalla, ihmisenä kasvun opit karttuvat siitäkin huolimatta.

Taloudellisesti vapaamman elämän ja taloudellisen riippumattomuuden luomiseen löytyy jo paljon materiaalia netistä sekä kirjallisuutta. Käsittelen aihetta yhtenä vapaamman elämän luomisen pitkän tähtäimen väylänä ja näkökulmana kirjassani Toimistosta travelleriksi. Onhan myös itselläni taloudellisen vapauden asteittainen luominen tavoitteena.

Rosita Juurinen
www.matkaopasvapauteen.com

2 kommenttia

2 kommenttia

 1. Jenni Pöyry

  30.5.2017 at 10:31

  En tiedä onko tuttu, mutta olen tykännyt myös Vaurastu-blogin laskurista.

  Se on vähän ehkä hankalampi ymmärtää, mutta laskee kivasti eri tavoin kuinka kauan taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen kestää. Ootko kokeillut?

 2. Rosita

  7.6.2017 at 11:40

  Heippa ja kiitos vinkistä! En ollut tuohon laskuriin aiemmin törmännytkään. Omaan tilanteeseen tuo vähän ehkä taipumaton, mutta ihan hyviä näkökohtia, kuten juuri nuo eri laskutapavaihtoehdot ja että voi laskea mukaan pääoman käytön. Omasta mielestäni ei ole erityistä tarvetta säästellä mahdollisia pääomia, ainakaan paljon tuon 80 ikävuoden jälkeen, että käyttöön vaan! Elämiseenhän se raha on tarkoitettu eikä säästeltäväksi, sitten ainakaan enää tuossa kohtaa! Se on sitten toinen juttu jos sattuu elelemään virkeänä vielä reilusti päälle 100 vuotiaaksi, että paljonko sitä rahaa silloin tarvitsee.. 🙂

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös