Kasvuosakkeet

Isot voittajat – Musta Joutsen vai syyn ja seurauksen lopputulos?

Normaalijakaumaan sopimatonta osumaa, kutsutaan ”outlieriksi” tai Mustaksi Joutseneksi. Tässä käydään läpi tilanteita, jossa kyse on jostain ihan muusta.

Joutsenet ovat valkoisia. Näin Euroopassa ajateltiin, kunnes tapahtui jotain täysin odottamatonta. Australiasta löytyi musta joutsen. Yksi havainto osoitti tapamme havaita maailmaa puutteelliseksi.

Nassim Taleb on kirjoittanut kirjan Musta Joutsen. Kirjan viesti on todella tärkeä. Emme ymmärrä kovinkaan hyvin miten maailma toimii. Mitkään mallit eivät toimi täydellisesti ja usein malliin sopimattomat havainnot ovat tuiki tärkeitä.

Kuitenkin tilastotieteeseen peustuvassa tutkimuksessa malliin sopimattomat äärimmäiset havainnot joissakin tilanteissa poistetaan ”outliereina”.  Joskus poistaminen on perusteltua, toisinaan kyseessä voisivatkin olla ne kaikkein tärkeimmät datapisteet.

Välistä voi tulla vastaan tapahtuma, jota ei millään voitu ennustaa. Tapahtumaa ei yksinkertaisesti oltu mallinnettu ja onkin hyvä tiedostaa miltä osin mallit ovat vajanaisia. On suhteellisen helppo huomata matemaattisen mallin vajavaisuudet.

On huomattavasti hankalampaa huomata ihmismielen rajoitteet. Olevassa olevista paloista rakennetaan looginen kokonaisuus. Kun kokonaisuus on looginen, unohtuu että palapelistä muodostettu maailmankuva ei ole täydellinen.

Koska Mustan Joutsenen tuomalla ajatusmaailmalla on merkitystä myös sijoitustoiminnalle, on hyvä tiedostaa tilanteet jossa äärimmäiset havainnot ovat ennustettavia.

musta joutsen, osakesijoittaminen, kasvuosakkeet, verkostoteoria

Verkostot tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tarkastella maailmaa

Maailmaa tarkastellaan usein yksittäisten yritysten ja erinäisten keskiarvojen kautta. Verkostoteoria on vaikuttanut hyvin voimakkaasti ajatteluun, koska se mahdollistaa monen yrityksen tarkastelun samanaikaisesti.

musta joutsen, sijoittaminen, verkostoteoria, taleb

Yksi verkostojen tutkimuksen avainlöydös on, että yhteyksien lukumäärä ei ole normaalijakautunut. Yhteyksien lukumäärä on eksponentiaalisesti jakautunut.

Suurimmalla osalla verkoston pisteistä on pieni määrä yhteyksiä. Pienellä osalla pisteitä on puolestaan hyvin suuri määrä yhteyksiä. Keskiarvon mukainen määrä yhteyksiä ei ole tyypillinen yhdellekään komponentille.

Tämä jakauma ei ole sattumaa, vaan verkostoja muokkaa ympäristön budjettirajoitteet (environmental budget constraints), jotka luovat ja ylläpätävät eksponentiaalista jakaumaa.

Se, että verkostoista löytyy isoja voittajia, ei siis ole sattumaa. Havainnollistan abstraktia asiaa konkreettisella esimerkillä.

Keskiarvosta kaukana olevat arvot ovat tärkeitä. Ne voivat olla täysin ennustamattomia Mustia Joutsenia, tai ymmärrettävissä olevan syy-seuraus-suhteen tulosta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös