Markkinakommentit

Frontin päästrategi: ”Arvostuksen näkökulmasta osakkeet ovat yksiselitteisen kalliita”

Keskeinen kysymys sijoittajan kannalta on se, mitä tapahtuu koroille Yhdysvalloissa, arvioi Frontin päästrategi Ari Aaltonen.

Kehittyneiden markkinoiden eli OECD maisen osakkeiden arvostus mitattuna P/E tunnusluvulla on nyt korkeampi kuin kertaakaan tämän noususyklin aikana, arvioi päästrategi Ari Aaltonen Frontin kolmannesvuosikatsauksessa. P/E-luku eli osakkeiden hintataso suhteutettuna seuraavan 12 kuukauden osakekohtaisiin tuloksiin on tammikuussa 17,3, kun se vielä vuosina 2012 -14 oli noin 13.

Myös kehittyvien markkinoiden P/E on noussut selvästi viimeisen kahden vuoden aikana ja tammikuussa se oli 13,2.

Lue myös: Mintos, globaali vertaislainojen markkinapaikka

”Tarkasteltaessa markkina-arvoltaan suurimman ja koko maailman osakemarkkinoiden kannalta tärkeimmän, Yhdysvaltojen, arvostuksen historiaa hyvin pitkän ajan kuluessa, P/E tunnusluvun mukaan Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat tällä hetkellä huomattavan korkealle arvostetut. Toteutuneiden, 12 edellisen kuukauden tulosten perusteella P/E on noin 25”, Aaltonen toteaa.

Aaltosen mukaan korkea arvostus ilmenee vielä paremmin, kun tarkastellaan suhdanne- ja satunnaistekijöistä puhdistetun, nk. Shillerin P/E:n kehitystä, se on jopa noin 33, eli samalla tasolla kuin ennen 1920-luvun suurta pörssiromahdusta ja selvästi korkeammalla kuin ennen 2000-luvun lopun finanssikriisiä. Ainoastaan ennen teknokuplan puhkeamista vuosina 1999 – 2000 Shillerin P/E on ollut korkeammalla tasolla kuin nyt.

”Arvostuksen näkökulmasta osakkeet ovat yksiselitteisen kalliita”, Aaltonen linjaa.

Taulukko: Keskeisten pörssien arvostus (12 kk eteenpäin katsova P/E-kerroin) vuosina 2012 ja 2018

OsakemarkkinaTammikuu 2012Tammikuu 2018
Kehittyneet taloudet (DM)11,717,3
Kehittyvät taloudet (EM)9,713,2
USA12,318,6
Japani15,919,7
Saksa9,613,8
Suomi12,216,5
Kiina (Shanghai)9,014,2
Etelä-Korea8,98,9
Venäjä3,67,0
Brasilia9,313,0
Etelä-Afrikka9,816,6
Meksiko14,016,8

Lähde: Bloomberg.

Korkojen nousu on uhka osakemarkkinoille

Tähän asti matalat korot ja keveä rahapolitiikka ovat siivittäneet osakekurssien nousua lähes yhtäjaksoisesti vuoden 2009 finanssikriisin huipentumasta asti. Aaltonen kuitenkin varoittaa, että pitkien korkojen ja rahapolitiikan näkökulmasta tilanne on muuttumassa osakkeiden kannalta haastavammaksi.

Sijoittajan kannalta on keskeisintä korkojen kehittyminen Yhdysvalloissa.

”Vaikka euroalueella EKP jatkaisi vielä pitkään negatiivisten tai nollakorkojen politiikkaa, globaalien osakemarkkinoiden kannalta Yhdysvaltojen korot ja niiden kehitys ovat ratkaisevat. Valtaosalle globaalia sijoitusvarallisuutta dollarimääräiset (tai dollarisidonnaiset) korkosijoitukset ovat osakkeiden vaihtoehto, sillä euroalueen pörssien painoarvo on vähäinen. FED on nostanut ohjauskorkojaan useita kertoja vuoden 2015 lopulta alkaen ja kuluvalle vuodelle odotetaan kolmea 0,25 %-yksikön koronnostoa. Odotukset kireämmästä rahapolitiikasta ovat perusteltuja, sillä Yhdysvaltojen finanssipolitiikka on huomattavan elvyttävää nk. suuren verouudistuksen vuoksi”, Aaltonen toteaa.

korkotaso valtiolaina USA korot talous korkomarkkinat

Pitkäaikaiset korot nousevat väistämättä, sitten kun lyhyet korot nousevat yli kahden prosentin. Aaltosen mukaan sekä lyhyiden että pitkien korkojen nousuvaiheessa osakemarkkinat eivät vielä ole vaarassa, sillä nouseviin korkoihin ja joukkolainojen arvonlaskuun tuskin kukaan haluaa sijoittaa varojaan.

Aaltosen mukaan kriittinen hetki osakkeiden ja sijoittajien käyttäytymisen kannalta alkaa silloin, kun pitkien korkojen nousun arvioidaan päättyneen.

”Tuolloin osakkeista ryhdytään kanavoimaan sijoituksia joukkolainoihin, joiden tuotto-odotus on noussut uudelle, aiempaa korkeammalle tasolle. Mm. Yhdysvaltojen suurin eläkerahasto, Calpers, ilmoitti jo loppusyksyllä alkavansa siirtää vähitellen sijoituksiaan osakemarkkinoilta korkosijoituksiin.”

Frontin arvion mukaan osakemarkkinoihin alkaa kohdistua suurempaa allokaatiomuutoksen aiheuttamaa myyntipainetta, mikäli pitkät korot (valtionlaina 10 v) nousee runsaaseen kolmeen prosenttiin.

Aasian osakemarkkinat ylipainossa

Frontin kehittyvien maiden osakestrategiana on jo pitkään painottanut niitä maita, joissa talouksien tasapaino on hyvä, kasvunäkymät vahvat ja osakkeiden arvostus maltillinen. Aaltosen mukaan kehittyvien maiden osakesalkun P/E on 12,8 eli matalampi kuin markkinoiden 13,2.

Kehittyvien maiden alhaisille arvostuskertoimille löytyy Aaltosen mukaan selityksensä.

”Tämä johtuu lähinnä Aasian maiden ylipainotuksesta ja korkean arvostuksen maiden välttämisestä. Manner-Kiinan painoa kasvatettiin viime vuonna, kun MSCI ilmoitti Shanghain pörssin liittämisestä EM-indekseihinsä. Maksutaseen näkökulmasta kroonisia ongelmia on Turkilla, Etelä-Afrikalla ja useilla latinalaisen Amerikan ja Afrikan mailla. Meksikon riskinä on edelleen NAFTAn kohtalo Trumpin hallinnon kritisoidessa sitä jatkuvasti. Protektionismin lisääntyminen maailmantaloudessa vaikuttaisi voimakkaimmin heikon ulkoisen tasapainon EM-maihin sekä valuuttojen että osakekurssien kautta.”

Frontin kehittyvien talouksien osakesalkussa tuntuvimmat alipainotukset koskevat tällä hetkellä Latinalaista Amerikkaa, öljyntuottajamaita, Afrikkaa sekä itäistä Keski-Eurooppaa. Venäjä on likimain neutraalipainossa. Yhdistelmäsalkuissa DM-maiden osakkeet ovat alipainossa ja EM-maiden osakkeet ylipainossa.

Kehittyvät maat ovat Frontin osakesalkussa lievässä alipainossa. Kehittyneiden maiden osakestrategia ylipainottaa tällä hetkellä toimialoja, jotka hyötyvät talouskasvusta ja yritysten pyrkimyksestä parantaa tuottavuuttaan. Maapainotusten osalta yli- ja alipainotukset ovat vähäisempiä.

2 kommenttia

2 kommenttia

  1. Pekka Vesisade

    17.8.2018 at 08:13

    Taulukossa olevista maista kaikkien muiden P/E kerroin on noussut paitsi Etelä-Korean, joka on samalla tasolla kuin 2012. Voiko tuosta päätellä mitään järkevää? En ole Samsungin kurssin kehitystä seurannut, mutta se lienee aika isossa roolissa Etelä-Korean indeksissä.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös