Talouden trendit

Naiset kipuavat pörssiyhtiöiden johtoon – silti harva nainen liiketoimintojen johdossa

Kotimaisten pörssiyhtiöiden kippareina on selvästi enemmän naisia kuin muutama vuosi sitten.

Johtoryhmät sisäinen sukupuolijakauma yritysjohto

Lähde: Keskuskauppakamari.

Kotimaisten pörssiyhtiöiden kippareina on selvästi enemmän naisia kuin muutama vuosi sitten. Silti yhä vain neljäsosa pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on naisia.

Vuonna 2014 suomalaisissa pörssiyhtiöissä oli vain yksi nainen toimitusjohtajana, kun tällä hetkellä toimitusjohtajana toimii yhteensä 10 naista, kertoo Keskuskauppakamari tiedotteessaan.

Naisten osuus kaikista suomalaisista pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on noussut kahdeksaan prosenttiin. Naispuolisten toimitusjohtajien lukumäärä nousee 12:een, kun mukaan lasketaan väliaikaisesti toimivat toimitusjohtajat ja ulkomaiset yhtiöt, jotka ovat listattuna Helsingin pörssissä.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina on kansainvälisessä vertailussa korkea.

”Ruotsissa naisten osuus toimitusjohtajista on 5,9 prosenttia, kun taas EU-maiden keskiarvo jää 3,5 prosenttiin”, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.

Naisten näyttävän esiinmarssin ei pidä Turusen mukaan kuitenkaan antaa sokeuttaa edelleen olemassa oleville haasteille.

Keskuskauppakamari on tehnyt vuosittain selvityksen naisten asemasta pörssiyhtiöiden ylimmässä johdossa. Selvitysten perusteella naisten osuus johtoryhmissä ja erityisesti liiketoimintajohdossa on edelleen kovin alhainen verrattuna miehiin. Siinä missä johtoryhmien jäsenistä naisia on 23 prosenttia, liiketoimintoja johtavien naisten osuus on ainoastaan 11 prosenttia. Naisten johtotehtävät ovat siis miehiä useammin tukitoiminnoissa, kuten taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa.

Tilanne on kuitenkin vähitellen muuttumassa.

Keskuskauppakamarin selvityksissä on havaittu, että nuoren johtajapolven osalta perinteinen jako tukitoimintoja johtavien naisten ja liiketoimintaa johtavien miesten välillä on murtumassa. Kun tarkasteltavaksi otetaan johtoryhmissä toimivat naiset jaoteltuna eri ikäluokkiin, voidaan huomata, että nuorimmassa ikäluokassa (40 vuotta tai alle) lähes puolet naisista (47 prosenttia) toimii nimenomaan liiketoimintojen johdossa. Ikäluokassa 51–60 vuotta vastaava osuus on ainoastaan 12 prosenttia.

”Yksin tilastojen perusteella on kuitenkin vaikea ennustaa, missä määrin naisten vähäinen osuus liiketoimintajohdossa on sukupolvikysymys ja missä määrin muut seikat ohjaavat sitä, mikä naisten asema pörssiyhtiöiden johdossa tulee tulevaisuudessa olemaan”, Turunen sanoo.

Toisena selvänä pullonkaulana ovat jyrkät toimialakohtaiset erot. Vuonna 2017 teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialalla vain 3 prosenttia liiketoimintajohdossa olevista johtoryhmän jäsenistä oli naisia.

Turusen mukaan naisten liiketoimintakokemus tuntuisikin painottuvan terveyspalveluihin sekä kulutustavaroihin ja -palveluihin.

”Ongelmaa korostaa se seikka, että teollisuustuotteet ja -palvelut -sektori sisältää selvästi eniten pörssiyhtiöitä. Toimialalla toimii yhteensä 45 yhtiötä, mikä on 36 prosenttia kaikista pörssiyhtiöistä”, Turunen sanoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös