Markkinakommentit

Sijoitusmarkkinoiden ja taloussyklin käännekohta ei ole vielä käsillä

Huolimatta pitkään jatkuneesta talouden ja sijoitusmarkkinoiden noususta, ei käännettä laskuun ole vielä odotettavista.

Mandatum Lifen johtaja Carolus Reincke ja salkunhoitaja Topias Kukkasniemi ruotivat Allokaationäkemys-raportissa taloussyklin nykyvaihetta ja mahdollista suhdannekäännettä.

Reincken ja Kukkasniemen mukaan yksi yleisimmin siteeratuista taloussyklin käännekohtia arvioivista akateemisista menetelmistä perustuu pitkän ja lyhyen koron korkoeroon.

”Korkoeron painumisen nollaan tai sen alapuolelle on empiirisissä tutkimuksissa amerikkalaista tutkimusaineistoa hyödyntäen havaittu olevan tarkimpia tarjolla olevia mittareita edessä häämöttävästä taantumasta. Yhdysvaltain keskuspankin puitteissa julkaistiin vuonna 2006 aiheesta tutkimus, jossa tutkittiin eri korkoeroon perustuvia menetelmiä ja niiden kykyä arvioida seuraavan 12 kk aikana toteutuvan taantuman todennäköisyyttä. Tutkimuksessa havaittiin taloudessa vallitsevan korkotason käyttämisen kontrollimuuttujana vielä nostavan korkoeroon perustuvan ennustavan mallin tarkkuutta.”

Taantuma on siis sitä todennäköisempi mitä korkeampi on keskuspankin ohjauskorko ja mitä alhaisempi on 10 vuoden valtiolainan ja kolmen kuukauden lainan välinen korkoero. Jos ohjauskorko on korkea ja korkoero selvästi negatiivinen, on taantuman todennäköisyys korkea.

Tämä nähdään myös Twitterissä ahkerasti julkaisevan sijoittajan ja kolumnistin, Jeroen Bloklandin jakamassa twiitissä. Sen mukaan Alhainen korkoero on historian saatossa ennakoinut tulevaa bkt:n laskua.

Reincken ja Kukkasniemen mukaan näiden kahden korkomuuttujan yhdistelmämallin mukaan taantuman todennäköisyys USA:ssa on noussut hieman viimeisen vuoden aikana, mutta taantuman todennäköisyys edelleen hyvin matala.

”Mallin mukaan seuraavan 12 kk taantumatodennäköisyyden nousu yli 50 %:iin vaatisi nykyistä olennaisesti tasaisemman korkokäyrän ja/tai huomattavasti kireämmän korkoympäristön. On kuitenkin hyvä huomata, että malli on yksinkertaistettu kuva todellisuudesta”, sijoitusasiantuntijat toteavat.

Myös Taalerin johtaja Heikki Nystedt analysoi taloussykliä korkomarkkinoiden avulla. Yhdysvalloissa keskuspankki joutuu nostamaan ohjauskorkoa.

”Yhdysvaltojen talous on kasvanut ja työttömyysaste laskenut. Työmarkkinat ovat kiristyneet siinä mittakaavassa, että yritykset joutuvat yhä useammin nostamaan työntekijöidensä palkkoja. Tästä seuraa, että hillitäkseen inflaatiopeikon syntymistä Yhdysvaltojen keskuspankki Fed tulee jatkamaan koronnostoja tämän ja ensi vuoden aikana tasaisella tahdilla. Historiassa suurin osa taloussykleistä on päättynyt, kun vieraan pääoman hinta taloudessa on noussut liian korkeaksi”, Nystedt toteaa Taalerin markkinakatsauksessa.

Taalerin näkemyksen mukaan nykyinen korkotaso Yhdysvalloissa on edelleen talouskasvua tukeva. Tämä perustuu siihen, että ohjauskorko on reaalisesti miinusmerkkinen.

”Nimellisesti keskuspankin ohjauskorko on tällä hetkellä 1,50–1,75 %. Mikäli tästä vähennetään inflaatiovauhti eli tarkastellaan ohjauskorkoa reaalisena, päästään tasolle -0,6 %.”

Nystedt huomauttaa, että vuodesta 1960 lukien kaikki kahdeksan taantumaa Yhdysvalloissa ovat alkaneet, kun reaalikorko on ollut yli 1,8 prosenttia.

”Nykyisellä inflaatiovauhdilla tuo taso toteutuisi, mikäli ohjauskorko olisi noin 3,8 %. Tässä kannattaa huomioida, että kaikki taloussyklit ovat yksilöllisiä ja todellinen taloutta hidastava ohjauskoron taso voi olla myös tätä alempi.”

 

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös