Sijoitusstrategiat

Facebook, Snapchat ja sosiaalisen median kaksintaistelu

Snapchat on kasvanut nopeasti ja se on erityisen suosittu etenkin nuorten käyttäjien keskuudessa, mutta millainen se on sijoituskohteena?

Snapchat, Facebook ja sosiaalisen median kaksintaistelu esimerkkinä sijoitusstrategiasta

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Snapchat on kasvanut nopeasti ja se on erityisen suosittu etenkin nuorten käyttäjien keskuudessa, mutta millainen se on sijoituskohteena?

Yritykset käyttävät yhä enenemissä määrin blogia ja sosiaalista mediaa. Tämän päivän onnistunut mainoskampanja sisältää jaettavissa olevaa sisältöä: videoita, blogeja ja kuuluisuuksia.

Sellaisten yritysten, jotka eivät ota näitä kanavia omakseen, on hyvinkin vaikea pärjätä kilpailussa. Tämä trendi tukee sosiaalisen median yrityksiä.

Yksi nuorison keskuudessa suosiotaan kasvattanut sosiaalinen media on Snapchat. Voimakkaasti kasvavaan yritykseen sijoittaminen voi olla hyvä idea, mutta kohteeseen kannattaa kuitenkin tutustua ennen kuin laittaa rahojaan kiinni.

Snapin listautumishetken valuaatio oli 70-kertainen liikevaihtoon nähden. Se on P/S-lukuna erittäin korkea ja luontaisesti sitä selittävät yrityksen voimakas kasvu. Näin korkean valuaation ylläpitäminen on kuitenkin osoittautunut haastavaksi, siitäkin huolimatta, että Snapin liikevaihto kasvaa.

Vertailun vuoksi Facebookin P/S-luku on ollut selvästi alle kahdenkymmenen. Snapin arvostustaso onkin korjaantunut lähemmäksi Twitterin ja Facebookin lukuja.

Snap, osakkeen P/S -luku on ollut korkealla ja lähestyy verrokkiensa tasoja.

Snapin toinen keskeinen ongelma on, että se menettää yhä rahaa. Korkea valuaatio yhdistettynä voimakkaaseen, mutta odotuksia heikompaan kasvuun sekä tappiollisuuteen on saanut Snapin osakekurssin tippumaan. Listauksen aikaisesta arvostuksesta yli puolet on sulanut pois.

Sijoittajat, jotka uskovat osakkeen arvon laskevan myyvät osaketta lyhyeksi. Prosessissa osake lainataan, myydään, ostetaan takaisin alhaisempaan hintaan, ja palautetaan omistajalleen. Snapin kohdalla lyhyeksi myynti on kasvanut 4,73 prosentilla 95,1 miljoonaan osakkeeseen. Se vastaa jo 21,65 prosenttia yrityksen kaupan käynnin kohteena olevista osakkeista.

Snapin lyhyeksi myyntiin on useita syitä. Yrityksen kassavirta ei ole pelkästään tappiollinen, vaan tappiollinen yhä suuremmissa määrin. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen kassavirta oli 173 miljoonaa dollaria tappiolla. Vuoden 2018 vastaavana ajankohtana kassavirta painui jo 268 miljoonaan dollariin.

Samaan aikaan yritys luo uusia osakkeita kustantaakseen kannustinohjelmiaan. Huhtikuussa 2017 Snapin osakkeiden lukumäärä oli 1,18 miljardia ja nyt niitä on 1,26 miljardia. Kun osakkeita luodaan lisää, tarkoittaa se sitä, että olemassa olevien omistajien omistusosuus laimenee.

Myös yrityksen bruttokateprosentti on epävakaa.

Snap ja Snapchat, bruttokäyttökateprosentti on suhteellisen alhainen ja epävakaa.

Lähde: YCharts

Digitaalisen tuotteen monistaminen on halpaa, joten katteiden pitäisi parantua lukumäärän kasvaessa. Numeroista voi päätellä, että Snap ei ole vielä onnistunut saavuttamaan näitä skaalaetuja.

Onko kasvu tyssäämässä?

Snap on edelleen kasvuyritys. Sen liikevaihto vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli 150 miljoonaa dollaria, kun se vuotta myöhemmin oli 231 miljoonaa dollaria. Kasvua siis on ja se on prosenteissa vielä erittäin voimakasta.

Se mikä huolestuttaa sijoittajia on kuitenkin käyttäjämäärien hidas kasvu. Snapin käyttäjien lukumäärä kasvoi ainoastaan kaksi prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Vai hätäilevätkö sijoittajat turhaan?

Vaikka käyttäjämäärien kasvu oli edelliseen vuosineljännekseen verrattuna hidasta, on SnapChatin päivittäisiä aktiivikäyttäjiä kuitenkin vuoden takaiseen verrattuna 15 prosenttia enemmän.

Snap on edelleen tappiollinen ja kassavirrat näyttävät huonolta. Tulosta tarkastellessa tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä pahalta. Osakekohtainen tulos oli vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä 0,3 dollaria miinuksella, kun tappiota vuosi sitten oli 2,31 dollaria. Kyseessä on sikäli merkittävän kokoinen parannus. Osakekurssi on jo tullut alaspäin korkeimmista lukemistaan ja saman kokoinen parannus tulokseen veisi yhtiön jo voitollisuuden puolelle.

Snapchat on myös varsin suosittu nuorten parissa. Sitä kautta nuorisoa tavoitteleva mainostaja voi nähdä Snapchatin Facebookia parempana vaihtoehtona.

Viekö voittaja kaiken?

Sosiaalisen median alustat sisältävät lähtökohtaisesti ”voittaja vie kaiken”-rakenteen. Tämä johtuu pohjimmiltaan siitä, että käyttäjät luovat palvelun arvon. ”Voittaja vie kaiken”-rakenne tarkoittaa periaatteessa kahta asiaa. Ensinnäkin voittaja voittaa. Ja toisekseen ne muut sitten häviävät.

Snapchatin kohdalla Facebook on kilpailullisesti haastava, koska se on onnistunut laajentamaan ulkomaille kaikkiin ikä-ja sosiaaliluokkiin. Kymmenestä suurimmasta sosiaalisen median alustasta, neljä (Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram) ovat Facebookin omistuksessa.

Suurempi käyttäjämäärä antaa Facebookille enemmän resursseja kehittää palveluaan ja enemmän dataan pohjautuvaa tietoa siitä mihin suuntaan palvelua tulisi kehittää. Käyttäjiä ei voida tuosta vaan kopioida. Se tekee tilanteesta Snapchatin kohdalla haastavan.

Palvelun ominaisuudet puolestaan ovat kopioitavissa ja Facebookin Instagram Stories on surutta kopioinut Snapchatin ominaisuuksia. Koon ja kopioinnin seuraus on aikamoinen.

Facebook Instragram Stories, Snapchat ja päivittäin aktiiviset käyttäjät. Facebook on vienyt ja Snap vikissyt.

Toisaalta Snapin kasvu on voimakkaampaa kuin Facebookin, eikä sen ympärillä ole Facebookin kaltaista tietovuodon aikaansaamaa mediakohua. Lisäksi osake on jo laskenut huipputasoistaan merkittävästi, joten sikäli varaa kurssin palautumiselle on.

Facebookia sijoituskohteena puoltavat kuitenkin yrityksen positiivinen tulos. Lisäksi yli 83,9 prosentin bruttokateprosentti vertautuu Snap Inc:in 14,7 prosenttiin varsin positiivisella tavalla. Myös Nasdaqin listaamat analyytikot vaikuttavat olevan Facebookin puolella.

Snap Inc ja Facebook, Nasdaqin listaamien analyytikoiden ostosuositukset

Sosiaalisen median kaksintaistelu knock-out warranteilla

Vivutetut sijoitustuotteet kuten sertifikaatit ja knock-out warrantit ovat hyvin riskipitoisia, mutta siitä käteviä, että niillä voi ottaa näkemystä kumpaankin suuntaan.

Vivutettuja tuotteita käyttävän sijoittajan kannalta potentiaalinen ongelma on yleinen markkinatunnelma. Jos yleinen markkinatunnelma on hyvä, voi huonokin osake nousta yleisen tunnelman mukana. Jos yleinen markkinatunnelma on huono, voi hyväkin osake saada osakseen kurssilaskua.

Saadakseen osittaista suojaa markkinatunnelmia vastaan voi sijoittaja ostaa yhtä tuotetta pitkäksi ja toista lyhyeksi. Jos markkina nousee voimakkaasti, on seurauksena, että knock-out warrant short kohtaa raja-tasonsa ja erääntyy arvottomana. Sijoittaja saa kuitenkin suojaa pitkästä positiostaan.

Pitkän ja lyhyen position strategia kun kurssit nousevat

Jos markkina taas laskee voimakkaasti, voi sijoittajan pitkä knock-out warrant positio kohdata rajatasonsa ja erääntyä arvottomana. Tällöin tilannetta helpottaa lyhyen position tuoma arvonnousu.

Pitkän ja lyhyen position käyttäytyminen kun kurssit laskevat

Sijoittaja, joka valitsee yhden pitkän ja yhden lyhyen position rakentaa itselleen kokonaisuuden, joka:

1) Tuo osittaista suojaa kokonaismarkkinoiden heiluntaa vastaan. Suoja ei kuitenkaan ole täydellinen ja on mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.

2) Tuo sijoittajalle todennäköisesti voittoa, mikäli sijoittaja onnistuu valitsemaan pitkään positioon osakkeen, jonka arvo nousee enemmän kuin lyhyen position osake.

3) Tuo sijoittajalle todennäköisesti voittoa, mikäli pitkän position osake laskee vähemmän kuin lyhyen position osake.

4) Sisältää pelkkään lyhyeen tai pitkään positioon verrattuna vähemmän riskiä, mutta myös pienemmän tuottopotentiaalin.

Sertifikaatit ja knock-out warrantit ovat pörssinoteerattuja tuotteita, joten niillä on helppo käydä kauppaa. Sinun ei tarvitse avata uutta arvo-osuustiliä tai etsiä uutta välittäjää, vaan voit käyttää samaa tiliä missä nykyisetkin osakkeesi ovat.

Esimerkiksi Nordnetin alustalta löydät viputuotteet markkina-välilehden alta.

Huomaathan, että johdannaiset ja niihin liittyvät riskit tulee ymmärtää, ennen kuin niillä alkaa käydä kauppaa. Nordnetin kohdalla tämä osaaminen tulee myös todistaa. Kun ensimmäistä kertaa klikkaat johdannaisen osta-nappulaa aukeaa sinulle monivalintatesti, joka tulee läpäistä ennen kuin kaupankäynnin voi aloittaa.

Tärkeitä oikeudellisia tietoja

Tämä tiedote ei ole rahoitusanalyysi, vaan tuotetta koskeva mainos. Se ei siis täytä rahoitusanalyysin puolueettomuuden varmistavia lakisääteisiä vaatimuksia, eikä kuulu rahoitusanalyysien julkaisua edeltävän kaupankäyntikiellon piiriin.

Saadakseen erityisesti johdannaissopimuksiin tehtyjen sijoitusten rakennetta ja riskejä koskevia yksityiskohtaisia tietoja, tulevien sijoittajien tulisi lukea perusesite, joka on saatavilla yhdessä lopullisten ehtojen sekä perusesitteen liitteiden kanssa sähköisessä muodossa liikkeellelaskijan verkkosivustolta osoitteesta http://certificates.vontobel.com. Tämän lisäksi perusesite, sen liitteet sekä lopulliset ehdot ovat ilmaiseksi saatavilla painetussa muodossa liikkeellelaskijan rekisteröidystä toimipaikasta:

Vontobel Financial Products GmbH,
Bockenheimer Landstrasse 24,
60323 Frankfurt am Main,
Saksa.

Sijoittajien on huomioitava voimassaolevat myyntirajoitukset.

Vontobel-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat maksaa summiltaan vaihtelevia suoria tai välillisiä provisioita kolmansille osapuolille (esim. arvopaperivälittäjille) yleisöantiin ja sertifikaattien myyntiin liittyen. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä jälleenmyyntikumppaniltasi.

Tätä tuotemainosta ei saa jäljentää tai jakaa edelleen ilman erityistä lupaa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös