Kasvuosakkeet

ServiceNow, osake jolla on 7 menestyjän ominaisuutta

Osakepoimijan kannalta olennainen kysymys on millä kriteereillä osakkeita tulisi valita salkkuun. Tässä artikkelissa tuodaan esille muutamia hyvän kasvuyrityksen ominaisuuksia konkreettisen esimerkin kautta.

Pilvipalvelut muuttavat maailmaa.

ServiceNow on pilvipalvelu, joka helpottaa työn tekemistä. Yritys panostaa tehokkuuteen ja ratkaisuihin joiden kautta työkustannuksia saadaan alaspäin. Käytännössä kyseessä on esimerkiksi lakipuolen, rahoituksen sekä henkilöstöhallinnon alaisuuteen kuuluvien tehtävien automatisointi.

Käydäänpä läpi muutamia ServiceNow:n sisältämiä menestyjän ominaisuuksia.

1) Megatrendin kärjessä

Kukapa ei olisi kuullut yritysten digitalisaatiosta ja sen tärkeydestä. ServiceNow toimii digitalisaation keskiössä automatisoimalla työnkulkua ja informaatioteknologiaa.

2) Tulevaisuuden teknologia luo markkinapotentiaalia

Automaatio ja tekoäly ovat tulevaisuutta.

Automaation lisääntyminen tarkoittaa sitä, että ServiceNow:n potentiaalinen markkina kasvaa.

3) Pilvipalveluihin liittyvä toistuva liikevaihto

Pilvipalveluiden perusajatuksena on, että yritykset ostavat tarvitsemansa informaatioteknologian palveluna.

Asiakkaan kannalta palveluna ostaminen on usein järkevää monestakin syystä. Yksi syy on se, että tulevaisuuden tarpeita voi olla vaikea ennustaa tarkasti. Yliresursointi johtaa siihen, että yritys tulee maksaneeksi turhasta. Aliresursointi tarkoittaa sitä, että yritys joutuu toimimaan aliteholla. Pilvipalveluiden kautta yritys maksaa käytön mukaan.

Pilvipalveluita myyvän yrityksen kannalta tilanne on sikäli hyvä, että yritys saa kuukausittain toistuvaa liikevaihtoa ja sitä kautta ennustettavuutta. Samalla tilaajiin perustuva toimintamalli mahdollistaa vallihaudan rakentamisen kilpailijoita vastaan.

ServiceNow:n kohdalla tilaajat tuovat noin 90 prosenttia liikevaihdosta.

4) Digitaalisen tuotteen tuottaminen on kallista, mutta monistaminen halpaa.

Tilaajamäärien kasvaessa yrityksen katteen pitäisi kasvaa. ServiceNow:n kohdalla yhden tilaajan tuoma non-GAAP -pohjainen käyttökate on 85 prosenttia.

5) Korkea asiakastyytyväisyys kertoo hyvästä tuotteesta

Suoran osakesijoittajan kannalta olennainen kysymys on kuinka hyvä tuote yrityksellä on. Netflixin tapauksessa sijoittaja voi suoraan luoda oman mielipiteensä siitä miten tuote toimii ja myös saada jonkinlaisen käsityksen siitä kuinka hyvä tuote on suhteessa kilpailijoihin.

ServiceNow:n kaltaisten yritysten kohdalla vastaavaa omaa arviota on jo paljon hankalampi tehdä. Vaatii jonkinlaista panosta pelkästään ymmärtää miten tuote toimii.

Sitten kun pitäisi vielä saada käsitys siitä, että ovatko tuotteen ominaisuudet oikeasti hyödyllisiä? Tai onko tuote hyvä verrattuna kilpailijoihin?

Tällöin (ja myös Netflixin tapauksessa) tuotteen laatua voi arvioida numeerisin kriteerein. Asiakkaista 98 prosenttia uusii ServiceNow:n tilauksen. Se ei ole hyvä uutinen pelkästään sen takia, että asiakasuskollisuus tuo tasaista ja ennakoitavaa kassavirtaa, vaan myös siksi, että se kertoo tuotteen olevan hyvä.

6) Kovat näytöt

ServiceNow:n tuotteen voi olettaa olevan hyvä myös yrityksen liikevaihtoon peilaten.

ServiceNow:n kasvu on ollut kovaa. Kasvu on myös hidastunut. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 yrityksen liikevaihto kasvoi 100 prosenttia. Vuodesta 2016-2017 kasvu oli vajaa 39 prosenttia ja vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtdon kasvu oli 37,4 prosenttia.

7) Lisämyynti luo mahdollisuuksia

Mietitäänpä kaikkien tunteman Netflixin liiketoiminnan logiikkaa. Tilaaja löytää hyvän sarjan ja kertoo siitä kaverilleen, joka myös tilaa Netflixin. Tilaaja ei kuitenkaan osta lisää.

ServiceNow pääsee sen sijaan hyötymään lisämyynnistä. Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ServiceNow sai 21 vähintään miljoonan vuodessa sisään tuovaa sopimusta. Näistä 20 tuli lisämyynnin kautta. Yli miljoonan vuodessa tuovien sopimusten määrä on kasvanut tasaisesti ja niitä on nyt 536 kappaletta. 52 asiakasta maksaa ServiceNow:lle yli 5 miljoonaa dollaria vuodessa.

Lisämyynti on positiivinen asia kolmesta eri syystä. Ensinnäkin lisämyynti tuo yritykselle kasvupotentiaalia.

Toisekseen onnistunut lisämyynti kertoo osaltaan siitä, että yrityksen tuote on hyvä.

Kolmanneksi lisämyynti tuo yritykselle insentiivin panostaa asiakkaiden menestykseen. Lisämyynnin kautta ServiceNow pääsee hyötymään asiakasyritystensä kasvusta. ServiceNow:n toimitusjohtaja on todennutkin, että ServiceNow panostaa ja fokusoituu asiakkaidensa menestymiseen.

Summaten voidaan todeta, että ServiceNow on menestyksellinen yritys ja sitä voidaan myös käyttää mallina tunnistamaan menestyvän yrityksen tunnusmerkkejä.

Se onko ServiceNow sitten hyvä sijoitus on sitten ikään kuin toinen kysymys. Osake maksaa noin 175 dollaria ja non-GAAP -pohjainen osakekohtainen tulos vuodelta 2017 oli 1,35 dollaria. Osake on toisin sanoen vähintäänkin kallis ja suuri osa kasvusta on jo osakkeen hinnassa.

Tästä huolimatta Nasdaqin listaamat 24 analyytikoista, 20 antaa osakkeelle vahvan osto -suosituksen. Se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö yrityksen kasvu voisi hidastua entisestään. Jos näin käy, voi osakkeen arvo laskea merkittävästikin.

Vastuunrajoitus: kirjoittaja omistaa ServiceNow:n osakkeita.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös