Sijoitusstrategiat

Piotroskin menetelmä – tässäkö maailman paras sijoitusstrategia?

Piotroskin menetelmä on arvosijoittamisen ideaan perustuva sijoitusstrategia, jonka tulokset ovat häikäisevät.

Piotroski-F-score-sijoitusstrategia-062016. PIotroskin menetelmä mahdollistaa osakkeiden jakamisen voittajiin ja häviäjiin F-scoren avulla

Piotroskin menetelmä on arvosijoittamisen ideaan perustuva sijoitusstrategia, jonka tulokset ovat häikäisevät.

Amerikkalainen sijoitusyhdistys AAII (American Association of Individual Investors) vertailee säännöllisesti lukuisten sijoitusstrategioiden tuottokehitystä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana parhaimpaan keskimääräiseen vuosituottoon on päässyt Piotroskin menetelmään perustuva sijoitusstrategia.

Menetelmän tulokset ovat huikeat.

Viimeisten viiden vuoden ajan keskimääräinen vuosituotto on peräti 30,4 prosenttia ja 10 vuoden tuottokin 23,7 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla Yhdysvaltojen S&P 500 -osakeindeksin keskimääräinen vuosituotto on ollut 14,1 prosenttia viiden vuoden aikana ja vain 5,9 prosenttia 10 vuoden aikana.

Strategia on siis lyönyt indeksin mennen tullen.

Vakuuttavia tuloksia strategian toimivuudesta on saatu myös muilla ajanjaksoilla. Sijoitusstrategian kehittäjä, Stanfordin yliopiston professori Joseph Piotroski osoitti että 20 vuoden ajanjaksolla vuosina 1976 – 1996 menetelmä tuotti 23 prosentin vuosituotot – yli kaksinkertaisesti vertailuindeksinä käytetyn S&P 500 -indeksin tuotto samalla ajanjaksolla.

Eikä tässä vielä kaikki. AAII osoitti että Piotroskin menetelmä oli ainoa yhdistyksen 56 seuraamasta sijoitusstrategiasta, joka kykeni positiivisiin tuottoihin finanssikriisin aikana vuonna 2008.

Mikä on Piotroskin menetelmä?

Piotroskin F-score on sijoitusstrategia joka pyrkii löytämään arvo-osakkeista tunnusluvuiltaan terveimmät yritykset yhdeksän tilinpäätöstunnusluvun perusteella. Näiden tunnuslukujen perusteella Piotroski jakaa osakkeet voittajiin ja häviäjiin.

Piotroskin menetelmässä lasketaan tunnuslukujen perusteella niin sanottu F-score, joista jokainen yhdeksästä tunnusluvusta saa joko arvon nolla tai yksi. Mitä korkeamman pistemäärän osake saa, sitä houkuttelevammasta sijoituskohteesta on kyse.

Piotroski ryhmittelee nuo yhdeksän mittaria kolmeen ryhmään, jotka kuvaavat 1) yrityksen kannattavuutta, 2) velkaisuutta, likviditeettiä ja varojen lähdettä (source of funds) sekä 3) toiminnan tehokkuutta.

Kannattavuuden mittareita ovat:

 • Positiivinen nettotulos kuluvan vuonna (yksi piste jos nettotulos positiivinen)
 • operatiivinen kassavirta kuluvana vuonna (yksi piste jos kassavirta positiivinen)
 • Positiivinen pääoman tuotto ROA kuluvana vuonna (yksi piste jos ROA positiivinen)
 • Tuloksen laatu – yksi piste jos operatiivinen kassavirta ylittää nettotuloksen ennen kertaluontoisia eriä

Velkaisuuden likviditeetin ja varojen lähteiden mittarit ovat:

 • Pitkäaikaisen velan määrä alhaisempi kuin viime vuonna
 • Likviditeetin parantuminen – current ratio tänä vuonna korkeampi kuin viime vuonna
 • Uusia osakkeita ei ole laskettu liikkeelle edellisenä vuonna

Toiminnan tehokkuuden mittarit ovat:

 • Myyntikate korkeampi kuin viime vuonna
 • Pääoman kiertonopeus korkeampi kuin viime vuonna

Sijoituskohteiksi valitaan arvo-osakkeita. Arvo-osakkeet valitaan siten että kirja-arvoltaan suhteessa markkina-arvoon (book-to-market value) korkeimmat 20 prosenttia yrityksistä valitaan. Tämän jälkeen sijoitusstrategiassa sijoitetaan laajasti noista parhaimmat F-score-pisteet saaneisiin arvo-osakkeisiin.

Mihin Piotroskin menetelmän tulokset perustuvat?

Piotroskin menetelmässä siis haetaan tunnusluvuiltaan laadukkaita arvoyhtiöitä. Piotroski huomauttaa, että hänen tarkoituksenaan ei ole ollut etsiä arvo-osakkeiden valinnan kannalta optimaalista tunnuslukujen joukkoa. Sen sijaan menetelmän avulla sijoittajat pystyvät poistamaan osakevalinnoistaan sellaiset osakkeet joiden tulevaisuuden näkymät ovat heikot.

Piotroskin mukaan menetelmän hyödyt näkyvät parhaiten pienissä ja keskisuurissa yhtiöissä. Todennäköisesti tämä johtuu siitä, että analyytikot seuraavat lähinnä suuria yhtiöitä, ja niiden hinnoittelusta on harvemmin löydettävissä hinnoitteluvirheitä.

Lisätietoja:
Ansiokas artikkeli Piotroskin menetelmästä löytyy Kohti Taloudellista Riippumattomuutta -sivustolta.
Backtesting-tuloksia Piotroskin menetelmästä löytyy esimerkiksi Fat Pitch Financials -sivuston artikkelista.

Artikkeli on julkaistu SalkunRakentaja-sivustolla aiemmin kesäkuussa 2015.

1 kommentti

1 kommentti

 1. Anonymmeli

  2.3.2016 at 22:14

  Muissa lähteissä joissa Fscorea backtwstattu ei ole päästy 2008 positiivisiin tuottoihin. Sehän kuulostaa muutenkin mahdottomalta yhtälöltä, kannattaa olla lähdekriittinen.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös