Oma talous

SAK: Aktiivimalli ei työllistä, vaan on työttömyysturvan leikkuri

Keskusjärjestön kyselyn perusteella erityisesti Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on vaikeaa.

Sipilän hallitus esitti työttömien aktivoimiseen tähtäävän aktiivimallin viime syksynä ja laki astui voimaan tämän vuoden alusta. Tavoitteena oli työttömien työnhakijoiden kannustaminen työttömyyden alusta alkaen aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa, ja kannustaminen jatkuisi koko työttömyyden keston ajan.

Aktiivimallin mukaan täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Myös yrittäjätoiminta voi täyttää aktiivisuusehdon. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 prosenttia päivässä seuraavan 65 maksupäivän ajaksi.

Käytännössä leikkaus tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 euroa. Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät.

Heinä-syyskuussa jo 158 000 työttömältä oli leikattu korvauksia, koska aktiivisuusehtoa ei ollut täytetty. Huhti-kesäkuussa heitä oli 151 000. Prosentteina osuus kaikista saajista on noussut alkukesän 36 prosentista syksyn 39 prosenttiin.

Tuloksia aktiivimallin toimivuudesta

Aktiivimallin tuloksia seuraa Kela. Sen mukaan aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Eli nämä työttömät eivät olleet täyttäneet aktiivimallin ehtoja. Heistä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tilastoista.

Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 prosenttia sai etuuden alennettuna.

Kelan mukaan ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita. Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Samansuuntaisia tuloksia aktiivimallista ovat saaneet myös ammattiliitot kyselyissään.

SAK:n ja Teollisuusliiton kyselyjen mukaan vain alle kolmannes työttömistä (30 %) on pystynyt täyttämään aktiivimallin ehdot tämän vuoden aikana. Viidennes on saanut ehdot täytettyä jollain tarkastelujaksolla. Kyselyihin vastasi yhteensä lähes 6 000 SAK:laisten alojen työttömyyskassojen jäsentä.

Suurimpia syitä ehdon täyttymättömyyteen ovat hankaluus saada työtä ja palvelujen puute. Vaikein tilanne on Pohjois-Suomessa asuvilla ja yli 55-vuotiailla työttömillä.

”Vastaajien mukaan aktiivimallin ehtojen täyttäminen ei onnistu, sillä työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla tai sitä ei saa, vaikka kuinka hakisi. Myöskään työllistämispalveluja ei ole riittävästi tarjolla”, sanoo SAK:n työttömyysturvan kehittämishankkeen hankepäällikkö Saana Siekkinen.

Erityisesti Pohjois-Suomessa, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla aktiivisuusehdon täyttäminen on vaikeaa.

Reilu kolmannes (37 %) vastaajista on tehnyt palkkatyötä ehdon täyttämiseksi ja vajaa kolmannes (30 %) on osallistunut koulutukseen, valmennukseen tai johonkin muuhun työllistymispalveluun. Vain yksi prosentti on yrittänyt täyttää ehdon yrittäjätoiminnalla.

Työttömien mielestä aktiivimalli ei aktivoi

Työttömyyskassojen jäsenet pitävät aktiivimallia vaikeaselkoisena. Vastaajista jopa 10 prosenttia ei osannut sanoa, onko hän saanut täytettyä aktiivimallin ehdot ja 29 prosenttia ei tiennyt, kuinka monta aktiivisuusjaksoa hänellä on vuoden aikana ollut.

Valtaosa vastanneista (73 %) on sitä mieltä, että aktiivimallin kaltainen työttömyysturvan leikkaaminen ei aktivoi työttömiä työnhakuun tai työllistämispalveluihin. Sen lisäksi avovastauksista käy ilmi, että työttömät kokevat aktiivimallin rangaistuksena, turhana ja aikaa vievänä byrokratiana sekä ihmisarvoa alentavana ja nöyryyttävänä toimena.

Erityisen ongelmallista vastaajien mielestä on, että huolimatta aktiivisesta työnhausta, työttömyysturvaa leikataan.

”Yli 55-vuotiaat kertovat, että he eivät saa töitä, eikä heitä oteta koulutukseen, koska työnantajien mielestä he ovat jo liian vanhoja. Aktiivimalli onkin heille pelkkä työttömyysturvan leikkaus jo ennestään pienistä tuloista”, Siekkinen toteaa.

SAK on vaatinut aktiivimallin perumista, työttömyysturvan karenssien lieventämistä ja työttömien palvelujen lisäämistä.

”Olemme ehdottaneet, että jokaiselle työttömälle laaditaan henkilökohtainen työllistymissuunnitelma. Työttömällä pitää myös olla mahdollisuus halutessaan tapaamiseen TE-toimiston virkailijan kanssa”, Saana Siekkinen sanoo.

SAK:n kyselyn tarkemmat tulokset löytyvät täältä: Miten aktiivimalli toimii?

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös