Sijoitusideat

Analyytikko: Scanfil on hintaansa arvokkaampi

Inderesin analyytikko nosti elektroniikan sopimusvalmistajan osakkeen suosituksen osta-tasolle.

Scanfil on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja eli se tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ulkoistaa valmistustyö. Sen asiakkaina on useita kansainvälisiä automaatio-, energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijoita sekä kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yrityksiä. Se on markkinajohtaja Pohjoismaissa, alansa suurimpien joukossa Euroopassa sekä merkittävä toimija myös globaaleilla markkinoilla.

Yhtiön strategiana on perustaa tuotantoyksikköjä eri puolille maailmaa markkinoiden kehityksestä ja asiakkaiden tarpeista riippuen.

Lokakuun lopussa se arvioi liikevaihdon oleva 545 – 570 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 – 39 miljoonaa euroa. Aikaisemmin yhtiö arvioi vuoden 2018 liikevaihdon oleva 545 – 585 miljoonaa euroa ja liikevoiton 36 – 40 miljoonaa euroa. Pitkän linjan tavoitteena yhtiö tavoittelee vuonna 2020 Scanfil orgaanisesti 600 miljoonan euron liikevaihtoa ja seitsemän prosentin liikevoittotasoa.

Vahva historia sopimusvalmistajana

Sopimusvalmistajan liiketoiminnasta 80 prosenttia tulee teollisuuselektroniikasta ja 20 prosenttia tietoliikennesektorilta. Teollisuuselektroniikan painopiste on Inderesin analyytikon, Antti Viljakaisen mukaan hyvä asia.

”Scanfil operoi pääosin teollisuuselektroniikassa, jossa pienet tuotantoerät ja lyhyet toimitusajat mahdollistavat pienemmille yhtiöille kannattavan toiminnan kroonisesti kireästä kilpailusta huolimatta. Scanfilin vahvuuksia kilpailussa ovat mielestämme kattava ja kulutehokas toimintamalli, pitkä kokemus sopimusvalmistuksesta sekä tuotannon nopeus ja joustavuus”, Viljakainen toteaa Inderesin kommenteissaan.

Viljakaisen mukaan sopimusvalmistajalla on myös vahva taloudellinen historia, mikä kuvaa Scanfilin strategian toimivuutta pitkällä aikavälillä. Yhtiön merkittävimpinä riskeinä Inderes pitää riippuvuutta avainasiakkaista, yleistalouden odotuksia voimakkaampaa sakkausta ja rajallista hinnoitteluvoimaa.

Scanfilin markkinat kasvavat analyytikon mukaan noin 3 – 6 prosenttia vuodessa pitkällä aikavälillä, mitä ajaa BKT:n kasvun myötä kasvava elektroniikkamarkkina ja yhä jatkuva teollisuuden tuotannon ulkoistamisasteen nousu. Viljakaisen mukaan toimiala on erittäin pirstaloitunut, minkä ansiosta Scanfililla on hyvä epäorgaaninen kasvualusta ja yritysostot ovat olennainen osa historiallisesti yritysostovetoisesti laajentuneen yhtiön kasvustrategiaa myös jatkossa.

Tuloskasvu on kuitenkin haastavampaa.

”Tuloksen orgaanista kasvupotentiaalia rajaavat lähivuosina hidastuva talous ja tänä vuonna saavutettu vahva marginaalitaso. Odotamme kuitenkin Scanfilin tuloksen pysyvän lievässä kasvussa ja jäävän lievästi 600 MEUR:ssa olevasta vuoden 2020 liikevaihtotavoitteesta, mutta saavuttavan saman vuoden 7 %:n liikevoittomarginaalitavoitteen”, Viljakainen ennustaa.

Osakkeen arvostustaso houkuttelee

Inderesin tulosennusteilla Scanfilin P/E-luvut vuosille 2018 ja 2019 ovat 8x, kun vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat noin 5x. Kertoimet ovat selvästi keskipitkän ajan mediaanien ja yhtiölle hyväksyttävien tasojen alapuolella, analyytikko arvioi. Arvostuskertoimissa on jo siten tuntuvaa turvamarginaalia makroriskien nousua vastaan.

Osakkeen arvostus on myös kilpailijoihin nähden edullinen, mikä tarjoaa osakkeeseen selvää nousupotentiaalia.

”Scanfil hinnoitellaan tulospohjaisesti 10-25 %:n alennuksella verrokkiryhmään nähden, vaikka asemoitumisensa ja vahvan track-recordinsa myötä yhtiö ansaitsisi mielestämme lievän preemion. Kertoimien normalisoitumispotentiaali, lievä tuloskasvu ja noin 4 %:n kasvava osinkotuotto nostavat mielestämme osakkeen lyhyen ajan vuosituotto-odotuksen noin 20 %:iin. Kertoimien arvioimme normalisoituvan, kun yhtiö osoittaa markkinoille nykyisen liikevaihtonsa ja tuloksen tasojen kestävän makrotalouden hidastumisen”, Viljakainen toteaa.

Inderes tarkisti Scanfilin osakkeen tavoitehintaa nousseita tuottovaatimuksia ja lieviä negatiivisia ennustetarkastuksia heijastellen 4,50 euroon aikaisemmasta 4,8 eurosta. Suosituksen analyysitalo nosti osta-tasolle aikaisemmalta lisää-tasolta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös